Ετοιμάζουν συμφωνητικό για το Εστία

  07/01/2019 10:29
Ετοιμάζουν συμφωνητικό για το Εστία

Ετοιμάζουν συμφωνητικό για το Εστία

  07/01/2019 10:29
Θέμα ημερών ή ελαχίστων εβδομάδων είναι η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο ενός λεπτομερούς συμφωνητικού, το οποίο θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του Σχεδίου Εστία. Όπως ενημέρωσε την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών, πρόκειται για μία σύμβαση 25 σελίδων μεταξύ κράτους και τραπεζών, ένα νομικό κείμενο που θα αποτυπώνει με λεπτομέρεια όσα προβλέπονται στο Εστία, όπως για παράδειγμα η διάρκεια του δανείου.

RELATED ARTICLESΠαράλληλα, όπως εξήγησε ο Χάρης Γεωργιάδης, θα αναστέλλονται τυχόν δικαστικά μέτρα που είχαν ληφθεί προηγουμένως από την τράπεζα, σε περίπτωση που ο δανειολήπτης ενταχθεί στο Εστία.
 
Επανέλεγχος των κριτηρίων
Ανάμεσα στα ανοικτά ζητήματα που εξετάζονται και αναμένεται κατάληξη εντός των ημερών είναι κατά πόσο θα γίνεται επανάληψη ελέγχου για τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δανειοληπτών που εντάχθηκαν στο Εστία. «Για παράδειγμα μπορεί κάποιος επηρεαζόμενος δανειολήπτης να αποκτήσει μία κληρονομιά κατά τη διάρκεια της τρίτης χρονιάς εφαρμογής του σχεδίου», είπε σχετικά ο κ. Γεωργιάδης.
 
Εξάλλου, εντός των επόμενων ημερών θα σταλούν τα πρώτα αιτήματα για αποδέσμευση του κονδυλίου που σχετίζεται με το Εστία, όπως για παράδειγμα για πληρωμή μισθών. Υπενθυμίζεται ότι το κονδύλι €33 εκατ. σταυρώθηκε από τη Βουλή κατά τη ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2019, με στόχο να υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση για τις λεπτομέρειες και την εφαρμογή του Εστία.

Δύο προϋποθέσεις για άνοιγμα του Εστία
Οι δύο απαραίτητες προϋποθέσεις για να ανοίξει το Σχέδιο Εστία είναι αφενός η οριστικοποίηση του μνημονίου 25 σελίδων, το οποίο θα τύχει του απαραίτητου νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία και θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο σε μερικές εβδομάδες, και αφετέρου η αποδέσμευση από τη Βουλή του κονδυλίου που σχετίζεται με την εφαρμογή του Σχεδίου.

Σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ, καμία τράπεζα δεν άρχισε να καλεί δανειολήπτες για ένταξη στο Σχέδιο, καθώς αναμένεται πρώτα η αποδέσμευση του σχετικού κονδυλίου.

Ενδιαφέρον για ένταξη στο Εστία έχει επιδειχθεί από Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης, αλλά και από τον φορέα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Προχωρά και η κοινωνική κατοικία
Σε μία άλλη εξέλιξη, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, έχει ανακοινωθεί και από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικού ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμοί που αφορούν την ενίσχυση των σχεδίων για την κοινωνική κατοικία με στόχο τη στήριξη μίας διαφορετικής μερίδας συμπολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολία εξασφάλισης πρόσβασης σε ενοίκιο ή αγορά κατοικίας.

Στο προσεχές διάστημα, είπε ο κ. Γεωργιάδης, θα ληφθούν οι αποφάσεις που συμπληρώνουν αυτό τον σχεδιασμό, καθώς εξετάζονται επιλογές κάποιας μορφής στήριξης και αυτής της κατηγορίας νοικοκυριών.

Τι αλλάζει στο Εστία
Στις τρεις σημαντικές αλλαγές στο Σχέδιο Εστία αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών. Μία από τις αλλαγές είναι όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια για ένταξη ενός δανειολήπτη στο Σχέδιο, με τη διαμόρφωση μίας κλιμάκωσης αυτών των κριτηρίων. Το όριο για μονήρη νοικοκυριά είναι το ετήσιο εισόδημα μέχρι €20,000, ενώ για ζεύγος χωρίς εξαρτώμενα μέλη είναι τα €35,000. Στα €45,000 είναι το όριο ετήσιου εισοδήματος για νοικοκυριά με ένα εξαρτώμενο μέλος, στα €50,000 για δύο εξαρτώμενα μέλη, στα €55,000 για τρία εξαρτώμενη μέλη και στα €60,000 για οικογένεια με τέσσερα και άνω εξαρτώμενα μέλη.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας, αυτά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 80% της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας, με μέγιστο ποσό τα €250,000.
 
Η τρίτη αλλαγή είναι η μείωση του υπολοίπου του δανείου. Από την πλευρά της η Τράπεζα μειώνει επιτόκιο, επεκτείνει τη διάρκεια και προσαρμόζει το υπόλοιπο του δάνειου στην αξία της υποθηκευμένης κατοικίας νοουμένου ότι αυτή είναι χαμηλότερη του υπολοίπου του δανείου. Διευκρινίζεται ότι αυτό το παγοποιημένο υπόλοιπο θα είναι κατ' ελάχιστο 5% και κατά μέγιστο όση είναι η αξία της υποθηκευμένης κατοικίας. Διευκρινίζεται ακόμα ότι το παγοποιημένο υπόλοιπο θα διαγραφεί με την πλήρη αποπληρωμή του αναδιαρθρωμένου δανείου, ακόμα και αν η αξία της υποθήκης ανέβει μελλοντικά.

Μία άλλη σημαντική διευκρίνιση αφορά περιπτώσεις διαφωνίας για το υπόλοιπο του δανείου. Σε περίπτωση που αυτή η διαφορά κατακυρωθεί υπέρ του δανειολήπτη, είτε έπειτα από απόφαση δικαστηρίου είτε μετά από αμοιβαία συμφωνία δανειολήπτη και τραπεζικού ιδρύματος, τότε θα πρέπει να μετρήσει υπέρ του δανειολήπτη.​

Σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση δικαστηρίου υπέρ του δανειολήπτη, τότε θα αναπροσαρμόζεται και το Σχέδιο.
 
Για να ενταχθεί κάποιος στο Εστία χρειάζεται η έγκριση του δανειολήπτη, των τραπεζών και του κράτους. Επίσης για να είναι κάποιος δανειολήπτης επιλέξιμος θα πρέπει το δάνειό του να είναι μη εξυπηρετούμενο, με βάση τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου του 2017, ασχέτως αν στη συνέχεια κριθεί εξυπηρετούμενο.

Ο υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την εκτίμηση ότι μία ομάδα δανειοληπτών θα μείνουν εκτός του Σχεδίου Εστία, όχι επειδή τα εισοδήματα και η περιουσία τους ξεπερνούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αλλά επειδή τα εισοδήματά τους είναι τόσο χαμηλά που ακόμα και με τις ρυθμίσεις αυτές δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση προωθεί κρατικά σχέδια, για τα οποία αναμένονται σύντομα αποφάσεις, με στόχο να καταστεί πιο προσιτή η αγορά κατοικίας. 

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας