Εκπαιδευτική επίσκεψη από το Πολυτεχνείο Κρήτης στη VTTV

Δελτίο Τύπου  12/11/2019 12:45
Εκπαιδευτική επίσκεψη από το Πολυτεχνείο Κρήτης στη VTTV

Εκπαιδευτική επίσκεψη από το Πολυτεχνείο Κρήτης στη VTTV

Δελτίο Τύπου  12/11/2019 12:45

Τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών της VTT Vasiliko Ltd (VTTV) επισκέφθηκαν πρόσφατα επιθεωρητές από Ελλάδα και Κύπρο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE CHEREE (Chemicals Regulations Enforcement & Inspections). Την επιθεώρηση διοργάνωσε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από αίτημα του Πολυτεχνείου Κρήτης.

RELATED ARTICLES


Το Πολυτεχνείο Κρήτης επέλεξε τις εγκαταστάσεις της VTTV για πιλοτική εκπαιδευτική επιθεώρηση καθώς πληρούν όλες τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας SEVESO ΙΙΙ (Ανώτερη Βαθμίδα), η οποία αφορά την αντιμετώπιση και τον περιορισμό βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας, καθώς και τους κανονισμούς REACH/CLP που σχετίζονται με την καταχώρηση, ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών και μιγμάτων. 

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η από κοινού πιλοτική εφαρμογή του Οδηγού Επιθεωρήσεων SEVESO ΙΙΙ, η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των δύο χωρών καθώς και η εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιθεωρήσεων «REACH e-Inspection tool» που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE CHEREE. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία καινοτόμα πλατφόρμα που υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης και συνεργασίας των επιθεωρητών Ελλάδας και Κύπρου. Την ίδια ώρα, η πλατφόρμα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη συμμόρφωση των εταιρειών με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς. 
 

vttvpolytexneio2

 

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πραγματοποιήθηκε άσκηση επί χάρτου η οποία περιλάμβανε διαφορετικά σενάρια έκτακτης ανάγκης που μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρό ατύχημα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Ασφαλείας SEVESO και το Σχέδιο Άμεσης Ανταπόκρισης της VTTV.
 

vttvpolytexneio3

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της VTTV, κ. Γιώργος Παπαναστασίου, ευχαρίστησε το Πολυτεχνείο Κρήτης για την επιλογή των εγκαταστάσεων της εταιρείας για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επιθεώρησης σημειώνοντας πως: «Η VTTV ακολουθεί αυστηρά όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς καθώς και τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και υγείας για πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση ατυχημάτων. Η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ χωρών, η συνεργασία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και βιομηχανίας καθώς και η χρήση σύγχρονων εργαλείων συμβάλλει στην περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών ασφάλειας και υγείας».

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας