Το project €300 εκατ για αναβάθμιση του οδικού δικτύου στο Τρόοδος

Μαρία Στυλιανού  08/10/2018 06:58
Το project €300 εκατ για αναβάθμιση του οδικού δικτύου στο Τρόοδος

Το project €300 εκατ για αναβάθμιση του οδικού δικτύου στο Τρόοδος

Μαρία Στυλιανού  08/10/2018 06:58

Την ιεράρχηση και  προώθηση σημαντικών οδικών έργων, τα οποία φιλοδοξούν να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν ουσιαστικά την συνδεσιμότητα του Τροόδους με τη Λευκωσία και τη Λεμεσό, εισηγείται η  ομάδα των εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. 

RELATED ARTICLESΔιαβάστε ακόμα: Πώς το Κράτος θα μειώσει κατά 50% τα κόκκινα δάνεια

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο δεκαετές σχέδιο δράσης, οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά την διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης και αφού μελέτησαν τις ανάγκες της περιοχής ιεράρχησαν τα αναγκαία οδικά για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του χώρου και την ενίσχυση της εδαφικής συνοχής της περιοχής αλλά και που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και στη βελτίωση του πλαισίου ζωής της περιοχής Τροόδους.

Επί της ουσίας, αναθεωρήθηκαν έργα που είχαν σχεδιαστεί στο παρελθόν και για διάφορους λόγους είχαν μείνει στα συρτάρια, ενώ παράλληλα, στο σχεδιασμό εντάχθηκαν και νέα έργα, η κατασκευή των οποίων κρίθηκε πλέον επιβεβλημένη.  Στην έκθεση περιλαμβάνονται επίσης και  έργα, η υλοποίηση των οποίων είχε προγραμματιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες άμεσα. Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης της προτεινόμενης «Έκθεσης Ιεράρχησης και προγραμματισμού οδικών έργων για την εξυπηρέτηση της περιοχής Τροόδους» ξεκινά από το 2018, λαμβάνοντας υπόψη τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, και θέτει ως ουσιαστικό στόχο την έναρξη υλοποίησης έργων, με βάση τον προτεινόμενο προγραμματισμό από το 2019 έως το 2030, εφόσον το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά δεδομένα του κράτους.

Η κατασκευή των οδικών έργων, τα οποία περιλαμβάνονται στην εκθεση και τα οποία παρουσιάζει το InBusinessNews, υπολογίζεται να κοστίσουν περίπου €300 εκατ για το σύνολο της δεκαετίας. Τονίζεται ότι για τον καταρτισμό του αναβαθμισμένου οδικού δικτύου της περιοχής του Τροόδους συνυπολογίστηκαν παράγοντες όπως:

 • Η εξωτερική συνδεσιμότητα και προσβασιμότητα της περιοχής Τροόδους, η οποία συνδυάζει ταυτόχρονα την βελτίωση της προσπελασιμότητας των δύο μεγαλύτερων κυπριακών πόλεων (Λευκωσίας και Λεμεσός) στις περιαστικές τους ζώνες και στην ευρύτερη ενδοχώρα τους, αλλά και της  συνδεσιμότητας με την περιοχή του Τροόδους συμβάλλοντας στην ανάπτυξή του
 • Η εσωτερική συνδεσιμότητα, στοχεύοντας περισσότερο στη συμβολή του τοπικού οδικού δικτύου στην κινητικότητα του πληθυσμού και πρόσβαση σε απασχόληση και υπηρεσίες, λόγω ορεινότητας, αλλά και έλλειψης κεντρικών αστικών οικισμών.
 • Η μικρή κλίμακα της ζώνης απομονωμένων και μικρών κοινοτήτων, όπου η βελτίωση της διακοινοτικής μετακίνησης συμβάλλει στην ενίσχυση των μεταξύ τους σχέσεων, με κεντρικό όμως στόχο τη σύνδεσή τους με ένα από τα γειτονικά κέντρα εξυπηρέτησης.

Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου, εκτιμάται ότι θα βοηθήσει σημαντικά τους 4.500 Τροοδίτες που εργάζονται στη Λευκωσία και στη Λεμεσό και πηγαινοερχόμενοι καθημερινά, καθώς και τους 1.500 περίπου που εργάζονται  στο Τρόοδος, πραγματοποιώντας το ίδιο δρομολόγιο αντίστροφα. Στους επωφελούμενους κατατάσσεται και το ένα περίπου εκατομμύριο επισκέπτες και τουρίστες,  οι οποίοι επιλέγουν το Τρόοδος για μονοήμερη εκδρομή ή και διανυκτέρευση (200.000 διανυκτερεύσεις).

Διαβάστε ακόμα: Kyriakides Mushrooms: Η καινοτόμα εταιρεία της Λεμεσού που μετράει 40 χρόνια

Έργα σε 4 άξονες
Οι επιστήμονες κατέληξαν στην ανάγκη κατασκευής, ολοκλήρωσης ή αναβάθμισης του οδικού δικτύου, ως ακολούθως:

1ος Άξονας είναι η ολοκλήρωση των τμημάτων αυτοκινητοδρόμων:

 • Λευκωσία – Αστρομερίτης – Ευρύχου [4 λωρίδων (Δένεια-Αστρομερίτη) 2 λωρίδων(Αστρομερίτη –Ευρύχου) επί της προτεινόμενης χάραξης)]  - Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι η ένταξη της πρώτης φάσης του έργου Αστρομερίτη – Ευρύχου στον προϋπολογισμό για το 2020
 • Λευκωσία – Παλαιχωρίου, Αποτελεί έργο μεταξύ των κοινοτήτων Ανάγυια - Καλό Χωριό, Έχει διαπιστωθεί από τους καθηγητές ότι στο έργο αυτό δεν περιλαμβάνεται το τμήμα Λακατάμια – Ανάγυια, όπου συναντάται ο μεγαλύτερος κυκλοφοριακός φόρτος επειδή αποτελεί το τρίτο τμήμα του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας και ως εκ τούτου γίνεται εισήγηση για κατασκευή του κατά προτεραιότητα, αντί των λοιπών τμημάτων, αφού εξυπηρετεί ουσιαστικά διπλό σκοπό, αφενός της κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης της μείζονος Λευκωσίας και αφετέρου την προσβασιμότητα προς το Τρόοδος. Εξετάζεται η ένταξη του για συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια και έναρξη εργασιών το 2021
 • Λεμεσός – Σαϊτάς (4λωρίδων ή ίσως 2 λωρίδων στο τελευταίο τμήμα Άλασσα-Σαϊτάς). Για την Α’ φάση του έργου μεταξύ Πολεμιδιών – Παλώδιας (€26 εκατ) θα προκηρυχτούν σύντομα οι προσφορές για διορισμό εργολάβου.
 
2ος Άξονας είναι η ολοκλήρωση βελτίωσης ή ο προγραμματισμός βελτίωσης των σημαντικών επαρχιακών αξόνων:
 • Κάτω Πλάτρες  - Λεμύθου (ολοκλήρωση τελικού τμήματος)
 • Πάνω Πλάτρες – Πρόδρομος (ολοκλήρωση τελικού τμήματος)
 • Ευρύχου – Κακοπετριά – Καρβουνά-Σαιττά.( Οδικό Τμήμα E801)
 • Παρακαμπτήριος Παλώδειας – Παραμύθας - συνδετήριος δρόμος με το δρόμο Λεμεσού-Σαιττά
 • Γεράσα – Καλο Χωριό (τρίτη ανηφορική λωρίδα)
 • Κάτω Μύλος – Αγρός
 • Δρόμος Ερήμης – Ομόδους (Ε601) (βελτίωση/ αναβάθμιση κατασκευή τρίτης ανηφορικής λωρίδας)
 
3ος Αξονας είναι η βελτίωσης σημαντικών οδικών αξόνων εσωτερικής διακοινοτικής συνδεσιμότητας:
 • Χανδριά – Πολύστυπος
 • Φτερικούδι – Άλωνα – Πολύστυπος
 • Κάτω Μύλος – Ποταμίτισσα – Δύμες- Κυπερούντα
 • Πέρα Πεδί – Λόφου - Αγιος Θεράπων (και γενική μελέτη αναβάθμισης επαρχιακού δικτύου στην υπό αναφορά περιοχή)
 • Δρόμος Απλίκι – Φαρμακάς – Οδού – Μελίνη (Αναβάθμιση οδικών τμημάτων Απλίκι – Φαρμακά και Οδού – Μελίνη) (τμήμα επαρχιακού δρόμου)
 • Ζωοπηγή - Άγιος Θεόδωρος και σύνδεση με το δρόμο Παλαιχωρίου-Αγρού (τμήμα επαρχιακού δρόμου)
 
4ος Αξονας είναι ο Σχεδιάσμός σημαντικών νέων οδικών τμημάτων που ολοκληρώνουν ή συνδέουν το Επαρχιακό Δίκτυο ή την διακοινοτική συνδεσιμότητα:
 • Διαμόρφωση Εγκάρσιου Οδικού Άξονα (Κούκλια-Αγιος Νικόλαος Πάφου – Μανδριά – Σαϊτάς – Ζωοπηγή – Αρακαπά – Λαγειά – Βάβλα – Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λάρνακας.
 • Η επέκταση του υπερτοπικού δρόμου Μανδριών Πάφου - Αγίου Νικολάου προς τα Καμινάρια για τη σύνδεσή του με το δρόμο Πεδουλά – Κύκκου,
 • Η επέκταση του υπερτοπικού δρόμου Κ. Πλατρών – Λεμύθου για τη σύνδεσή του με τον πιό πάνω δρόμο και κατ’ επέκταση με τον δρόμο Πεδουλά – Κύκκου (παράκαμψη οικισμού Λεμύθου)
 
Οι δρόμοι Λευκωσία - Δένεια -  Αστρομερίτης  - Ευρύχου, Λευκωσία – Ανάγυια – Καλό Χωριό – Παλαιχώρι, και ο δρόμος Λεμεσός - Παλώδεια- Άλασσα – Τριμίκλινη, αποτελούν της κύριες οδικές αρτηρίες σύνδεσης του Τροόδους με τα αστικά συγκροτήματα. Η ολοκλήρωση της διάγνωσης έδειξε ότι η βελτίωση του συνολικού οδικού δικτύου είναι αποσπασματική και δεν εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη και στοχευμένη κυκλοφοριακή πολιτική για την περιοχή του Τροόδους, θεωρούμενη ως ενιαία αναπτυξιακή οντότητα. Οι αρνητικές επιπτώσεις αντανακλώνται στον τομέα του προγραμματισμού του σχεδιασμού και υλοποίησης του συνόλου των έργων, αλλά και στην κλίμακα της κάθε κύριας οδικής αρτηρίας.
 
Η Ομάδα Μελέτης προτείνει αναπροσαρμογές στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό εκτέλεσης, ιδιαίτερα των κεντρικών οδικών αρτηριών, θεωρώντας ότι η εξοικονόμηση πόρων δεν μειώνει τα αρχικώς προσδοκώμενα οφέλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις προτάσεις τους οι καθηγητές αναμένουν να εξοικονομηθούν περίπου €90εκατ, καθιστώντας το οδικό δίκτυο ασφαλές, λειτουργικό, βελτιώνοντας σημαντικά τις χρονοαποστάσεις αλλά και την ποιότητα ζωής των οικισμών των κοινοτήτων της Περιφέρειας Τροόδους.
 
Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι επειδή η κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, η αναβάθμιση ορεινών οδών και η συνεπαγόμενη συντήρησή τους είναι μια επένδυση υψηλού κόστους και η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε υψηλό δείκτη απόδοσης, η οποιαδήποτε απόφαση για εφαρμογή κάποιου σεναρίου θα πρέπει να έχει σαφείς ορίζοντες τμηματικής υλοποίησης, μέσω σαφούς και προγραμματισμένης χρηματοδότησης. 
 

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας