EXNESS

  05/07/2021 09:29
EXNESS

EXNESS

  05/07/2021 09:29

O τομέας του Fintech αποτελεί έναν από τους ταχύτερα εξελισσόμενους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα καινοτομίας και ανάπτυξης. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το γεγονός ότι οι καλύτερες εταιρείες του κλάδου δημιουργούν ένα ξεχωριστό κράμα ανθρώπων, προσλαμβάνοντας εργαζόμενους με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ηλικίες και κουλτούρες. Παρά ταύτα, υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης, ειδικότερα όσον αφορά το φύλο. Αυτή τη στιγμή οι άνδρες κυριαρχούν, ενώ οι γυναίκες αποτελούν τον φτωχό συγγενή του τομέα. Μια πρόσφατη μελέτη της LendΙΤ διαπίστωσε ότι μόνο το 37% των εργαζομένων στον τομέα fintech είναι γυναίκες και ότι μόλις το 19% κατέχουν διευθυντικές θέσεις.

Ευκαιρία η πανδημία

Η πιο πάνω διαπίστωση θα πρέπει να μας προβληματίσει έντονα, την ώρα που, ευτυχώς, η πανδημία του κορωνοϊού προσφέρει μια πολύ καλή ευκαιρία για να αλλάξουν τα πράγματα ειδικά στο κεφάλαιο της ποικιλομορφίας.                                                                                                     

 Η αλήθεια είναι ότι ο τομέας αντέδρασε άμεσα, συγκριτικά με άλλους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, και προσαρμόστηκε με μεγαλύτερη ταχύτητα από άλλους στις αλλαγές που επέφερε η πανδημία, όπως για παράδειγμα η τηλεργασία. Οι αλλαγές αυτές ανέδειξαν την έλλειψη τεχνολογικού ταλέντου στην αγορά εργασίας και ανάγκασαν τις εταιρείες να επικεντρωθούν στην προσέλκυση και στη διατήρηση του πιο ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού. Στην ουσία, ο τομέας συνειδητοποίησε γρήγορα ότι ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ ο ίδιος και αποδέχτηκε την ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός ποικιλόμορφου ανθρώπινου δυναμικού στη βάση των αξιών, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και του επαγγελματισμού. Και όσο η πανδημία θα συνεχίσει να οδηγεί τις ανάγκες και οι εταιρείες θα προσαρμόζονται τόσο περισσότερο θα μεγαλώνει το περιθώριο να μεταμορφωθούν ριζικά και να αντιμετωπίσουν ανισορροπίες, όπως για παράδειγμα το φύλο, η κουλτούρα και η εθνικότητα στον χώρο εργασίας.

Ενίσχυση ποικιλομορφίας

Για να ενισχύσουν περαιτέρω την ποικιλομορφία τους, οι εταιρείες fintech πρέπει να εξαλείψουν τις προκαταλήψεις στον τρόπο επιλογής, προώθησης και καθοδήγησης των ηγετών τους. Η προσέλκυση περισσότερων γυναικών και εργαζομένων άλλων υπό-εκπροσωπούμενων ομάδων, θα βοηθήσει τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν το κενό που παρουσιάζεται ως προς την προσέλκυση ταλέντων, ενώ θα κάνει τις ομάδες τους πιο συνεκτικές και πιο δυναμικές.                                                                             

Η θέση αυτή αναδεικνύεται και από σχετική μελέτη της KPMG, στην οποία το 67% των διευθυντικών στελεχών του τομέα υποστηρίζει ότι η προώθηση της ποικιλομορφίας έχει αυξήσει την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία ανάμεσα στους εργαζόμενους, ενώ συνέβαλε στη διεύρυνση του φάσματος των δεξιοτήτων τους. Πρόκειται, ωστόσο, για μια πολύ σημαντική πρόκληση, δεδομένου ότι μόνο το 24% των ηγετών του τομέα πιστεύουν ότι οι εταιρείες τους εφαρμόζουν επιτυχώς προγράμματα προώθησης της διαφορετικότητας και ενίσχυσης της ποικιλομορφίας.

Βελτίωση ωφελημάτων                                                                           

 Ένας πρακτικός τρόπος επίλυσης του προβλήματος είναι η βελτίωση των ωφελημάτων και των προγραμμάτων που απευθύνονται στις γυναίκες και στους εργαζόμενους που προέρχονται από υπό-εκπροσωπούμενες ομάδες. Για παράδειγμα, η πανδημία μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για την ουσιαστική προώθηση της ευέλικτης εργασίας, ειδικότερα για τους εργαζόμενους που έχουν άλλα πρόσωπα υπό τη φροντίδα τους. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι η επαγγελματική σταδιοδρομία πολλών γυναικών θυσιάζεται, καθώς η γυναίκα είναι ο κύριος διακομιστής φροντίδας του σπιτιού και των παιδιών αλλά και η πρώτη στο ζευγάρι που θα θυσιάσει τον επαγγελματικό της χρόνο, προκειμένου να εκπληρώσει τις οικογενειακές της υποχρεώσεις. Η πανδημία, πάντως, έδειξε ότι παρά την ευελιξία που παρατηρήθηκε, ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων παρέμεινε εξίσου παραγωγικός. Άλλωστε, πρόκειται για κάτι το οποίο έχουμε διαπιστώσει κι εμείς οι ίδιοι.

Επανεκτίμηση στάσης                                                                              

 Με την έναρξη της πανδημίας προσφέραμε σημαντική ευελιξία σε όλους τους εργαζόμενους και διαπιστώσαμε ότι κατάφεραν να διατηρήσουν την παραγωγικότητα τους. Οι εργαζόμενες μητέρες, μάλιστα, κατάφεραν να επιτύχουν μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή, γεγονός που τις έκανε ακόμη πιο παραγωγικές. Παράλληλα, οι εταιρείες fintech πρέπει να επανεκτιμήσουν τη στάση τους σχετικά με το πώς οι γυναίκες αλλά και άλλες υπό- αντιπροσωπευόμενες ομάδες μπορούν να προσθέσουν αξία στις επιχειρήσεις και στον κλάδο γενικότερα. Έτσι, βάρος πρέπει να δοθεί και στην εκπαίδευση και ανάπτυξή τους, μέσα από τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος που θα τους δώσει ευκαιρίες να πιστέψουν στον εαυτό τους και να τον αναπτύξουν.

Κοινωνικά υπεύθυνη κουλτούρα

Επίσης, η καλλιέργεια μιας κοινωνικά υπεύθυνης κουλτούρας είναι εξίσου σημαντική. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πολλές εταιρείες του τομέα fintech έχουν προστατεύσει τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων τους, ενώ τους βοήθησαν να αντιμετωπίσουν τις αβεβαιότητες με τις οποίες βρίσκονταν αντιμέτωποι και να φροντίσουν τις οικογένειές τους. Όλα αυτά καταδεικνύουν μεγάλο σεβασμό στην κοινωνική ευθύνη, η οποία έχει εξαιρετικά θετική επίδραση στους εργαζόμενους ως προς την καλλιέργεια παρόμοιων αξιών. Βέβαια, καμιά εταιρεία δεν πρέπει να προσλαμβάνει ή να παρέχει κίνητρα απλώς και μόνο για λόγους εξισορρόπησης της ποικιλομορφίας.       

Έξω από το καβούκι μας                                                                              

 Η πρόσληψη απαιτεί ένα ευρύ φάσμα μηχανισμών για την ορθή αξιολόγηση των υποψηφίων. Οι προσλήψεις πρέπει πάντα να γίνονται στη βάση του επαγγελματικού επιπέδου, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων ενός υποψηφίου.                                                              

 Στην Exness, όπως λέμε, βγαίνουμε από το καβούκι μας και προσλαμβάνουμε άτομα τα οποία είναι καλύτερα από εμάς. Άτομα τα οποία είναι ικανά να αλλάξουν την εταιρεία με κάποιο τρόπο και να οδηγήσουν σε νέες ευκαιρίες. Δεν περιοριζόμαστε στις ασφαλείς προσλήψεις. Οι ευκαιρίες εργοδότησης στον τομέα του fintech είναι τεράστιες, την ώρα που σημειώνονται θετικές αλλαγές σε όλο τον κόσμο. Η εργασία από το σπίτι, αποτελεί ένα παράδειγμα κινήτρου, στο οποίο μπορούν και πρέπει να προστεθούν και άλλα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να δεχτούμε τις νέες προκλήσεις αλλά αντίθετα να προσπαθήσουμε να πάρουμε κάτι θετικό από την πανδημία, θεωρώντας την ως μια ακόμη ευκαιρία για να βελτιωθούμε.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Σιάφη 1, Portobello Building, γραφείο 401, 3042, Λεμεσός

Τηλέφωνο: 25030959

Φαξ: 25388992

Ε-mail: support@exness.com

Ιστοσελίδα: www.exness.com

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας