Alpha Bank Cyprus: Νέα κανάλια στην ψηφιακή τραπεζική

  28/07/2020 09:33
 Alpha Bank Cyprus: Νέα κανάλια στην ψηφιακή τραπεζική

Alpha Bank Cyprus: Νέα κανάλια στην ψηφιακή τραπεζική

  28/07/2020 09:33
Η Alpha Bank Cyprus, ανταποκρινόμενη στις αλλαγές που έχει επιφέρει η ψηφιακή τεχνολογία στην παγκόσμια τραπεζική αγορά, έχει ενσωματώσει στη λειτουργία της μία σειρά από ψηφιακές καινοτομίες, εφαρμόζοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή οδηγία «PSD2» σχετικά με τη μετάβαση του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα στη νέα ψηφιακή εποχή.

Tο ενδιαφέρον για τις ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες γίνεται ολοένα και εντονότερο, όπως καταδεικνύει ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ενεργών χρηστών ηλεκτρονικής τραπεζικής που καταγράφει η Τράπεζα.

Oι νέες τεχνολογίες αξιοποιούνται στο έπακρο, για να αναδιαμορφώσουν και να αναβαθμίσουν περαιτέρω τις τραπεζικές υπηρεσίες της Alpha Bank Cyprus, που απαιτούν προσωπική επαφή του τραπεζικού συμβούλου με τον Πελάτη, όπως είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και η αναζήτηση εξατομικευμένων λύσεων.
 
Τα κανάλια ψηφιακής τραπεζικής:
Η Alpha Bank Cyprus επενδύει στην ψηφιακή τραπεζική τα τελευταία 20 χρόνια, προσφέροντας υπηρεσίες και λύσεις τόσο σε ιδιώτες Πελάτες όσο και σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Διαχρονικός στόχος της Τράπεζας είναι η συμπόρευση με τους Πελάτες της και η εξέλιξή της μαζί τους, καθώς οι ανάγκες τους αλλάζουν συνεχώς και μαζί τους αλλάζει και η Alpha Bank Cyprus. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην «εμπειρία του Πελάτη» (customer experience), που στοχεύει στην άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών του Πελάτη, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσα από μία ενιαία και μοναδική εμπειρία. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής «Alpha Express Banking» επιτρέπει άμεση και εύκολη πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες, μέσω των καναλιών Web Banking, Mobile Banking, ΑΤΜ Banking και API Banking.
 
• Το Alpha Web Banking επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν τις τραπεζικές τους συναλλαγές μέσω διαδικτύου, παντού και πάντα, σε σταθερούς και φορητούς υπολογιστές.
• Το Alpha Mobile Banking προσφέρει μία εξελιγμένη εμπειρία, μέσα από ένα μοντέρνο, λειτουργικό και καλαίσθητο περιβάλλον εργασίας, σε έξυπνα κινητά και ταμπλέτες αφής.
 • Το Alpha ATM Banking είναι η υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής που παρέχουν οι αναβαθμισμένες Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές (ΑΤΜ), τόσο στους Πελάτες της Τράπεζας όσο και σε Πελάτες άλλων τραπεζών.
• Τέλος, το Alpha API Banking είναι μία νέα πλατφόρμα ανοικτής τραπεζικής «open banking», μέσω της οποίας οι Πελάτες της Τράπεζας, οι συνεργάτες τους, αλλά και τρίτες εταιρείες που δεν είναι κατ’ ανάγκην τραπεζικά ιδρύματα (third party providers), μπορούν να αναπτύξουν ψηφιακές εφαρμογές ηλεκτρονικής τραπεζικής, οι οποίες σχετίζονται με τραπεζικούς λογαριασμούς πληρωμών που είναι διαθέσιμοι μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Alpha Express Banking. Οι Πελάτες της Alpha Bank Cyprus έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες όλων των καναλιών 24 ώρες το 24ωρο, από όπου και εάν βρίσκονται, μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού.
 
Οι υπηρεσίες  ψηφιακής τραπεζικής:

Η Alpha Bank Cyprus, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στην κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών των Πελατών της, προσφέρει δωρεάν και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου μια πληθώρα τραπεζικών υπηρεσιών μέσω της υπηρεσίας «Alpha Express Banking», όπως:
• Ερώτηση υπολοίπου και κίνησης λογαριασμών και καρτών.
• Αναλήψεις μετρητών και καταθέσεις μετρητών και επιταγών.
• Μεταφορές κεφαλαίων με άμεση ή και σε μελλοντική ημερομηνία εκτέλεσης, μεταξύ διαφορετικών νομισμάτων, μεταξύ προσωπικών λογαριασμών ή σε τρίτους δικαιούχους εντός και εκτός Τράπεζας.
• Πληρωμές οφειλών που αφορούν λογαριασμούς κοινής ωφελείας, σε πιστωτικές κάρτες εκδόσεως Alpha Bank Cyprus, σε δάνεια Alpha Bank Cyprus, στο δημόσιο (ΦΠΑ), σε λογαριασμούς τηλεφωνίας και σε λοιπούς λογαριασμούς.
• Υπηρεσίες ανοίγματος και διαχείρισης λογαριασμών (e-Accounts).
• Υπηρεσίες δημιουργίας και διαχείρισης πάγιων εντολών (standing orders).
• Απεικόνιση εκκαθαρισμένων προσωπικών επιταγών (cheque images).
• Υπηρεσίες παροχής ηλεκτρονικών καταστάσεων κίνησης λογαριασμών (e-Statements).
• Υπηρεσίες διαχείρισης καρτών (ενεργοποίηση, επανέκδοση, τερματισμό κλπ).
• Υπηρεσίες τηλεειδοποιήσεων (e-alerts) για συναλλαγές, λήξη και ανανέωση προθεσμιακών καταθέσεων, ενέργειες και αποτελέσματα ηλεκτρονικών συναλλαγών.
• Μαζική εκτέλεση μεταφορών όπως π.χ. μισθοδοσία επιχειρήσεων, πληρωμές πολλαπλών προμηθευτών, κλπ.
• Υπηρεσίες ισχυρής ταυτοποίησης Πελάτη και έγκρισης συναλλαγών με τη χρήση κωδικών SMS και βιομετρικής αναγνώρισης.
• Πολλαπλά επίπεδα πρόσβασης και ροές σταδιακής έγκρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών για κατόχους κοινών λογαριασμών και εταιρικούς πελάτες.
• Εργαλεία διαχείρισης του προφίλ συνδρομητή στην υπηρεσία Alpha Express Banking, όπως η αλλαγή του μυστικού κωδικού, η προσωποποίηση συνδεδεμένων λογαριασμών, η προσθήκη και η αφαίρεση λογαριασμών κλπ.
 
Το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού:
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί τη βάση για το νέο λειτουργικό και επιχειρησιακό τραπεζικό μοντέλο που θα επικρατήσει στο μέλλον και βρίσκεται στο επίκεντρο του επιχειρησιακού προγραμματισμού της Alpha Bank Cyprus, με έμφαση στη συνεχή αναβάθμιση των ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης, στην ανάπτυξη των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών και στον ανασχεδιασμό των σημαντικότερων διαδρομών του Πελάτη (customer journeys).
Η αυτοματοποίηση, η απλούστευση και η συντόμευση των διαδικασιών επιτρέπουν την κάλυψη των νέων αναγκών των Πελατών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενώ η ψηφιακή τεχνολογία εξασφαλίζει επίσης, τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.
Στην κατεύθυνση αυτή, η Τράπεζα υλοποιεί μία σειρά από έργα, όπως η αυτοματοποίηση των λειτουργιών, η αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων, η ανάπτυξη των ψηφιακών καναλιών και ο περιορισμός της χρήσης εγγράφων σε φυσική μορφή.
Στόχος είναι, στο αμέσως επόμενο διάστημα, ο Πελάτης να έχει μία αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης σε όλα τα κανάλια και τα σημεία επαφής με την Τράπεζα (Omni-Channel Experience), όπως τα Καταστήματα, το Web και Mobile Banking, τα ATM, το τηλεφωνικό κέντρο, κλπ.
 
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Μέγαρο Alpha Bank, Λεωφόρος Λεμεσού 3, 2112, Αγλαντζιά, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22 888888
Φαξ: 22 773788
Ιστοσελίδα: www.alphabank.com.cy
 

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας