Λακκοτρύπης: Σε 7 πυλώνες η νέα βιομηχανική πολιτική

InBusinessNews  16/04/2018 13:22
Λακκοτρύπης: Σε 7 πυλώνες η νέα βιομηχανική πολιτική

Λακκοτρύπης: Σε 7 πυλώνες η νέα βιομηχανική πολιτική

InBusinessNews  16/04/2018 13:22
Ακολουθώντας μια bottom-up προσέγγιση, όπου για τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα οι απόψεις και η εμπειρογνωμοσύνη των άμεσα ενδιαφερόμενων, πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσουμε το κατάλληλο κλίμα που θα επιτρέψει την αναγέννηση της βιομηχανίας μας, με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα όπως αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών, τεχνολογική αναβάθμιση, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κ.ά.

RELATED ARTICLESΑυτό ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος Λακκοτρύπη μιλώντας στο πλαίσιο της Ημερίδας με θέμα «Σχεδιάζοντας τη Βιομηχανία της Νέας Εποχής», που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο, το ΚΕΒΕ και η ΟΕΒ, υπογραμμίζοντας πως κίνητρο στην προσπάθειά αυτή, αποτέλεσε και η ανανεωμένη στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία η Κύπρος έχει στηρίξει και υιοθετήσει.
 
H ευρωπαϊκή αυτή στρατηγική, εστιάζοντας στην ενιαία αγορά, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην κυκλική οικονομία και την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στη βιομηχανική καινοτομία, στις επενδύσεις και στην εξωστρέφεια, αποσκοπεί σε αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της ΕΕ, σε 20% έως το 2020.
 
Η βιομηχανία, ως μέρος του δευτερογενούς τομέα δραστηριότητας της κυπριακής οικονομίας – εξαιρουμένου του τομέα των κατασκευών – , κατά το 2017 συνείσφερε 7,9% στο ΑΕΠ και 8,8% στην αγορά εργασίας, βάσει των προκαταρτικών στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας. Έχει, δηλαδή, τη δυνατότητα να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των εξαγωγών και, κατ’ επέκταση, του εμπορικού ισοζυγίου, στην απασχόληση, στην παραγωγικότητα και, γενικότερα, στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Κύπρου.
 
«Ως εκ τούτου, το όραμά μας για τη νέα βιομηχανική πολιτική της Κύπρου είναι, ακριβώς, η δημιουργία μίας εύρωστης, έξυπνης και τεχνολογικά ανεπτυγμένης βιομηχανίας, με συναφείς υπηρεσίες, η οποία θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και στην ευημερία των πολιτών.
 
Η αποστολή της θα είναι η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα συμβάλουν στη βιωσιμότητα, στην ανταγωνιστικότητα και στην εξωστρέφεια της κυπριακής βιομηχανίας.
 
Ο βασικός δε στόχος της Κυβέρνησης είναι, εφαρμόζοντας τη νέα μας πολιτική, σε συνεργασία πάντοτε και με τους βιομήχανούς μας, να πετύχουμε σταδιακή αύξηση της συνεισφοράς της βιομηχανίας στο ΑΕΠ, από το 7,9% που ήταν το 2017 στο 15% μέχρι το 2030.
 
Η υλοποίηση της νέας Βιομηχανικής Πολιτικής διαμορφώνεται γύρω από επτά βασικούς πυλώνες:

1. Την επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές και ζώνες, στο νομικό και λειτουργικό πλαίσιο και στις όποιες διαδικασίες του Κράτους προκαλούν εμπόδια.
2. Την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και παραγωγής, μέσα από τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών, επιχειρηματικών μοντέλων, διαδικασιών παραγωγής και εναλλακτικών ενεργειακών συστημάτων.
3. Τη ψηφιοποίηση της βιομηχανίας μέσα από την υιοθέτηση ψηφιακών συστημάτων και εφαρμογών παραγωγής, σύγχρονου εξοπλισμού και τεχνολογιών αιχμής, αλλά και με τη δημιουργία έξυπνων εργοστασίων.
4. Την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την αναβάθμιση υφιστάμενων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου.
5. Τη βελτίωση των συνθηκών του βιομηχανικού και, γενικότερα, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσα από ένα πιο ευέλικτο σύστημα λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά και μια προσπάθεια μείωσης του διοικητικού τους φόρτου και κόστους.
6. Την πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσα από την αξιοποίηση υφιστάμενων, αλλά και τον σχεδιασμό εναλλακτικών εργαλείων χρηματοδότησης, κρατικών ενισχύσεων, διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων και περιφερειακών και διακρατικών συμφωνιών.
7. Την πρόσβαση στις αγορές μέσα από τη δημιουργία μηχανισμών και δράσεων που θα βοηθήσουν στην ενίσχυση του εμπορίου, του μάρκετινγκ και των εξαγωγών, στην προσέλκυση και διευκόλυνση επενδύσεων και χρηματοδότησης, καθώς και στην αξιοποίηση των γεωπολιτικών συνθηκών και των διάφορων διακρατικών συμφωνιών.»

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας