ANCORIA

  11/06/2021 11:57
ANCORIA

ANCORIA

  11/06/2021 11:57

Η Ancoria Insurance είναι ασφαλιστική εταιρεία ζωής, σουηδικής καταγωγής, η οποία ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1987. Σύμφωνα με τον Μηνά Μέττα, Γενικό Διευθυντή, Διεύθυνση Πωλήσεων, η Ancoria έχει εδραιωθεί ως μια πρωτοπόρος εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται αποκλειστικά στην παροχή ομαδικών συνταξιοδοτικών σχεδίων, για ταμεία προνοίας και επιχειρήσεις και ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις, για ιδιώτες.

Ηεταιρεία διαχειρίζεται σήμερα κεφάλαια ύψους €300 εκατ., εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πελατών της για αποταμίευση, επένδυση και σύνταξη, με στόχο τον έγκαιρο οικονομικό προγραμματισμό. Η Ancoria Insurance διατηρεί αποθεματικά 2.5 περίπου φορές των ελάχιστων απαιτούμενων κεφαλαίων, βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών, με Δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ στο 232% στις 31/12/2020, πολύ υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η Ancoria Insurance είναι ο μεγαλύτερος και πιο αξιόπιστος πάροχος επαγγελματικών συνταξιοδοτικών σχεδίων στην Κύπρο, μέσω του σχεδίου Ancoria Pension Plan. Η εταιρεία προσφέρει το Ancoria Pension Plan από το 2015 και αποτελεί σήμερα τον συνταξιοδοτικό πάροχο πρώτης επιλογής για ταμεία προνοίας και εργοδότες, λαμβάνοντας πέραν του 75% των ετησίων συνεισφορών που πληρώνονται σε συνταξιοδοτικά σχέδια, τα οποία διέπονται από τον Κλάδο 7 της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η πιο αξιόπιστη συνταξιοδοτική λύση για ταμεία προνοίας και επιχειρήσεις

Στον τομέα των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών σχεδίων, η Ancoria Insurance προσφέρει το ομαδικό συνταξιοδοτικό σχέδιο Ancoria Pension Plan σε επιχειρήσεις και σε υφιστάμενα ταμεία προνοίας που επιθυμούν να μεταφέρουν τα συσσωρευμένα κεφάλαια των μελών τους κάτω από ένα εγκεκριμένο συνταξιοδοτικό πάροχο.                                                                                   

Το Ancoria Pension Plan διακρίνεται για τις εξαιρετικές αποδόσεις των συνταξιοδοτικών του ταμείων, τις ανταγωνιστικές χρεώσεις, την πλήρη ψηφιακή διαχείριση καθώς και τη μοναδική για τα κυπριακά δεδομένα διαδικτυακή πλατφόρμα, Ancoria OnLine, που δίνει στα μέλη και τους εργοδότες τη δυνατότητα για ολοκληρωμένη ηλεκτρονική διαχείριση των συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων.                                                        

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια του Ancoria Pension Plan φτάνουν σήμερα τα €70 εκατ. και οι ετήσιες εισφορές από τα μέλη ξεπερνούν τα €20 εκατ.. Στο σχέδιο έχουν ενταχθεί πάνω από 200 εργοδότες και 4.000 μέλη, με τη συντριπτική πλειοψηφία να αποτελούν μεταφορές ωφελημάτων από εγγεγραμμένα ταμεία προνοίας.

Συνταξιοδοτικεσ λύσεις για ιδιώτες

Για σκοπούς συνταξιοδοτικής αποταμίευσης σε ατομικό επίπεδο, η Ancoria Insurance προσφέρει σε ιδιώτες πελάτες το σχέδιο οικονομικού προγραμματισμού Ancoria Life Policy, ένα ευέλικτο επενδυτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής, το οποίο η εταιρεία παρέχει εδώ και πολλά χρόνια στην απαιτητική σουηδική αγορά. Το Ancoria Life Policy δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της Ancoria Insurance να αποταμιεύουν χρήματα για τη σύνταξή τους, μέσω διάφορων επενδυτικών ταμείων, χωρίς ελάχιστα ποσά και με δυνατότητα άμεσης ανάληψης.                                                               

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα επιλογών, οι πελάτες της Ancoria Insurance μπορούν να τοποθετούν χρήματα σε συγκεκριμένες χώρες, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Αμερική και η Ινδία, αλλά και σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης.

Η νέα νομοθεσία για ταμεία προνοίας και μεταφορές σε σχέδια Κλάδου 7

Τον Φεβρουάριο του 2020 ψηφίστηκε και τέθηκε στην Κύπρο σε εφαρμογή η νέα νομοθεσία για την ίδρυση, τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ΙΕΣΠ (Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών).

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, τα ταμεία προνοίας, ανάμεσα σε άλλα, υποχρεούνται να εφαρμόζουν αυξημένη διακυβέρνηση, να διατηρούν συστήματα διαχείρισης κινδύνων, να διενεργούν εσωτερικούς ελέγχους και να παρέχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση προς τα μέλη τους. Οι πιο πάνω ευθύνες και υποχρεώσεις αυξάνουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας των ταμείων, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τα ωφελήματα των μελών τους, τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν και τα αρνητικά επιτόκια των τραπεζών. Η νέα νομοθεσία επιτρέπει επίσης μεταφορές ταμείων προνοίας σε άλλα σχέδια, όπως τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια Κλάδου 7. Ως εκ τούτου, ένας μεγάλος αριθμός ταμείων προνοίας επιλέγουν τη μεταφορά των ωφελημάτων των μελών τους σε ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά σχέδια, όπως το Ancoria Pension Plan, με στόχο να γίνεται μια επαγγελματική διαχείριση των ωφελημάτων μέσω εξατομικευμένων επενδυτικών επιλογών για τα μέλη.

Απαραίτητη η ενίσχυση της κρατικής σύνταξης

Ο σκοπός της κρατικής σύνταξης στην Κύπρο, αλλά και γενικότερα στις ανεπτυγμένες χώρες, είναι απλώς η διασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος για κάλυψη των βασικών αναγκών κατά τη συνταξιοδότηση.

Σύμφωνα με πρόσφατες αναλογιστικές μελέτες, υπολογίζεται ότι για να διατηρηθεί ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο κατά τη συνταξιοδότηση, απαιτείται αναπλήρωση ίση με τουλάχιστον το 70-80% του τελικού μισθού.                

Στην Κύπρο, το μέγιστο ποσοστό αναπλήρωσης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναμένεται να φτάνει το 40-50% του τελικού μισθού για τους χαμηλά αμειβόμενους, επομένως η κρατική σύνταξη δεν αποτελεί από μόνη της έναν επαρκή πόρο για αξιοπρεπή διαβίωση.

Η εξασφάλιση ενός επαρκούς και βιώσιμου εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τον κάθε πολίτη, γι’ αυτό και είναι απαραίτητο οι πολίτες να προνοούν έγκαιρα για τη διασφάλιση επιπρόσθετων πηγών εισοδήματος είτε συνεισφέροντας μαζί με τους εργοδότες τους σε επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια είτε μέσω ιδιωτικών αποταμιευτικών σχεδίων.

Κίνητρα για συνταξιοδοτική αποταμίευση

Τα τελευταία χρόνια είδαμε στην Κύπρο να δημιουργούνται κάποια κίνητρα για την ευαισθητοποίηση τόσο των πολιτών όσο και των εργοδοτών προς ενίσχυση των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων του εργατικού δυναμικού, πέρα από την κρατική σύνταξη.

Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση υπήρξε η εισαγωγή στην κυπριακή αγορά των επαγγελματικών ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών σχεδίων, όπως το Ancoria Pension Plan, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευέλικτα και επιτρέπουν σε εργοδότες να προσφέρουν συνταξιοδοτικά σχέδια στο προσωπικό τους ακόμα και αν δεν επιθυμούν να συνεισφέρουν οι ίδιοι. Εξίσου σημαντικό κίνητρο υπήρξε η αύξηση στο 1/5, από το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος, της φοροαπαλλαγής για πληρωμές σε συνταξιοδοτικά σχέδια και ταμεία προνοίας, που εφαρμόστηκε από το 2019. 

Αρνητικός παράγοντας παραμένει το γεγονός πως οι εργοδότες στην Κύπρο δεν είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν συνταξιοδοτικά σχέδια στους υπαλλήλους τους, με αποτέλεσμα το 50-60% του εργατικού δυναμικού να μην έχει πρόσβαση σε τέτοια σχέδια. Αυτό το πρόβλημα πιθανόν να λύσουν τα Πανευρωπαϊκά Προσωπικά Συνταξιοδοτικά Προϊόντα (PEPP) που θεσμοθετήθηκαν σε επίπεδο ΕΕ και θα δίνουν την ευχέρεια στους πολίτες να συνεισφέρουν για τη σύνταξή τους μέσω ανταγωνιστικών προϊόντων, που έχουν μακροπρόθεσμο συνταξιοδοτικό χαρακτήρα, ακόμη και αν ο εργοδότης τους δεν προβαίνει σε συνεισφορές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Λαοδικείας 36, 2028, Στρόβολος | Ταχυδρομικό κιβώτιο: 23415, 1683, Λευκωσία | Τηλέφωνο: 22551300

Φαξ: 22498592 | Ε-mail: info@ancoria.com | Ιστοσελίδα: www.ancoria.com

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας