ROYAL CROWN  

  03/04/2019 12:34
ROYAL CROWN  

ROYAL CROWN  

  03/04/2019 12:34
Η Royal Crown είναι ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου, ενεργή στην κυπριακή αγορά για πέραν των σαράντα ετών, αρχικά ως αντιπρόσωπος της Royal & Sun Alliance στο δίκτυο της οποίας παραμένει πάντα μέλος και από το 1999 ως αμιγώς κυπριακή ιδιωτική εταιρεία.
 
Oι δραστηριότητες της Royal Crown έχουν πιστοποιηθεί από τους Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd με βάση το σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015, επισημαίνει η Ανθή Ζαχαριάδου, εκτελεστική σύμβουλος.
Η συνεργασία με τις πιο σημαντικές και οικονομικά εύρωστες ευρωπαϊκές αντασφαλιστικές εταιρείες και η μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί μαζί τους, έχει επιφέρει μεγάλα οφέλη στη Royal Crown, αφού η τεχνογνωσία που της παρέχουν της δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει πολύ ψηλά επίπεδα προστασίας, ποιοτικά και ποσοτικά, στους πελάτες της.
Το μεγάλο δίκτυο αντιπροσώπων της, με τους οποίους η εταιρεία έχει εξαίρετη συνεργασία και είναι περήφανη γι’ αυτό, είναι εκπαιδευμένο και έτοιμο να συμβουλέψει τον κάθε καταναλωτή για τις ασφαλιστικές του ανάγκες, όπως και κάθε ένα άτομο που εργοδοτείται από τη Royal Crown. H εταιρεία λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη σωστή ασφάλιση και την πραγματική προστασία και με κατευθυντήριες αρχές την ακεραιότητα, τη διαφάνεια, την καλή πίστη και την ηθική σε όλες τις συναλλαγές της.
 
INSURANCE photoRoyalCrown

 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων - προστατεύει τον Επιχειρηματία με 11 διαφορετικά τμήματα ασφάλισης.
Υπερασφάλεια Κατοικιών - η πρώτη πολυ-ασφάλεια με πέραν των 60 καλύψεων.
Υπερασφάλεια Σκαφών Αναψυχής καλύπτει απώλεια ή ζημιά στο σκαρί, στη μηχανή και στα εξαρτήματα.
Aσφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης
Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη
Ασφάλεια Παντός Κινδύνων Εργολάβων
Ασφάλεια Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια θαλάσσης και Αέρος
Προσωπικές Ασφάλειες με το συμβόλαιο Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης Αλλοδαπών, Ασφάλειας Ταξιδιού και Ασφάλειας Προσωπικών Ατυχημάτων.
Ασφάλειες Οχημάτων με την Περιεκτική Ασφάλεια Ιδιωτικών Οχημάτων και  Ασφάλεια Ευθύνης Έναντι Τρίτου, προσφέρονται επίσης ειδικά ασφαλιστήρια για Εμπορικά οχήματα και μοτοσικλέτες.
Εκτός από τα πιο πάνω συνήθη προϊόντα, προσφέρονται και πιο εξιδεικευμένα είδη ασφαλίσεων, όπως Ασφάλιση Ευθύνης Συμβούλων και Αξιωματούχων, Ασφάλιση Ευθύνης για Κινδύνους του Διαδικτύου, Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης και ασφαλίσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεταξύ άλλων στοχευμένων και εξατομικευμένων ασφαλίσεων.
 
Τα θέματα
Υπάρχουν θέματα που διαχρονικά απασχολούν τη βιομηχανία μας, όπως  η ορθή αξιολόγηση και η τιμολόγηση των κινδύνων που αναλαμβάνουμε και ο δίκαιος χειρισμός απαιτήσεων, καθώς βέβαια και η εφαρμογή ενός αποδοτικού και λειτουργικού συστήματος ροής εργασιών με επίκεντρο την ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη.
 
Οι προκλήσεις
To 2019 ο τομέας θα αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που θα προκύψουν από το νομοθετικό και κανονιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο της βιομηχανίας. «Πλέον λειτουργούμε με επιτυχία», αναφέρει η ίδια, «σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας Φερεγγυότητάς ΙΙ αλλά και με την Οδηγία της Εποπτικής Αρχής για την είσπραξη και απόδοση ασφαλίστρων. Η νέα εναρμονιστική νομοθεσία που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σύντομα είναι το λεγόμενο IDD, που αφορά στη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων».
Οι νέες πρόνοιες επιβάλλουν νέες υποχρεώσεις, στις οποίες ο κάθε επαγγελματίας ασφάλισης θα πρέπει να συμμορφώνεται. «Οι κύριες αλλαγές στις οποίες θα κληθούμε να ανταποκριθούμε είναι η εισαγωγή του θεσμού της προσυμβατικής πληροφόρησης προς τον πελάτη, σύμφωνα με προκαθορισμένα πρότυπα για σκοπούς διαφάνειας, αλλά και η εφαρμογή της πρακτικής της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για όσους έρχονται σε επαφή με τον εν δυνάμει ασφαλιζόμενο είτε ως διαμεσολαβητές είτε ως εργοδοτούμενοι ασφαλιστικής εταιρείας», τονίζει η κ. Ζαχαριάδου. Εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο ότι όλοι οι επαγγελματίες ασφαλιστές εκπαιδεύονται σε μόνιμη βάση και είναι ενημερωμένοι για όλες τις εξελίξεις και τα δρώμενα που αφορούν στα ασφαλιστήρια που προωθούνται στους καταναλωτές.
Περαιτέρω, ένα θέμα που απασχολεί τη βιομηχανία είναι η ορθή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR), ο οποίος εφαρμόστηκε τον Μάιο του 2018 δίχως οποιαδήποτε ουσιαστική τοπική νομοθετική ρύθμιση ως προς την ερμηνεία των προνοιών του ούτε με κατευθυντήριες γραμμές από την τοπική υπηρεσία σε σχέση με τις επιβαλλόμενες τροποποιήσεις στα συστήματα λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών. 
Η εταιρεία μας έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις που της επιβάλλει ο εν λόγω Κανονισμός και βρίσκεται σε ετοιμότητα για διαμόρφωση των πρακτικών της, αν αυτό επιβληθεί από το κανονιστικό πλαίσιο. Ένα άλλο θέμα που επίσης απασχολεί όλη τη βιομηχανία είναι τα συνεχόμενα κρούσματα απατηλών απαιτήσεων, κάτι που ο Σύνδεσμός μας επιδιώκει να μετριάσει με τη συνεργασία όλων των εταιρειών.
 
Η εποπτεία
«Η εποπτεία θεωρώ ότι λειτουργεί θετικά στον τομέα μας, αφού υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα που οφείλουμε να τηρούμε και επομένως εργαζόμαστε με ακρίβεια και οργάνωση, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της υπηρεσίας Εφόρου Ασφαλίσεων», αναφέρει η κ. Ζαχαριάδου.
Η πρόσφατη Οδηγία για την είσπραξη και απόδοση ασφαλίστρων αποδείχθηκε ευεργετική, αφού βελτιώθηκε αισθητά η εισπραξιμότητα ασφαλίστρων. Γενικότερα, οποιεσδήποτε κατευθυντήριες γραμμές υποβοηθούν τις εταιρείες, ώστε να εφαρμόζουν ορθές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη βιομηχανία μας. Έχει πρόσφατα ανακοινωθεί η δημιουργία μιας νέας Αρχής Εποπτείας, που θα περιλαμβάνει την εποπτική Αρχή για τις ασφαλίσεις και αναμένουμε τυχόν αλλαγές που θα επιφέρουν οι εργασίες της εν λόγω Αρχής ως προς τις υποχρεώσεις μας για αναφορά και κοινοποίηση πληροφοριών και στοιχείων.
 
Το ΓεΣΥ
Η Royal Crown δεν δραστηριοποιείται στον Κλάδο Υγείας, εξήγησε η κ. Ζαχαριάδου.  Όπως σημειώνει όμως, με το ΓεΣΥ αναμένεται, ανάλογα με τον τελικό προγραμματισμό του, την έναρξη και τη συνέχιση της εφαρμογής του και τη μορφή που τελικά θα πάρει, οι εταιρείες που παρέχουν ασφαλίσεις Υγείας να κληθούν να διαμορφώσουν και να αναβαθμίσουν τα ασφαλιστήριά τους, με αποτέλεσμα να προσφέρουν στους ασφαλισμένους τους ποιοτικότερες υπηρεσίες. «Δεν θεωρώ ότι η εφαρμογή θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στον ασφαλιστικό κλάδο», κατέληξε.
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση: Μνασιάδου 16 -20, 1302, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22 885555
Φαξ: 22 670757
E-mail: info@royalcrowninsurance.eu
Πίσω στην αρχή της σελίδας