Neapolis University Pafos: Με ποιότητα και καινοτομία

  11/07/2022 13:18
Neapolis University Pafos: Με ποιότητα και καινοτομία

Neapolis University Pafos: Με ποιότητα και καινοτομία

  11/07/2022 13:18

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Κύπρος στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για κάθε σπουδαστή και σπουδάστρια, απ’ όπου κι αν προέρχεται, αναλύει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Καθηγητής Παντελής Σκλιάς. Αναφέρεται ταυτόχρονα στα νέα καινοτόμα προγράμματα σπουδών, που προσφέρει το Νεάπολις.

Γιατί κάποιος να επιλέξει να συνεχίσει τις σπουδές του στην Κύπρο;

Το τοπίο μετά το Brexit και τα τελευταία δεδομένα από την πανδημία και τον πόλεμο στην ήπειρό μας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, όπως εξάλλου σε πολλούς άλλους τομείς της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας, είναι υπό διαμόρφωση. Παρατηρείται αυξημένη τάση εγγραφής και μετεγγραφής φοιτητών/τριών από τη διεθνή κοινότητα εντός και εκτός ΕΕ, κυρίως σε προγράμματα αιχμής νέας γνώσης. Πρέπει, όμως, να ληφθεί υπ’ όψιν ότι και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού έχουν ήδη αναμορφώσει και συμπεριλάβει στα προγράμματά τους εναλλακτικούς εξ αποστάσεως τρόπους εκπαίδευσης και παροχής οικονομικών κινήτρων και διευκολύνσεων για την μεταβατική περίοδο με ένα αβέβαιο μέλλον. Εν κατακλείδι, η προσωπική ασφάλεια και υγεία καθώς και η αξιόπιστη και ποιοτική παροχή Ακαδημαϊκής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα είναι τα κριτήρια, βάσει των οποίων οι υποψήφιοι φοιτητές/τριες και οι οικογένειές τους θα επιλέγουν Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για την έναρξη ή συνέχιση των σπουδών τους κατά τα επόμενα δύσκολα χρόνια. Και στα δύο αυτά θέματα, θεωρούμε ότι η πατρίδα μας και τα Πανεπιστήμιά της διατηρούν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα με τις ανταγωνιστικές επιλογές.

Δώστε μας περισσότερες λεπτομέρειες επ’ αυτού…

Στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης αποδείχτηκε ότι τα Κυπριακά Πανεπιστήμια αποτελούν παράγοντα οικονομικής σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής για τον τόπο μας και πολύτιμο μοχλό ανάταξης για τις επόμενες δύσκολες ημέρες παγκοσμίως. Ειδικά το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, από ιδρύσεώς του, έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα οικονομικών δυσχερειών της φοιτητικής του κοινότητας, ώστε τα όποια προσωρινά προβλήματα να μην αποτελούν αξεπέραστο εμπόδιο για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών των φοιτητών του. Επίσης, η εντεινόμενη προσπάθεια διασύνδεσης των Προγραμμάτων Σπουδών των Πανεπιστημίων μας με την αγορά εργασίας και την πρωτογενή ερευνητική δραστηριότητα, για τη δημιουργία και παροχή εφαρμοσμένης γνώσης, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη νέα ψηφιακή εποχή για την καλλιέργεια σύνθετων ικανοτήτων και τη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων επιστημόνων και μελλοντικών εργαζομένων, ως ανταπόκριση και προσαρμογή στις νέες συνθήκες της 4IR (Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης) και στο νέο γεωπολιτικοοικονομικό περιβάλλον των παγκοσμίων αγορών.

Ποια επιπλέον οφέλη παρέχετε ως εκπαιδευτικό ίδρυμα στους φοιτητές/στελέχη σας;

Όλα τα Curricula των νέων Προγραμμάτων Σπουδών μας σχεδιάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες της 4IR (Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης) και στο νέο σύνθετο εθνικό και διεθνές γεωπολιτικοοικονομικό περιβάλλον των αγορών εργασίας, έχοντας ενσωματώσει το σύνολο των ποιοτικών κριτηρίων, όπως ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF). Ακολουθείται επίσης μια σειρά από σύγχρονες και καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των διαμορφωτικών δραστηριοτήτων, της συνεχούς διάδρασης φοιτητών - διδασκόντων, των ασκήσεων ρόλων και προσομοίωσης σε real life scenarios και παρέχονται οι πλέον σύγχρονες υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής του πολιτικής, της δια βίου εκπαίδευσης και της συνεχούς προσφοράς του προς την κοινωνία, παρέχει Προγράμματα Σπουδών εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της εξ Αποστάσεως σύγχρονης Εκπαίδευσης. Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση εξ ορισμού απευθύνεται σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν κάποιο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο προσφέρεται στη βάση νέας μορφής εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Η εν λόγω μεθοδολογία περιλαμβάνει νέες στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης.

Ποιες αλλαγές διαβλέπουμε στη σφαίρα της εκπαίδευσης γενικότερα στη μετά την πανδημία εποχή;

Η περαιτέρω αξιοποίηση και η θεσμική θωράκιση της online και της μικτής (blended) εκπαίδευσης, η οποία επετεύχθη σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς της Πολιτείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχει προσδώσει ένα επιπλέον συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ανθεκτικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στη Κύπρο. Έφερε επίσης σημαντικά οφέλη στην ακαδημαϊκή μας κοινότητα, αυξάνοντας τη δυνατότητα πλήρους και αποτελεσματικής προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες και απρόβλεπτες μελλοντικές συνθήκες.

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία που αποκτήσαμε από την προσαρμογή στις νέες συνθήκες εκπαίδευσης και κοινωνικού περιβάλλοντος, σε συνάρτηση με τους έκτακτους αυξημένους πόρους και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που κινητοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έρευνα σε ιατρικό, κοινωνικό και επιχειρησιακό επίπεδο, έχουν ήδη προσδώσει στα Ερευνητικά Κέντρα των Πανεπιστημίων μας μεγαλύτερη δυναμική. Ευχέρεια για καινοτόμο έρευνα, συνέργειες και συνεργασίες με Ιδρύματα του εξωτερικού, ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων, ανάπτυξη νέων ερευνητικών εργαλείων, αξιοποίηση και πριμοδότηση νέων ερευνητών.

Υλοποιείται και στο Πανεπιστήμιό σας αυτή η διαδικασία;

Ναι και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, με τη δημιουργία νέων καινοτόμων Προγραμμάτων Σπουδών στην αιχμή της γνώσης, τα οποία, μέσω της ενσωμάτωσης διεθνών δεικτών ποιότητας, τη χρήση νέων εκπαιδευτικών εργαλείων και τεχνικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, curricula μαθημάτων με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και  συνεργασίες με επιφανή Πανεπιστήμια της αλλοδαπής εξυπηρετούν μια σειρά από στόχους. Στοχεύουν στην παραγωγή υψηλού επιπέδου νέων επιστημόνων, έτοιμων να επιτύχουν επαγγελματικά, να ενταχθούν άμεσα στις αγορές εργασίας αλλά και να συμβάλουν αποφασιστικά στην μείωση των αναπτυξιακών υστερήσεων, προσφέροντας στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας. Η διεθνοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας και των Προγραμμάτων Σπουδών αποτελεί στρατηγικό στόχο, παράλληλα με την προσφορά ανταγωνιστικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών με βέλτιστους διεθνείς δείκτες ποιότητας και με τη διαρκή αναβάθμιση των διεθνών συνεργασιών, όπως με τα Πανεπιστήμια Middlesex, Reading, Kemmy Business School of Limerick University και Catholic University of Lille. Στον στρατηγικό στόχο ανάπτυξης και ακαδημαϊκής αριστείας του Πανεπιστημίου Νεάπολις συμβάλλει και η παροχή κοινών Προγραμμάτων Σπουδών στους τρεις κύκλους με Ελληνικά Πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, κ.ά.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Δανάης 2, 8042, Πάφος

Τηλέφωνο: 26843300

Ιστοσελίδα: www.nup.ac.cy

Social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας