Μεταπτυχιακή Σχολή Ινστιτούτου Κύπρου: Ερευνητικό Κέντρο

  11/07/2022 12:46
Μεταπτυχιακή Σχολή Ινστιτούτου Κύπρου: Ερευνητικό Κέντρο

Μεταπτυχιακή Σχολή Ινστιτούτου Κύπρου: Ερευνητικό Κέντρο

  11/07/2022 12:46

Το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ) είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός με ισχυρό επιστημονικό και τεχνολογικό προσανατολισμό. Πρόκειται για ένα κέντρο αριστείας, το οποίο ασχολείται με θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος, παγκόσμιας ωστόσο σημασίας, με έμφαση στη διεπιστημονική έρευνα και τις διεθνείς συνεργασίες.

Το Ινστιτούτο Κύπρου στεγάζει τέσσερα εξειδικευμένα πολυεπιστημονικά ερευνητικά κέντρα, τα οποία αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, στους αντίστοιχους θεματικούς τομείς:

• Ερευνητικό Kέντρο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων (EEWRC)

• Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία και τον Πολιτισμό (STARC)

• Ερευνητικό Κέντρο Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CASTORC)

• Ερευνητικό Κέντρο για το Κλίμα και την Ατμόσφαιρα (CARE-C)

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αποτελεί τον εκπαιδευτικό βραχίονα του Ινστιτούτου Κύπρου ως διαπιστευμένος φορέας που χορηγεί αναγνωρισμένα πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης. Με την ίδρυσή της το 2010, η Σχολή εστιάζει στο μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Διατηρεί ένα μικρό αριθμό φοιτητών υψηλού επιπέδου, που είναι πλήρως ενσωματωμένοι στις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Αυτό προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση με τη χρήση των πιο πρόσφατων μεθόδων και τεχνικών, να έχουν πρόσβαση σε υπερσύγχρονες υποδομές και να διεξάγουν έρευνες με διεθνώς αναγνωρισμένες ερευνητικές ομάδες.

Οι απόφοιτοι του Ινστιτούτου κατέχουν θέσεις στον ακαδημαϊκό χώρο, στη βιομηχανία, αλλά και στο πεδίο της έρευνας ευρύτερα, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Ερευνητικές ομάδες

Τα προγράμματα σπουδών είναι ενσωματωμένα στις διεπιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου, έτσι ώστε οι φοιτητές να έχουν άμεση πρόσβαση σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και να συμμετέχουν, από την έναρξη των σπουδών τους, στις υψηλού κύρους ερευνητικές ομάδες που διαθέτει το Ινστιτούτο.

Κοινά πτυχία

Οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν τις διδακτορικές τους σπουδές από κοινού με διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα του εξωτερικού.

Οικονομική βοήθεια

Το Ινστιτούτο προσφέρει γενναιόδωρες ευκαιρίες οικονομικής βοήθειας σε ανταγωνιστικούς υποψηφίους, καλύπτοντας τα δίδακτρα ή ακόμα και προσωπικά έξοδα:

• Υποτροφίες (μέχρι και 100% των συνολικών διδάκτρων)

• Ευκαιρίες εργασίας στα ερευνητικά μας προγράμματα (Research Assistantships)

• Προγράμματα Εργασίας-σπουδών (Work-study Schemes)

Υποβολή αιτήσεων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό κλάδο για το Μάστερ και κάτοχοι μεταπτυχιακού από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό κλάδο για το Διδακτορικό. Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: https://www.cyi.ac.cy/index.php/education/prospective-students/general-information-and-prospectus.html

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 3 Ιουλίου.

Εκδηλώσεις

Το Ινστιτούτο Κύπρου διοργανώνει συνέδρια και σεμινάρια που καλύπτουν όλο το φάσμα των ερευνητικών δραστηριοτήτων, που λαμβάνουν χώρα εντός του οργανισμού, ενώ συμμετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την έρευνα γενικότερα. Επίσης, διοργανώνονται μια σειρά από κοινωνικές εκδηλώσεις, που έχουν ως στόχο να ενσωματώσουν πιο αποτελεσματικά τους φοιτητές στην κοινότητα του Ινστιτούτου, να τους βοηθήσουν να κοινωνικοποιηθούν και να δικτυωθούν.

Σημείωση:

Τα προγράμματα σπουδών είναι αναγνωρισμένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και είναι σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του δεύτερου και του τρίτου κύκλου σπουδών της Διαδικασίας της Μπολόνια (Bologna Process Second and Third Cycle Degree Guidelines).

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Κωνσταντίνου

Καβάφη 20, 2121, Αγλαντζιά, Λευκωσία     

Τηλέφωνα: 22208700, 22208614

E-mail: office.school@cyi.ac.cy

Ιστοσελίδα: https://www.cyi.ac.cy/

Social Media:

Instagram: https://instagram.com/thecyprusinstitute?utm_medium=copy_link

Facebook:  https://www.facebook.com/CyprusInstitute

Twitter: https://twitter.com/CyprusInstitute?t=ersPfsS1dGzfTIcXGnNoMA&s=09

Linkdin: https://www.linkedin.com/company/the-cyprus-institute

Youtube: https://ww.youtube.com/user/cyprusinstitute

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας