ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ

  02/04/2019 16:04
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ

  02/04/2019 16:04

Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ (Παγκυπριακή) έχει μακρόχρονη παρουσία στον ασφαλιστικό τομέα στους κλάδους Γενικής Φύσης.
 
Το 1963 συστάθηκε στο Λονδίνο η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ, αφού τότε δεν υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο που να διέπει τη λειτουργία ασφαλιστικής εταιρείας στην Κύπρο. Μετά από μια επιτυχή πορεία 30 χρόνων ως μεικτή ασφαλιστική εταιρεία, το 1992 συστάθηκε στην Κύπρο η Παγκυπριακή  Ασφαλιστική Λτδ, η οποία από το 1994 διεξάγει εργασίες αποκλειστικά στους κλάδους Γενικής Φύσης.  Από το 1999 είναι μέλος του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας, επισημαίνει ο Σωκράτης Δημητρίου, Γενικός Διευθυντής.  Η Παγκυπριακή διατηρεί άνετη ρευστότητα και  ισχυρή κεφαλαιουχική βάση, και ανταποκρίνεται σε όλες τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία Φερεγγυότητας (Solvency II). Το όραμα της Εταιρείας είναι η δημιουργία μακρόχρονης σχέσης εμπιστοσύνης με τους Πελάτες της, αναγνωρίζοντας την ως την Εταιρεία που προβάλλει εμπιστοσύνη, αξιοπιστία, επαγγελματισμό και άψογη εξυπηρέτηση. Ο ασφαλιστικός τομέας αντιμετωπίζει  συνεχώς νέες προκλήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή νέων νομοθεσιών ( π.χ. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων κ.α.). Η Παγκυπριακή με τη βοήθεια του Ομίλου της Ελληνικής έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για την εφαρμογή των νομοθεσιών αυτών.
Ο έντονος ανταγωνισμός εξακολουθεί να μειώνει τα περιθώρια κέρδους ενώ παράλληλα το κόστος απαιτήσεων συνεχίζει να αυξάνεται. Η αυξανόμενη εποπτεία αφενός αυξάνει το κόστος διαχείρισης των εταιρειών, αφετέρου όμως βοηθά στην καλύτερη διαχείριση κινδύνων και συνεπώς στην προστασία των ασφαλισμένων.

 

 

INSURANCE photo pagkypriaki

 
Υπηρεσίες και προϊόντα
Η Παγκυπριακή διαθέτει πλήρες φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων γενικού κλάδου που δίνουν τη δυνατότητα σε ιδιώτες και εταιρείες να καλύψουν τις ασφαλιστικές τους ανάγκες. Οι κύριες ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρουμε, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ασφάλεια Μηχανοκινήτων Οχημάτων, Πυρός & Συναφών Κινδύνων, Διακοπής Εργασιών, Αστικής Ευθύνης, Ευθύνης Εργοδότη,  Επαγγελματικής Ευθύνης, Ευθύνης Προϊόντων, Κατά Παντός Κινδύνων Εργολάβων, Μεταφοράς Εμπορευμάτων, Θαλάσσιων Μεταφορών, Σκαφών Αναψυχής, Ατυχημάτων, Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης κ.α.
Ο κ. Δημητρίου αναφέρει σχετικά: «Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα απλά και ανταγωνιστικά προϊόντα μας, τα οποία αναβαθμίζονται συνεχώς για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών. Είμαστε περήφανοι για τα προϊόντα της σειράς “Υπερασφαλειών” (Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων, Υπερασφάλεια Ιδιωτών, Υπερασφάλεια Ιδιωτών Εργοδοτών), τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε Ιδιώτες και Επιχειρήσεις να καλύψουν όλες τις ασφαλιστικές τους ανάγκες με όλα τα πλεονεκτήματα που παρέχει η σύναψη ενός μόνο συμβολαίου, καθώς και για τα προϊόντα της σειράς ‘Simple’, τα οποία οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή από το δίκτυο μας».
 
Διευθυντική ομάδα
Σωκράτης Δημητρίου,Γενικός Διευθυντής
Κυριάκος Βολής, Οικονομικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Στεφανίδης, Διοικητικός Διευθυντής
Πόλα Παντελίδου, Διευθύντρια Τομέων Ιδιωτών &  Επιχειρήσεων
Μαρία Σταύρου, Διευθύντρια Αποδοχής Κινδύνων & Προαιρετικών Αντασφαλίσεων
Ανδρέας Θεοδώρου, Διευθυντής Τομέα Διαμεσολαβητών
Ειρήνη Κατιμέρη, Διευθύντρια Τμήματος Απαιτήσεων

 

FACTS & FIGURES
Ίδρυση:  1992
Προσωπικό: 86 άτομα
Ασφαλισμένοι: 43.876
Μερίδιο Αγοράς: 8%
Ασφαλιστικά συμβόλαια: 69.025
Γραφεία στην Κύπρο: 5
Κύκλος  εργασιών: €29.5 εκατ. 
Ασφαλιστικοί Αντιπρόσωποι: 66
Ίδια κεφάλαια: €17 εκατ.
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 66, 1095, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 77772171
Φαξ: 22677154
E-mail: pancyprian@hellenicbank.com
Ιστοσελίδα:
www.pancyprianinsurance.com
 
 

Πίσω στην αρχή της σελίδας