Στην Τρ. Κύπρου ο Πύργος Σιακόλα

InBusinessNews  08/02/2018 11:18
Στην Τρ. Κύπρου ο Πύργος Σιακόλα

Στην Τρ. Κύπρου ο Πύργος Σιακόλα

InBusinessNews  08/02/2018 11:18

Συμφωνία για πώληση τριών ακινήτων προς θυγατρικές της Τράπεζας Κύπρου προχώρησε η δημόσια εταιρεία Woolworth Properties Plc. Συγκεκριμένα, η συμφωνία αφορά τον γνωστό πύργο Σιακόλα στην Οδό Λήδρας, το πολυκατάστημα Superhome Centre (DIY) στο Στρόβολο και το πολυκατάστημα Debenhams Απόλλων στη Λεμεσό με συνολικό τίμημα τα €44 εκατ.

RELATED ARTICLESΔιαβάστε ακόμα: Τα 21 ακίνητα στο fund της Τρ. Κύπρου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Woolworth Properties στο ΧΑΚ, οι θυγατρικές της εταιρείες Estelte Ltd και Calandra Ltd συνήψαν συμφωνία για πώληση τριών ακινήτων τους στις εταιρείες Ravenica Properties Ltd, Wiceco Properties Ltd και Arleta Properties Ltd, θυγατρικές της Τράπεζας Κύπρου:

  • Το ακίνητο, γνωστό ως Πύργος Σιακόλα στην Οδό Λήδρας στη Λευκωσία ιδιοκτησία της Calandria Ltdf, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου ενοικιάζεται στη γνωστή αλυσίδα H&M, πωλήθηκε στην Ravenica Properties Ltd.
  • Tο ακίνητο στο Στρόβολο ιδιοκτησία της Estelte Ltd επί του οποίου λειτουργεί το Πολυκατάστημα που ενοικιάζεται στη Superhome Centre (DIY) Ltd, θυγατρική εταιρεία της Ermes Department Stores Plc. Πωλήθηκε στην Wiceco Properties Ltd.
  • Το ακίνητο στη Λεμεσό ιδιοκτησία της Woolworth Properties το οποίο ενοικιάζεται στην συνδεδεμένη εταιρεία Ermes Department Stores Plc η οποία λειτουργεί στο Πολυκατάστημα Debenhmas Απόλλων. Πωλήθηκε στην Arleta Properties Ltd

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η μεταβίβαση των εν λόγω ακινήτων θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος μηνός, ενώ επισημαίνει ότι τα τρία ακίνητα έχουν σταθερά εισοδήματα.

Το συνολικό τίμημα ανέρχεται στα €44 εκατ. και τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση της ρευστότητας του Συγκροτήματος που θα βοηθήσει στην υλοποίηση νέων προγραμματιζόμενων έργων ανάπτυξης του καθώς επίσης και για μείωση των πιστωτικών διευκολύνσεων και άλλων υποχρεώσεων του.

Με βάση τις λογιστικές αξίες των ακινήτων θα υπάρξει καθαρή λογιστική ζημιά στο Συγκρότημα Woolworth περίπου €5 εκατ.

Διαβάστε ακόμα: Μ. Σιακόλας: Συνεχίζουμε τις αποεπενδύσεις

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας