Μειώθηκαν οι εξαγωγές τον Σεπτέμβριο

InBusinessNews  09/11/2018 13:57
Μειώθηκαν οι εξαγωγές τον Σεπτέμβριο

Μειώθηκαν οι εξαγωγές τον Σεπτέμβριο

InBusinessNews  09/11/2018 13:57
Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Σεπτέμβριο 2018, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €661,7 εκατ. σε σύγκριση με €531,0 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2017. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Σεπτέμβριο 2018 ήταν €371,5 εκατ. σε σύγκριση με €372,9 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2017. Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες τον Σεπτέμβριο 2018 ήταν €290,2 εκατ. σε σύγκριση με €158,2 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2017.

RELATED ARTICLESΟι συνολικές εξαγωγές τον Σεπτέμβριο 2018 ήταν €264,0 εκατ. σε σύγκριση με €263,0 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2017. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Σεπτέμβριο 2018 ήταν €76,9 εκατ. σε σύγκριση με €71,0 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2017. Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες τον Σεπτέμβριο 2018 ήταν €187,1 εκατ. σε σύγκριση με €192,0 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2017.

Οι συνολικές εισαγωγές τον Σεπτέμβριο 2018 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €74,6 εκατ. σε σύγκριση με €40,1 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2017. Οι συνολικές εξαγωγές τον Σεπτέμβριο 2018 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €30,5 εκατ. σε σύγκριση με €58,5 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2017.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας