Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

  17/05/2018 14:37
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

  17/05/2018 14:37
Tο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα από τα πιο σημαντικά πανεπιστημιακά και ερευνητικά  κέντρα της Νότιας Ευρώπης.
 
Έχει ταυτιστεί με την ποιοτική εκπαίδευση, την καινοτομία υψηλής τεχνολογίας, τη διασύνδεσή του με την βιομηχανία και την κοινωνία. Οι ρυθμοί ανάπτυξής του είναι εντυπωσιακοί, το ίδιο και οι αμέτρητες ακαδημαϊκές και επιστημονικές του διακρίσεις. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν πέντε σχολές: H Ιατρική Σχολή, η Σχολή Νομικής, η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Επιστημών της Αγωγής, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και η  Σχολή Θετικών Επιστημών. Επιπρόσθετα, λειτουργεί Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
Tο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεργάζεται ενεργά με τοπικούς, περιφερειακούς και διεθνείς φορείς για τη δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων, που συμβάλλουν στη μάθηση, την έρευνα και στις δεξιότητες των φοιτητών μας, ενισχύοντας την απασχολησιμότητά τους. Επίσης, με τη δημιουργία ενός εκ των 110 Κέντρων Καινοτομίας της Microsoft, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί σταθμό στην ανάπτυξη πρωτοπόρων τεχνολογιών, ενώ ταυτόχρονα παρέχει στήριξη σε start-ups. στο Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft έχουν δημιουργηθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 120 νέα start-ups.
Οι κύριες δραστηριότητες του οργανισμού είναι στον τομέα Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. «Το όραμα μας είναι να καθιερωθούμε ως ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στην περιοχή, προσφέροντας αριστεία στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη στήριξη των φοιτητών», σημείωσε η Λουκία Πολυγερινού Τζύρκα, HR director.  

Πρότυπο 
Tο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο Investors in People (IiP) το 2010. Είναι το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που έχει λάβει αυτή την τιμητική πιστοποίηση και ο τέταρτος πιστοποιημένος οργανισμός σε όλη την Κύπρο. Το 2016, κατά τη διαδικασία επαναξιολόγησης, εξασφάλισε επιτυχώς την πιστοποίηση στο επίπεδο Silver.

Επένδυση 
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου επενδύει στην αριστεία τόσο ακαδημαϊκά όσο και διοικητικά, γι’ αυτό και θεωρούμε ότι τέτοιου είδους επενδύσεις πιστοποιούν τις εσωτερικές διαδικασίες ενός οργανισμού, του προσθέτουν αξία και ανεβάζουν την ποιότητα των εσωτερικών διαδικασιών του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και κατ’ επέκταση του ίδιου του οργανισμού. 

Οφέλη 
Τα οφέλη που απορρέουν από την πιστοποίηση του οργανισμού  είναι η αναγνώριση, το κύρος και οι εγκεκριμένες διαδικασίες που αφορούν τόσο στο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου όσο και στο ακαδημαϊκό προσωπικό, για το οποίο διασφαλίσαμε ένα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται τον καθένα ξεχωριστά και προσφέρει προοπτικές συνεχούς εξέλιξης. Επίσης, ο οργανισμός προχωρά στην υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων, μέσα από ένα μεθοδικότερο και αποτελεσματικότερο πλαίσιο ενεργειών.                                                                                                 Τέλος, να τονίσουμε ότι το πρότυπο συνάδει και με τον στρατηγικό στόχο του πανεπιστημίου για την ανάδειξη και ανάπτυξη των ταλέντων του ανθρώπινου μας δυναμικού και ανταποκρίνεται στους τρεις στρατηγικούς μας πυλώνες: συνεργασία, καινοτομία, αποτελεσματικότητα.
Οι κυριότεροι τομείς βελτίωσης του οργανισμού μας, με την εφαρμογή του προτύπου, είναι:
•  Ταύτιση οράματος και αξιών του οργανισμού.
•  Έντυπο στοχοθέτησης και αξιολόγησης σεμιναρίων, συνεδρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
•  Σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, αξιολόγηση δυνατοτήτων και προοπτικής.
•  Έλεγχος στην εκτέλεση των λειτουργιών και των εσωτερικών διαδικασιών.
•  Συνάντηση όλου του διοικητικού προσωπικού για ενημέρωση αναφορικά με την πορεία του οργανισμού και ενίσχυση της επικοινωνίας των μελών του.
•  Διοργάνωση κοινωνικών  εκδηλώσεων για όλα τα μέλη του προσωπικού και το γενικότερο κοινωνικό σύνολο.
•  Έρευνα δέσμευσης του προσωπικού.
•  Βελτιωμένες πρακτικές εσωτερικών και εξωτερικών προσλήψεων, προαγωγών και αποχώρησης προσωπικού. 

Αλλαγές 
Το IiP έχει συμβάλει στη βελτίωση και την ενίσχυση εσωτερικών διαδικασιών για το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και στην ικανότητα αναγνώρισης, ανάπτυξης και προώθησης εργαζομένων που μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό στην επίτευξη των στόχων του μέσω βελτιωμένων πρακτικών. Αποτελεί ένα πρότυπο αριστείας στον τομέα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, προσφέροντας πρακτικές που είναι καινοτόμες, ευέλικτες και πάντοτε αποτελεσματικές.

Επένδυση συνεχούς βελτίωσης 
«Ως διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού πιστεύω ότι το IiP είναι μια επένδυση που αποφέρει πολλά θετικά σ’ έναν οργανισμό, εφόσον βοηθά στη θεσμοθέτηση διαδικασιών, καθώς και σε θέματα προγραμματισμού, οργάνωσης και ανάπτυξης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων», επεσήμανε η κ. Πολυγερινού. «Δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών ενός οργανισμού για την απόκτηση και επένδυση τέτοιων πιστοποιήσεων, εφόσον αυτές γίνονται για το εκάστοτε προσωπικό και για τον οργανισμό στο σύνολό του, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και την απρόσκοπτη πορεία ενός οργανισμού προς την αριστεία», πρόσθεσε. 

Διευθυντική Ομάδα
Χριστόφορος Χατζηκυπριανού, Διευθύνων Σύμβουλος & Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Κώστας Γουλιάμος, Πρύτανης 
Μιχάλης Πετρίδης, Οικονομικός Διευθυντής 
Μαρίνα Αλεξάνδρου, Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
Κώστας Παπακωνσταντίνου, Διευθυντής Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Χρίστος Τσιάππας, Διευθυντής Εγγραφών 
Λουκία Πολυγερινού Τζύρκα, HR Director

FACTS
Ο κύκλος εργασιών του Πανεπιστημίου τη χρονιά που πέρασε και με βάση τις υπηρεσίες που προσέφερε ήταν θετικός.  Αυτό οφείλεται στη βελτιωμένη λειτουργική δραστηριότητα σε όλους τους τομείς, κάτι που οδήγησε τον κύκλο εργασιών σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. 

Προσωπικό: 698 ατομα 
306 πλήρους 392 μερικής
Σημαντικότεροι πελάτες: Οι φοιτητές μας 
και οι γονείς/κηδεμόνες τους. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση: Διογένους 6, 2404, Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22713000       
Φαξ:22713020
E-mail: L.Polygerinos@euc.ac.cy
Ιστοσελίδα: www.euc.ac.cy
 
Europaiko Photo
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας