Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εγγύηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

  11/07/2022 12:40
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εγγύηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εγγύηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

  11/07/2022 12:40

Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Κύπρος εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε δημοφιλή και ελκυστικό εκπαιδευτικό προορισμό, εκφράζει ο Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής. Απαριθμεί ταυτόχρονα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ΑΠΚΥ για άτομα κάθε ηλικίας και προφίλ, που επιζητούν εξ αποστάσεως κι ευέλικτες σπουδές στον χρόνο που μπορούν να διαθέσουν.

Ποια συγκριτικά πλεονεκτήματα προσφέρει η επιλογή κάποιου να σπουδάσει στην Κύπρο;

Η Κύπρος εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε δημοφιλή και ελκυστικό εκπαιδευτικό προορισμό και για την ανταγωνιστικότητά της συνεργούν πολλές παράμετροι. Καταρχάς, αρκετά από τα κυπριακά πανεπιστήμια βρίσκονται ψηλά σε διεθνείς κατατάξεις και παρέχουν αξιόλογες υποστηρικτικές υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας (π.χ. σύγχρονες εστίες, χαμηλό κόστος φοίτησης, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης). Τα πανεπιστήμιά μας συμμετέχουν ενεργά στο παγκόσμιο επιστημονικό γίγνεσθαι και το ακαδημαϊκό προσωπικό τους αναγνωρίζεται διεθνώς. Είναι επίσης εμφανής η αυξητική τάση της εξωτερικής ερευνητικής χρηματοδότησης, που εισρέει στα πανεπιστήμια, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για στρατηγικές συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στη λεκάνη της Μεσογείου. Η ευρωπαϊκή/διεθνής αναγνωρισιμότητα των πτυχίων των κυπριακών ΑΕΙ είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας προσέλκυσης φοιτητών, κυρίως από τρίτες χώρες, για τους οποίους είναι πλεονέκτημα για την ανταγωνιστική αγορά εργασίας ένας «ευρωπαϊκός» τίτλος σπουδών.

Πώς αξιολογείται η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών των κυπριακά ΑΕΙ;

Η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών των κυπριακών ΑΕΙ αξιολογείται ως υψηλής στάθμης και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τη συμβολή του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει θεσπίσει για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των πανεπιστημίων και της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, η προσφορά αγγλόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών - ειδικά μετά το Brexit και με βάση τις δημογραφικές εξελίξεις και το μεταναστευτικό - ενισχύει τις προοπτικές διεθνοποίησης των κυπριακών ΑΕΙ, προσκαλεί αλλοδαπούς φοιτητές και προσελκύει το ενδιαφέρον ξένων πανεπιστημίων για στρατηγικές συνεργασίες. 

Πόσο σημαντική είναι η προσφορά επιλογών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;

Η παράμετρος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι εξίσου ουσιώδης με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω. Η πανεπιστημιακή «αγορά» αλλάζει διότι ανοίγεται σε κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως ηλικίας και συνθηκών ζωής, που θέλει να κάνει πράξη τη διά βίου μάθηση και επιμόρφωση. Πολλά πανεπιστήμια προσφέρουν μεν διά βίου μάθησης ευκαιρίες, το μοναδικό όμως πανεπιστήμιο στη χώρα με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ). δημόσιο καινοτόμο και ψηφιακό, συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ζωής. Η υγειονομική κρίση αποτέλεσε ίσως τον καταλύτη για την ψηφιακή αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης και τη γενικευμένη προσφορά προγραμμάτων σπουδών εξ αποστάσεως, το ΑΠΚΥ όμως εδώ και 20 χρόνια επενδύει σε μεθοδολογίες, τεχνολογίες και εφαρμογές τηλεκπαίδευσης, προσελκύει φοιτητές από όλο τον κόσμο και συνεργεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας και στον στόχο της Πολιτείας να εξελιχθεί η Κύπρος σε περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

Ποια επιπλέον οφέλη παρέχετε ως εκπαιδευτικό ίδρυμα στους φοιτητές/στελέχη σας;

Το ουσιώδες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η ίδια η φύση του. Η εξειδίκευσή του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η αποτελεσματική αξιοποίηση των τεχνολογιών και των κατάλληλων διδακτικών μεθόδων, ώστε οι σπουδές να προσαρμόζονται στις ανάγκες των φοιτητών, οι οποίοι σπουδάζουν όχι λόγω αλλά έργω από τον προσωπικό τους χώρο, στον δικό τους ρυθμό μάθησης και στον χρόνο που μπορούν να διαθέσουν λόγω των πολλαπλών υποχρεώσεών τους. Το ΑΠΚΥ προσφέρει υψηλής ποιότητας προγράμματα σε τρεις Σχολές (Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές & Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες & Διοίκηση) σε όλα τα επίπεδα (πτυχίο/μεταπτυχιακό/διδακτορικό/διά βίου μάθηση), τα οποία οδηγούν σε αξιόπιστους και χρηστικούς τίτλους σπουδών για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Πώς υποστηρίζεται η καθημερινή φοιτητική εμπειρία;

Στο ΑΠΚΥ ο κάθε φοιτητής έχει στη διάθεσή του εξελιγμένα εργαλεία τηλεκπαίδευσης, αξιοποιεί στις σπουδές του μια αξιόπιστη και εύχρηστη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, ωφελείται από σύγχρονες διδακτικές μεθόδους κατάλληλες για ενήλικες, βρίσκεται σε ουσιαστική αλληλεπίδραση και επικοινωνία με έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό και υποστηρίζεται κατάλληλα σε όλα τα στάδια της μαθησιακής του πορείας. Φυσική παρουσία απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις, ενώ για την αποτελεσματική σύνδεση της θεωρίας με την πράξη οι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους εικονικά εργαστήρια, διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ευκαιρίες εργασιακής τοποθέτησης σε επιχειρήσεις/οργανισμούς. Εν ολίγοις, εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο ΑΠΚΥ δεν είναι απλώς η μεταφορά της διδασκαλίας σε ψηφιακό περιβάλλον, αλλά ο συγκερασμός σχετικών παιδαγωγικών θεωριών με την ιδιαίτερη φιλοσοφία και τις μεθόδους της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης.

Γιατί να επιλέξει κάποιος το Πανεπιστήμιό σας;

Το ΑΠΚΥ θα επιλέξουν όλοι όσοι επιδιώκουν ευελιξία στις σπουδές τους, άτομα κάθε ηλικίας και προφίλ που επιζητούν τριτοβάθμια εκπαίδευση στον χρόνο που μπορούν να διαθέσουν. Η εξ αποστάσεως μεθοδολογία επιτρέπει σε εργαζόμενους να επανακαταρτιστούν ή/και να ενισχύσουν το ακαδημαϊκό τους προφίλ, αλλά και σε άνεργους να επιδιώξουν την εργοδότησή τους με έναν χρηστικό τίτλο σπουδών. Σημαντικός είναι και ο κοινωνικός ρόλος του δημόσιου ΑΠΚΥ, που μετουσιώνεται μέσα από ευέλικτες οικονομικές πολιτικές με προσιτά δίδακτρα και σημαντικές εκπτώσεις έως πλήρεις απαλλαγές διδάκτρων για διάφορες ομάδες του πληθυσμού (μονογονείς, πολύτεκνοι, λήπτες ΕΕΕ, άνεργοι, ΑμΕΑ κ.ά.).

Ποιες μεγάλες αλλαγές διαβλέπουμε στη σφαίρα της εκπαίδευσης;

Το μεγάλο στοίχημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην απαρχή της πανδημίας ήταν η αποτελεσματική και γρήγορη προσαρμογή στα νέα δεδομένα και η απρόσκοπτη - χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα και στις υπηρεσίες - συνέχιση των εκπαιδευτικών διεργασιών. Η κρίση έδρασε ως ισχυρός επιταχυντής για αλλαγές που θα έπρεπε να συζητάμε από καιρό, όπως είναι τα οφέλη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και το προσιτό και βιώσιμο περιβάλλον της τηλεκπαίδευσης, οι οποίες καθίστανται πια αναγκαίες. Εν τέλει, λόγω και της covid-19, ο επαναπροσδιορισμός της ανώτατης εκπαίδευσης στο ψηφιακό περιβάλλον είναι εκ των ων ουκ άνευ.

Πώς ανταποκρίθηκε το ΑΠΚΥ στο κάλεσμα των εξελίξεων; 

Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου βρεθήκαμε μπροστά από τις εξελίξεις και δεν χρειαστήκαμε «λύσεις ανάγκης». Εδώ και 20 χρόνια το Πανεπιστήμιό μας προσφέρει προγράμματα σπουδών και διά βίου μάθησης αποκλειστικά εξ αποστάσεως με την αξιοποίηση κατάλληλων τεχνολογικών υποδομών, με καλά θεμελιωμένες μεθόδους τηλεκπαίδευσης και με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και μέσων διδασκαλίας και μάθησης. Είναι για εμάς ξεκάθαρο ότι η βέλτιστη μαθησιακή εμπειρία θα είναι νομοτελειακά ψηφιακή. Χωρίς να παραγνωρίζω τα οφέλη της διά ζώσης επικοινωνίας, οι σύγχρονες τεχνολογίες είναι τέτοιες που διασφαλίζουν τη διαδραστικότητα, την αλληλεπίδραση, την αλληλόδραση και τη συνεργασία σε ένα κατάλληλα προσαρμοσμένο ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσης.

Ποιες προκλήσεις παραμένουν στον απόηχο της πανδημίας για τα συμβατικά αλλά και τα εξ αποστάσεως πανεπιστήμια;

Οι προκλήσεις είναι πολλές και σημαντικές. Οξύς ανταγωνισμός, δημογραφικές αλλαγές, γεωπολιτικές εξελίξεις, οικονομικές κρίσεις, νέες εργασιακές απαιτήσεις, διαφορετικά προφίλ φοιτητών, μεταβαλλόμενες μαθησιακές ανάγκες, αυξημένες προσδοκίες για ποιοτικές ψηφιακές εκπαιδευτικές εμπειρίες.

Τα πανεπιστήμια χρειάζεται να αναζητήσουν νέες αγορές, να εμπλουτίσουν το εύρος των παρεχόμενων προγραμμάτων, να επενδύσουν στην κατάρτιση, να έρθουν πιο κοντά με τον επαγγελματικό κόσμο, να επενδύσουν σε εκπαιδευτικές τεχνολογίες, να προσφέρουν εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες, να επανεξετάσουν τον τρόπο λειτουργίας τους και να εκπαιδεύσουν κατάλληλα την πανεπιστημιακή τους κοινότητα σε ψηφιακές δεξιότητες. Για να παραμείνουν ανταγωνιστικά και για να επιβιώσουν στη «νέα» ψηφιακή εποχή, χρειάζεται να κοιτάζουν ταυτόχρονα «εντός» και «εκτός», να κάνουν περισσότερα και καλύτερα με λιγότερους πόρους. Αυτή είναι η αποστολή των σύγχρονων Edupreneurial Πανεπιστημίων.

Τηλέφωνο: 22411600

Κεντρικό Email: info@ouc.ac.cy

Ιστοσελίδα: www.ouc.ac.cy

Social Media:

Facebook: https://www.facebook.com/oucyprus

Twitter: https://twitter.com/oucyprus

Instagram: https://www.instagram.com/OpenUniversityCyprus/

YouTube: https://www.youtube.com/user/openuniversitycy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/open-university-of-cyprus

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας