ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ

  22/07/2022 09:05
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ

  22/07/2022 09:05

Μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας προς την κοινωνία, τους εργαζόμενους και την εταιρική διακυβέρνηση, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί την προοπτική για καλύτερο βιώσιμο μέλλον, υιοθετεί η Χαραλαμπίδης Κρίστης. Όπως τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος, Mάριος Κωνσταντίνου, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης, που έχει ήδη σχεδιάσει.

Ποιο είναι το όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη του ομίλου σας και της κυπριακής επιχειρηματικότητας;

Όραμά μας, ως ηγέτιδας εταιρείας, είναι να συμβάλουμε καθοριστικά στο νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, με σεβασμό στον άνθρωπο, στη φύση και στις νεότερες γενιές, προσφέροντας το καλύτερό μας. Θεωρούμε ότι είναι αποστολή μας να συνεισφέρουμε σε ένα βιώσιμο και καλύτερο μέλλον για όλους, να εξελίσσουμε και να προβάλλουμε πολυεπίπεδα τη διατροφική κληρονομιά της Κύπρου σε όλο τον κόσμο, φωτίζοντας το καλύτερό μας! 'Εχοντας το Περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση στον πυρήνα της στρατηγικής μας, σχεδιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ESG,  το οποίο αναπτύσσεται σε όλο το οικοσύστημα της εταιρείας μας, πράγμα που καλό είναι να υιοθετήσουν όλες οι εταιρείες στο νησί.

Ποιες στρατηγικές, πολιτικές και πρακτικές ESG εφαρμόζετε ή θα αναπτύξετε;

Επενδύουμε σε πρωτοβουλίες και δράσεις που αντανακλούν το αποτύπωμά μας στην κοινωνία, έχοντας ήδη ενσωματώσει στη στρατηγική μας 10 από τους 17 Στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ, που θέτει η ατζέντα 2030. Η Χαραλαμπίδης Κρίστης έχει θέσει την εκπλήρωση όλων των στόχων που τέθηκαν για το πρόγραμμα ESG ως «πρώτη προτεραιότητα». Στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας είναι πάντοτε ο άνθρωπος και το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού μας. Το σημαντικότερο για εμάς περιουσιακό στοιχείο, για το οποίο χρειάζεται μια συνεχής προσπάθεια ανάπτυξης, προστασίας και στήριξης. Μεριμνούμε πάντοτε για την ασφάλεια, υγεία και ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού μας. Ταυτόχρονα, επενδύουμε στη συνεχή μάθηση, εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων μας. Η εκτίμηση, η ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση, αλλά και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, είναι για μας αδιαπραγμάτευτες αξίες.

Σε εξέλιξη είναι η εκστρατεία για το έτος Διατροφής 2022:

• Ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές στην επιλογή της υγιεινής διατροφής με μετρήσιμα αποτελέσματα.

• Οικοδομώντας τη συνεργασία με επαγγελματίες και ειδικούς διατροφής, που ενημερώνουν και καθοδηγούν το κοινό σε σχέση  με την  ισορροπημένη διατροφή. Σε αυτό το πλαίσιο και με στρατηγικούς συμμάχους το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής και τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων - Διατροφολόγων Κύπρου ξεκίνησε η μεγάλη παγκύπρια εκστρατεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης με στόχο να διαδοθεί το μήνυμα παντού.

• Η ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή είναι ουσιαστικής σημασίας τόσο για τη σωματική όσο και τη ψυχική υγεία.

Με μήνυμα «Το Καλύτερό μας! Το καλύτερο στη διατροφή μας!», η Χαραλαμπίδης Κρίστης κάνει πράξη τη διαχρονική της δέσμευση για ισότιμη πρόσβαση όλων των Κυπρίων στις απεριόριστες επιλογές ποιοτικής διατροφικής απόλαυσης, επιδεικνύοντας μέριμνα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και συνεργαζόμενη με τοπικούς παραγωγούς. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο αυτό, πέντε από τις συνεργαζόμενες μας φάρμες έχουν ήδη εξασφαλίσει πιστοποίηση για την καλή μεταχείριση των ζώων - animal welfare, ενώ μέσα στον επόμενο μήνα το απαραίτητο πιστοποιητικό θα εκδοθεί και για άλλες 12 φάρμες, με τις οποίες η εταιρεία μας συνεργάζεται. Τις πιστοποιήσεις ανέλαβε η Χαραλαμπίδης Κρίστης μαζί με εξειδικευμένη εταιρεία από την Ελλάδα.Παράλληλα και σε σχέση, με την αποδοτικότητα και τη χρήση ενέργειας, από την 1η Μαΐου 2022, έχουμε έρθει σε συμφωνία για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από αδειοδοτημένο πάροχο φωτοβολταϊκών, πετυχαίνοντας να αγοράζουμε πράσινη όλη την ηλεκτρική ενέργεια του εργοστασίου.

Τα πλάνα για το μέλλον:

ESG Sustainability Transformation Journey

Έχοντας πλέον συνειδητοποιήσει απόλυτα την κρίσιμη ανάγκη της βιώσιμης ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη στήριξη των ευπαθών ομάδων της κοινωνίας, η προστασία του πλανήτη, η εφαρμογή καινοτομιών που βελτιώνουν αποτελεσματικά την καθημερινότητα όλων, η ουσιαστική και πραγματική επίλυση ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες, είναι μονόδρομος.

Έτσι, μένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης, που έχουμε ήδη σχεδιάσει. Υιοθετούμε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, που λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας προς την κοινωνία, τους εργαζόμενούς μας, την εταιρική διακυβέρνησή μας και ταυτόχρονα ανοίγει την προοπτική για το καλύτερο και βιώσιμο μέλλον. Η Χαραλαμπίδης Κρίστης είναι και θα συνεχίσει να είναι πρωτοπόρος, συμμετέχοντας ενεργά σε όλα όσα βελτιώνουν τη ζωή, προσφέροντας το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας, το καλύτερο στη ζωή μας!

Πώς αυτές οι πολιτικές προσθέτουν αξία στον όμιλο αλλά και σε όλους τους stakeholders σας (πελάτες, εργαζομένους, κοινωνία κτλ.); Η εταιρεία, διαχρονικά έχει αποδείξει ότι είναι αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας, πως συν-μετέχει στις αγωνίες, τις χαρές, τους προβληματισμούς που απασχολούν τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και καταναλωτών. Ακριβώς με αυτό το σκεπτικό, η Χαραλαμπίδης Κρίστης μετουσίωσε τη φιλοσοφία της σε μεθοδικό όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τις δράσεις του εταιρικού της προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης κι έμπρακτης προσφοράς, «Συμμετοχή».  Έχοντας εντάξει με συνέπεια εδώ και 10 χρόνια την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως κεντρική στρατηγική επιλογή, o εμπλουτισμός με τα κριτήρια ESG πολλαπλασιάζει την αξία της υπεύθυνης επιχειρηματικότητάς μας. Από έρευνα που έχουμε διεξάγει πρόσφατα μεταξύ των stakeholders μας, η φιλοσοφία, οι αναλλοίωτες αξίες μας και η αφοσίωσή μας στην εφαρμογή Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης αναγνωρίζονται και αδιαμφισβήτητα αποτελούν προστιθέμενη αξία στο κύρος της εικόνας της εταιρείας μας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Βιομηχανική περιοχή Νήσου, Λεωφόρος Λεμεσού 347, 2571 | Τ.κ: 17102, 2261 Λευκωσία

Τηλέφωνα: 70006455, 22258200 | Ιστοσελίδα: www.charalambideschristis.com.cy

Social media:

www.facebook.com/charalambideschristis/?fref=ts | www.instagram.com/charalambideschristis /

www.youtube.com/channel/UCegpcJPyXgiQF7VF5QTHqpg | www.linkedin.com/company/charalambides-christis-ltd/

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας