Το κλειδί στον άνθρωπο

 Το κλειδί στον άνθρωπο

Το κλειδί στον άνθρωπο

Περισσότερες από 9.842 εταιρείες σε 58 χώρες διαθέτουν την πιστοποίηση Investors in People (IiP). Μόνο το 2017, 2.271 οργανισμοί είτε πιστοποιήθηκαν ξανά είτε το έπραξαν για πρώτη φορά. Στην Κύπρο υπάρχουν πάνω από 40 εταιρείες πιστοποιημένες, οι οποίες έχουν αγκαλιάσει το πλαίσιο του IiP, κατανοώντας ότι έτσι μπορούν να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες του δυναμικού τους, αλλά και να το ανταμείβουν συστηματικά, όπως σχολίασε ο επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού, Investors in People, David Dale. Πολύ καλά γνωρίζουν ότι σε κάθε περίπτωση, από τη γένεση μέχρι και την κορύφωση της δημιουργίας, οι άνθρωποι είναι που κρατάνε τα κλειδιά. 

Το πρότυπο Investors in People δομείται σήμερα γύρω από τρείς κύριες αρχές: Ηγεσία, υποστήριξη και βελτίωση. Οι οργανισμοί αξιολογούνται στη συνέχεια για το πώς λειτουργούν μέσα σε κάθε μία από αυτές τις γενικές αρχές. Μέσω αυτής της οδού οι επαγγελματίες του IiP επιδιώκουν να διαπιστώσουν πώς οι εταιρείες ηγούνται και εμπνέουν τους ανθρώπους τους, προωθούν τις εσωτερικές αξίες τους και ενδυναμώνουν τις ομάδες τους. Το στοιχείο - υποστήριξη εξετάζει τον τρόπο διαχείρισης των επιδόσεων, την επιβράβευση της αριστείας και τη δομή της εργασίας που έγινε για την εξασφάλιση της καλής ποιότητάς της. Τέλος, το στοιχείο - βελτίωση αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι εργοδότες κτίζουν ικανότητες, επιδεικνύουν δέσμευση για συνεχή ανάπτυξη και αποτελούν απόδειξη της βιώσιμης επιτυχίας, σύμφωνα με τον κ. Dale.

Υψηλές αποδόσεις
Για να πετύχει ένας οργανισμός την πιστοποίηση θα πρέπει να επιδείξει πρακτικές υψηλών αποδόσεων στην ηγεσία και τη διαχείριση των ανθρώπων του. Προς αυτή την κατεύθυνση ο διεθνής οργανισμός Investors in People (IiP)έχει εκσυγχρονίσει την προσέγγιση αξιολόγησης με την πάροδο των ετών, ώστε να διασφαλίσει ότι κάθε βήμα παρέχει τη διορατικότητα και την πρόκληση για την περαιτέρω εξέλιξη. «Χρησιμοποιούμε ένα συνδυασμό αναλύσεων (desk analysis), ηλεκτρονικής αξιολόγησης (online assessment) και διαπροσωπικής δραστηριότητας πρόσωπο με πρόσωπο, για να αξιολογήσουμε απλώς την απόδοση ενός οργανισμού», εξήγησε ο κ. Dale. Ο σύμβουλος για θέματα IiP είναι ειδικός στον τομέα του. Με την εμπειρία, τις γνώσεις και το δίκτυό του μπορεί να βοηθήσει στη διασφάλιση του ότι η αξιολόγηση ενός οργανισμού για το πρότυπο είναι ένα ταξίδι προς την αριστεία. Όσοι κάνουν τα πρώτα τους βήματα με το IiP, ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσουν είναι online, να ανακαλύψουν τα ψηφιακά εργαλεία - πόρους που παρέχονται από τον διεθνή οργανισμό και να ολοκληρώσουν τον πρώτο διαδικτυακό αυτόματο διαγνωστικό έλεγχο, ώστε να δουν σε ποιο επίπεδο βρίσκονται, με βάση τις προϋποθέσεις του προτύπου. 

IiP στην Κύπρο 
Οι κυπριακές εταιρείες επενδύουν ολοένα και περισσότερο στο πρότυπο, καταδεικνύοντας τη σημασία που έχει η πιστοποίηση γι’ αυτές. Σχετικά, ο κ. Dale αναφέρει πως: «Eίναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να βλέπουμε τον ενθουσιασμό, με τον οποίο τόσες πολλές εταιρείες, που έχουν ως βάση τους την Κύπρο, αγκάλιασαν το πλαίσιο και το μοντέλο του IiP».  Είναι, επίσης, ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ένας αυξανόμενος αριθμός εργοδοτών κατανοούν όσα μπορούν να επιτευχθούν με την εξασφάλιση της πιστοποίησης, ξεκλειδώνοντας τις πραγματικές δυνατότητες των ανθρώπων τους. Στην ουσία, αυτό ακριβώς είναι που υποστηρίζει το IiP.
Σήμερα υπάρχουν πάνω από 40 εταιρείες διαπιστευμένες στην Κύπρο, που δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς της οικονομίας, όπως, επαγγελματικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, ξενοδοχεία, ναυτιλία, κατασκευές και ασφάλειες. 

Οι προκλήσεις του 2018 
Καθώς η εξέλιξη δεν σταματά, οι προκλήσεις για τη χρονιά που διανύουμε είναι πολυάριθμες για τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Μέρος αυτών θα προκύψουν και από την αβεβαιότητα που δημιουργεί η απόφαση της Βρετανίας να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς αυτό θα μπορούσε να αλλάξει τα εργασιακά δεδομένα τόσο των Βρετανών εργαζομένων στο εξωτερικό όσο και των εργαζομένων της ΕΕ στη Βρετανία. Ο κ. Dale εξέφρασε την ελπίδα, η επόμενη χρονιά να καταστήσει σαφέστερη την κατάσταση και τις διαδικασίες που θα επηρεάσουν τους εργαζόμενους αυτούς. Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι ένα βασικό ζήτημα ανθρώπινου δυναμικού κατά το 2018 θα είναι ο τρόπος με τον οποίο τυποποιείται η ποιότητα όσων εργάζονται στη νέα οικονομία, που είναι γνωστή ως gig economy. Σ’ αυτήν οι προσωρινές θέσεις εργασίας είναι συχνότερες από τις μόνιμες και οι οργανισμοί κάνουν συμβόλαια με ανεξάρτητους εργαζόμενους υπό τη μορφή βραχυπρόθεσμης σύμβασης. «Φέτος έγινε μεγάλη συζήτηση για τα δικαιώματα και την αμοιβή των εργαζομένων αυτού του στάτους και παρά τις κυβερνητικές συστάσεις, για την προστασία τους, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά», υπογράμμισε ο κ. Dale. 

Το στοίχημα των δυνατοτήτων
Ένα άλλο σημαντικό θέμα, που καλείται να αντιμετωπίσει η διεθνής επιχειρηματική - επαγγελματική κοινότητα, είναι η μη αξιοποίηση των πραγματικών δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η παραγωγικότητα, στη Βρετανία για παράδειγμα, κυμαίνεται γύρω στο 20%. Δεν είναι, ασφαλώς, άσχετο με αυτό το ότι 4.3 εκατομμύρια εργαζόμενοι δεν χρησιμοποιούν το πλήρες φάσμα των δεξιοτήτων τους. Είναι, επίσης, κρίσιμο οι εργοδότες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις αλλαγές που διαμορφώνουν τον ρόλο των εργαζομένων με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence) και άλλων τεχνολογιών. Καθώς η εξέλιξη συνεχίζεται, θα είναι πιο εύκολο να αυτοματοποιηθούν ορισμένες διαδικασίες, στις οποίες οι άνθρωποι να εκπαιδευτούν βάσει συγκεκριμένων στρατηγικών, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα των δεικτών απασχόλησης και παραγωγικότητας.
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας