Κοινοποίηση πρόθεσης για πιθανή αγορά της Fereos Fourpoint Distribution από Tempo

InBusinessNews  08/03/2019 12:05
Κοινοποίηση πρόθεσης για πιθανή αγορά της Fereos Fourpoint Distribution από Tempo

Κοινοποίηση πρόθεσης για πιθανή αγορά της Fereos Fourpoint Distribution από Tempo

InBusinessNews  08/03/2019 12:05
Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοίνωσε με βάση τις πρόνοιες του Κυπριακού Δικαίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι έχει λάβει ειδοποίηση κοινοποίησης συγκέντρωσης αναφορικά με την πιθανή αγορά της Fereos Fourpoint Distribution Ltd από την εταιρεία Tempo Beverages Cyprus Limited.

RELATED ARTICLESΗ Tempo είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και διανομή αλκοολούχων ποτών στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του δικού της δικτύου πώλησης και διανομής.

Η Fereos Fourpoint, που αποτελεί το στόχο στην παρούσα συγκέντρωση, είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και διανομή αλκοολούχων ποτών στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του δικού της δικτύου πώλησης και διανομής.
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας