MARKETWAY/PUBLICIS

  18/05/2018 15:43
MARKETWAY/PUBLICIS

MARKETWAY/PUBLICIS

  18/05/2018 15:43
H Marketway/Publicis δραστηριοποιείται από το 1993 στους τομείς του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, του Στρατηγικού και Applied Marketing και της Επικοινωνίας.  Μέσα από ένα ολιστικό μοντέλο σύνθεσης εξειδικεύσεων –«THE POWER OF ONE», η Marketway/Publicis παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες, έχοντας τον ρόλο του στρατηγικού εταίρου για κάθε επιχείρηση-πελάτη της, στοιχείο που προσδιορίζει και τη διαχρονική αποστολή της.
 
Όραμα της Marketway/Publicis είναι να παρέχει λύσεις και να αναπτύσσει εργαλεία, τα οποία έχουν την ικανότητα να ανταποκριθούν προληπτικά και αποδοτικά στις ανάγκες του αύριο. Αυτό είναι το DNA της εταιρείας και αυτό έχει δομήσει τη διαχρονική εμπιστοσύνη των πελατών της. Σήμερα, εστιάζοντας στο μέλλον και στο πλαίσιο του digital transformation της εποχής, η Marketway/Publicis έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών εργαλείων, παρέχοντας πρόσθετη αξία στους πελάτες της και στις επιχειρήσεις ευρύτερα, έτσι που να βρίσκονται πάντα σε πλεονεκτική θέση σε ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 
Υπηρεσίες / προϊόντα
Η Marketway/Publicis προσφέρει υπηρεσίες που στηρίζουν τον κάθε οργανισμό και επιχείρηση, ώστε να λειτουργεί και να αναπτύσσεται μέσα σε ένα πολύπλοκο διεθνές και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Mε στόχο την προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, καθορίζεται η ομάδα εξυπηρέτησης (Client Team), η οποία και επιλέγει τις κατάλληλες υπηρεσίες από ένα ή και όλα τα Divisions της εταιρείας.
 
Τα Division της Marketway/Publicis
1. Strategic Marketing & Planning Division
2. Creative Division
3. PR και PA Division
4. Media Division
5. Business Support Services Division
6. Digital Transformation Division
 
Σημαντικότερα επιτεύγματα
Η διατήρηση και επέκταση ενός υγιούς χαρτοφυλακίου πελατών, αλλά και η ανάπτυξη νέων εργαλείων/ υπηρεσιών, που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, συνιστά επιτυχία και δικαίωση για το επιχειρηματικό μοντέλο της Marketway/Publicis. Κάθε έργο που μας εμπιστεύονται οι πελάτες είναι σημαντικό, ανεξαρτήτως οικονομικού μεγέθους, γι’ αυτό και αποτελεί διαχρονική εστίαση να προσθέτουμε αξία και αποτελέσματα με υψηλή απόδοση στους στόχους που μας ανατίθενται. Το ποσοστό αύξησης των νέων πελατών κάθε χρόνο και τα μακροχρόνια συμβόλαια αποτελούν την τεκμηρίωση αυτού.
 
Οι προκλήσεις στον κλάδο της επικοινωνίας
H πιο μεγάλη πρόκληση είναι η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε σε βάθος τους επιχειρησιακούς στόχους των πελατών μας, τις τάσεις και συμπεριφορές του καταναλωτή, καθώς και τις κλίμακες διάδρασης μεταξύ εταιρείας - πελάτη, επιτυγχάνοντας αποτελέσματα. Αυτό, σε συνάρτηση με το digital transformation της αγοράς, αποτελεί μια σύνθεση δεδομένων, που μας επιτρέπει όχι απλώς να δίνουμε λύσεις στους πελάτες μας για το σήμερα, αλλά και να δημιουργούμε πρόσθετη αξία σε βάθος χρόνου. Αυτή είναι και η ουσιώδης διαφοροποίηση της Marketway/Publicis. Eίμαστε μέρος του επιχειρησιακού ιστού των πελατών μας και έχουμε στρατηγικό ρόλο στην ανάπτυξή τους.
 
Ψηφιακές τεχνολογίες και νέα δεδομένα
Η ολιστική προσέγγιση σύνθεσης εξειδικεύσεων, που αποτελεί τη βάση της Marketway/Publicis, μας επέτρεψε να εντάξουμε εύκολα τις online - e-υπηρεσίες στις παραδοσιακές «offline», δομώντας μια ολοκληρωμένη, πλήρη και σύγχρονη λύση που απαντά στις επιχειρησιακές και επικοινωνιακές ανάγκες κάθε επιχείρησης - πελάτη μας.
 
Προβλέψεις 
Διαφαίνεται πιο έντονη οικονομική δραστηριότητα από πέρσι, αλλά οι προκλήσεις παραμένουν. Αυτό, ωστόσο, μας επιτρέπει να αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις και εργαλεία, που όχι μόνο ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα, αλλά έχουν τα συστατικά και τη δυναμική να ικανοποιούν έγκαιρα και προληπτικά τις ανάγκες του αύριο για τον κάθε πελάτη μας ξεχωριστά.
Η Marketway/Publicis προτείνει επιχειρησιακό προγραμματισμό που να διέπεται από business tactics και επένδυση στην ενδυνάμωση της συναισθηματικής, διαδραστικής και win-win σχέσης μεταξύ επιχείρησης/brand και καταναλωτή.
 
Στόχοι για το 2018
Το 2018 έχει πολύ υψηλούς στόχους, αλλά και εκπλήξεις από την Marketway/Publicis. Πάντα όμως με αδιαπραγμάτευτο το διαχρονικό πυρήνα της εταιρείας, που είναι να ανταποκρινόμαστε κάθε μέρα και πιο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις και στις σύγχρονες προκλήσεις των πελατών μας, με το σχεδιασμό και την παροχή νέων καινοτόμων υπηρεσιών και σύγχρονων business tools.
 
Facts & Figures
Έτος ίδρυσης:

1993
 
Χρόνια λειτουργίας:
25
 
Συνεργασία  με οίκους του εξωτερικού:
Μέλος του διεθνούς Business And Marketing  Group «PUBLICIS NETWORK»
 
Παρουσία στο εξωτερικό: Marketway Kenya, Marketway Zambia
 
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Καρπενησίου 20, 1077, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22391000
Φαξ.: 22391150
E-mail: marketway@marketway.com.cy
Ιστοσελίδα: www.marketway.com.cy
 
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας