Athens Technology Center: Λύσεις ψηφιακής τραπεζικής

  28/07/2020 09:40
 Athens Technology Center: Λύσεις ψηφιακής τραπεζικής

Athens Technology Center: Λύσεις ψηφιακής τραπεζικής

  28/07/2020 09:40
H Athens Technology Center (ATC) βοηθά τις σύγχρονες τράπεζες να μετασχηματιστούν ψηφιακά με τον ευκολότερο και αποδοτικότερο τρόπο, μέσω των λύσεων ψηφιακής τραπεζικής της i-exceed Technology Solutions.
 
Ποιες ψηφιακές λύσεις και προϊόντα παρέχει ο οργανισμός σας σε τράπεζες;

Η ATC διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα για την ευρύτερη ΕΜΕΑ περιοχή:
• Την πλήρη γκάμα των off the self λύσεων της i-exceed για Retail and Corporate digital banking & Agency banking, για OnBoarding ιδιωτών & εταιρικών πελατών, για τη δημιουργία digital branch, αλλά και διαχείρισης εταιρικών πελατών (Appzillon Relationship Management). Πρόκειται πρακτικά για digital ready «εφαρμογές» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από ποικιλία τμημάτων/λειτουργιών της εκάστοτε τράπεζας, αλλά και από τον ίδιο τον πελάτη της (εταιρικό ή ιδιώτη).                                                             
Βασικές αρχές υλοποίησης των εφαρμογών αυτών είναι:
o Η ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη ανεξαρτήτως καναλιού (omni-channel), 
o η ταχύτητα, η εύκολη επέκταση και η ελαχιστοποίηση του συναφούς διαχειριστικού κόστους (native cloud enabled),
o η ανάπτυξή τους ακόμα και μέσω τοπικής εγκατάστασης (on premise deployment),
o η αξιοποίηση micro-services αρχιτεκτονικής,
o η συμβατότητά τους με κάθε υφιστάμενη υποδομή πληροφοριακών συστημάτων (back end system agnostic),
o αλλά και η λειτουργία τους ανεξαρτήτως πλατφόρμας (platform independent), με δυνατότητες artificial intelligence και machine learning.
• Η Appzillon DX Development πλατφόρμα αποτελεί ένα low code περιβάλλον, μέσω του οποίου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να αναπτύξουν τα δικά τους Digital Assets, αλλά και να εξελίξουν τα υφιστάμενα συστήματά τους εύκολα και γρήγορα, χρησιμοποιώντας drag-and-drop στοιχεία και μοντέλα ροών εργασίας, μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος.
 
Υπό τους νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί με την πανδημία, πώς μπορούν αυτές οι λύσεις να βοηθήσουν τους τράπεζες, αλλά και τους πελάτες τους, να συνεχίσουν απρόσκοπτα τους εργασίες τους; 
 
Ελέω της πανδημίας του Covid19 και σε λίγες μόνο εβδομάδες, κάθε «κανόνας» στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες άλλαξε και μάλλον οριστικά. Αναλυτικότερα, δεν υπήρξε μόνο μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και στον τρόπο που οι εργαζόμενοι κάνουν τη δουλειά τους και τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές διαχειρίζονται τα οικονομικά τους.

Με τις «έτοιμες» λύσεις ψηφιακής τραπεζικής Appzillon της i-exceed, που προσφέρει η ATC, εξασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια (business continuity) και η ποιοτική εξυπηρέτηση του ιδιώτη και εταιρικού πελάτη ακόμα και σε καθεστώς «κοινωνικής απόστασης» (social distancing). Συγκεκριμένα, από το άνοιγμα ενός νέου λογαριασμού έως την αίτηση για δάνειο ή ακόμη και την εξαργύρωση επιταγής ή την ταυτοποίηση και την εξυπηρέτηση πελάτη, οι εργασίες εκτελούνται άνετα και με ασφάλεια ακόμα και από απόσταση, βοηθώντας έτσι τις τράπεζες να υποστηρίξουν τους πελάτες τους ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας (B2C, B2B και B2E), να βελτιώσουν τους ρυθμούς διατήρησης υφιστάμενων πελατών και της απόκτησης νέων, αλλά και να έχουν άμεση απόδοση της επένδυσής τους.

Για παράδειγμα, η λύση Appzillon Consumer OnBoarding επιτρέπει το άνοιγμα ενός νέου λογαριασμού ιδιώτη πελάτη με ασφαλή και απρόσκοπτο τρόπο (βάσει e-KYC πρωτοκόλλων ταυτοποίησης), μέσω του καναλιού που επιθυμεί ο ίδιος πελάτης (mobile ή web). Η λύση συγκεντρώνει το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών, απλοποιεί τη λήψη των απαιτούμενων εγγράφων, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον χρήσης και είναι πλήρως συμβατή με κάθε σχετικό back end σύστημα.

Παράλληλα, η λύση Appzillon Corporate OnBoarding μειώνει σημαντικά το συνήθη χρόνο ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών σε επίπεδο μερικών ημερών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω του επιθυμητού καναλιού (mobile ή web) και μάλιστα μέσω οθονών υποστηριζόμενων από λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (AI). Ταυτόχρονα, καταργούνται τα σιλό μεταξύ των απαιτούμενων ελέγχων (νομικό, risk, front –office, due diligence κλπ), όλοι οι εμπλεκόμενοι εργάζονται πάνω στο ίδιο σύστημα αποφεύγοντας έτσι φαινόμενα διπλών καταχωρήσεων, ενώ υποστηρίζεται η εξυπηρέτηση κάθε τραπεζικού προϊόντος (λογαριασμοί, δάνεια, καταθέσεις, χαρτοφυλάκιο κτλ.).

Επιπλέον, η τράπεζα μπορεί να εκμεταλλευτεί την Appzillon DX Development πλατφόρμα, ώστε να βοηθήσει το ΙΤ προσωπικό της με την ανάπτυξη νέων digital εφαρμογών, αλλά και την εξέλιξη υφιστάμενων υποδομών ακόμα και σε καθεστώς τηλεργασίας.
 
Μέσω της συγκεκριμένης low code development πλατφόρμας το έργο ανάπτυξης εφαρμογών διευκολύνεται με την αξιοποίηση μικρών λειτουργικών δομικών στοιχείων, γνωστών και ως μικροεφαρμογές (micro-apps).
Χρησιμοποιώντας ενσωματωμένα θέματα και widgets, οι μικροεφαρμογές μπορούν να προσαρμοστούν για να καλύψουν συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες. Παράλληλα, η πλατφόρμα Appzillon DX Development επιτρέπει τη γρήγορη παρακολούθηση προς ανάπτυξης εφαρμογών αλλά και την άμεση σύνδεση υπηρεσιών με το περιβάλλον χρήστη που αναπτύσσεται.

Με την προσέγγιση ανάπτυξης πολλαπλών πλατφορμών, οι ομάδες IT μπορούν να δημιουργήσουν εφαρμογές συμβατές με όλα τα λειτουργικά συστήματα, προς iOS και Android, καθώς και κορυφαία προγράμματα περιήγησης προς, το Chrome, το Edge, το Firefox και το Safari από μία βάση κώδικα (Single Code Base). Το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι λίγα λεπτά για την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά, web περιβάλλοντα ακόμα και chats.
 
Ποιες περαιτέρω λύσεις/προϊόντα σκοπεύετε να εντάξετε στο πλαίσιο προς ενδυνάμωσης προς στήριξής προς επιχειρήσεις, εργαζόμενους και καταναλωτές;
 
Η ροή πληροφοριών σε έναν οργανισμό είναι εξαιρετικά σημαντική για την εξασφάλιση της επιτυχίας μακροπρόθεσμα, πόσω μάλλον σε μια περίοδο κρίσης όπως αυτή που διανύουμε με την έξαρση του covid19. Στο πλαίσιο αυτό, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την οργανωτική δομή του, κάθε οργανισμός ιδανικά χρειάζεται να υποστηριχθεί με ψηφιακές υπηρεσίες ενημέρωσης και επιμόρφωσης:
• Για την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων με σκοπό το συντονισμό των εργασιών και την επίλυση προβλημάτων,
• για την ενδυνάμωση μεσαίων στελεχών, αλλά κλαι των ανθρώπων της «πρώτης γραμμής» (λ.χ. εργαζόμενοι σε υποκαταστήματα τραπεζών),
• για την αντιμετώπιση φημών και ανησυχιών εκ μέρους των εργαζομένων, όπως και του ευρέως κοινού. 
Με τις υπηρεσίες ψηφιακής ενημέρωσης της ATC τα παραπάνω διασφαλίζονται τόσο μεταξύ εργαζομένων που ανήκουν σε διαφορετικά ιεραρχικά κλιμάκια του ίδιου φορέα ή οργανισμού (κάθετη επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των front liners) όσο και μεταξύ στελεχών που ανήκουν στο ίδιο ιεραρχικό επίπεδο (οριζόντια, π.χ. τμήμα με τμήμα, προϊστάμενος με προϊστάμενο κτλ.), καθώς και με τους εξωτερικούς συνεργάτες του. Ο σκοπός τους είναι, πέρα από την ενημέρωση, η υποστήριξη και ο συντονισμός των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.

Αναλυτικότερα, υποστηρίζεται η δημιουργία εξατομικευμένων «πακέτων» πληροφορίας και η διανομή τους σε πολλαπλούς παραλήπτες ή κανάλια, εξασφαλίζοντας την ταχύτατη ενημέρωσή τους για θέματα της επικαιρότητας, διατηρώντας ανοιχτό το κανάλι της επικοινωνίας μαζί τους ακόμα και σε καθεστώς τηλεργασίας.

Οι δυνατότητες διανομής της πληροφορίας είναι απεριόριστες, συμπεριλαμβανομένης  της δημιουργίας newsletter, της διασύνδεσης με υφιστάμενο intranet, της ενημέρωσης πολλαπλών web sites ή λογαριασμών social media κτλ.
 
Στοιχεία επικοινωνίας

Athens Technology Center (ATC)
Διεύθυνση: Ριζαρου 10, 152 33, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: + 30 210 6874300
Ε-mails: info@atc.gr | sales@atc.gr
Ιστοσελίδα: www.atc.gr
 Social media
• Twitter - @atc.gr
• LinkedIn - company/athens-technology-center
• Facebook - Athens
Technology Center
• YouTube - Athens Technology
Center - software house

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας