NETinfo PLC

  24/06/2020 12:59
NETinfo PLC

NETinfo PLC

  24/06/2020 12:59
Η εμφάνιση του covid-19 ανάγκασε όλες τις τράπεζες να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό
 
H ψηφιακή ανάπτυξη ήταν πάντοτε σημαντική πρόκληση για τα τραπεζικά ιδρύματα, ενώ σήμερα, μετά την εμφάνιση και τη διάδοση του covid-19, κατέστη σοβαρή προϋπόθεση για την ικανοποίηση των νέων αναγκών των πελατών τους.

H NETinfo ενισχύει το έργο των τραπεζών, αφού εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων διαδικτυακής τραπεζικής στην Κύπρο και το εξωτερικό. Για την εταιρεία και τις υπηρεσίες που προσφέρει μας μιλά ο Chief Business Development Officer (CBDO) & Executive Board Member της NETinfo Plc, Πόλυς Χατζήκυριακος.

Οι τράπεζες καλούνται πλέον να αυξήσουν τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, να αναπτύξουν νέες αποτελεσματικές τραπεζικές λύσεις και να βελτιώσουν τις υφιστάμενες ψηφιακές τους υπηρεσίες.

Τα νομικά συστήματα και οι διαδικασίες των τραπεζών δύσκολα αλλάζουν και θέτουν αρκετούς περιορισμούς, ωστόσο τώρα παρουσιάζεται η ευκαιρία για την υπερπήδηση των εμποδίων και την ομαλή μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή, την οποία πρέπει να αδράξουν για να επιβιώσουν και να διατηρήσουν το προβάδισμά τους έναντι των ανταγωνιστών τους.

Οι τράπεζες που έχουν επίγνωση αυτών των περιορισμών, προκειμένου να συμβαδίζουν με τις τελευταίες εξελίξεις, πολύ ορθά προσπαθούν να αναπτύξουν συνεργασίες με εταιρείες τεχνολογίας, όπως τη NETinfo, ξεδιπλώνοντας ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο δύναται να επιταχύνει την ψηφιακή μετεξέλιξή τους και να διευρύνει την γκάμα των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρουν στους πελάτες τους.
 
Η εταιρεία και οι λύσεις της
 

Η NETinfo είναι μία κυπριακή εταιρεία που, από το 2000, εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων διαδικτυακής τραπεζικής τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, έχει αναπτύξει και εφαρμόσει με επιτυχία καινοτόμες τραπεζικές λύσεις σε 30 χώρες, όπως την πλατφόρμα διαδικτυακής τραπεζικής «NETinfo Digital Banking Platform», καθώς και το σύστημα χρηματικών συναλλαγών μέσω κινητών τηλεφώνων «NETinfo Mobile Financial Services».

Οι λύσεις της υποστηρίζουν τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βοηθώντας τους να αξιοποιήσουν τις τελευταίες τεχνολογίες για την ικανοποίηση των ψηφιακών αναγκών των πελατών τους.

Σημαντική επένδυση για τη NETinfo είναι το ηλεκτρονικό πορτοφόλι NETinfoPAY, ένας εναλλακτικός τρόπος διεξαγωγής καθημερινών πληρωμών, που δύνανται να  αντικαταστήσουν τη χρήση των μετρητών. Η NETinfoPAY Ltd είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος από την Κεντρική Τράπεζα και δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η ποιότητα, η αξιοπιστία και η λειτουργικότητα του λογισμικού και των λύσεων που προσφέρει η NETinfo, σε συνδυασμό με την 20χρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία που κατέχει, αντικατοπτρίζονται στις αξιολογήσεις αναλυτών, οι οποίες την κατατάσσουν ανάμεσα στις καλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στην ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων διαδικτυακής τραπεζικής.  

Η ευελιξία, η εμπειρία και η τεχνογνωσία της ΝΕΤinfo την έχουν καταστήσει έναν ιδανικό συνεργάτη, που μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε πελάτη προτείνοντας πάντα τις κατάλληλες λύσεις. Επενδύει συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό, στην έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, ώστε να παραμένει στις πρώτες επιλογές των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων για παροχή ηλεκτρονικής τραπεζικής και λύσεων για συναλλαγές μέσω κινητής τηλεφωνίας.
 
Οι αλλαγές  μετά τον covid-19
 
Ποιες αλλαγές έχουν παρατηρήσει οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με την εμφάνιση του covid-19;

 
Όλες οι τράπεζες, παγκόσμια, έχουν παρατηρήσει αισθητή αύξηση στη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει αύξηση νέων χρηστών, όλων των ηλικιών, ακόμη και όσων δεν ήταν ψηφιακά εξοικειωμένοι και αναγκάστηκαν πλέον να το πράξουν. Οι πελάτες των τραπεζών, ανεξάρτητα από την ηλικία, απαιτούν άμεση πρόσβαση στα κεφάλαιά τους, γι’ αυτό και οι τράπεζες προσαρμόζουν και απλοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους γρήγορα και με ασφάλεια.
Η εμφάνιση του covid-19 ανάγκασε όλες τις τράπεζες να επιταχύνουν την υλοποίηση των σχεδίων του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, ενώ και η μετατόπιση της συναλλακτικής συμπεριφοράς από τα φυσικά στα ψηφιακά κανάλια έχει ταυτόχρονα δημιουργήσει ένα ορόσημο στο τραπεζικό τοπίο παγκόσμια.
 
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στο νέο περιβάλλον και πώς μπορεί η NETinfo να τις βοηθήσει;
 
Μία μεγάλη πρόκληση που βλέπουμε τις τράπεζες να αντιμετωπίζουν στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ είναι αυτή του «onboarding» - εγγραφή νέων πελατών.  Η πρόκληση αυτή έχει μια διπλή δυσκολία, νομοθετικά και τεχνολογικά. 
Παρατηρείται τεράστια ζήτηση για ψηφιακό «onboarding» πελατών, με τεχνολογίες όπως τη σύγκριση του προσώπου (face matching) ή τη ζωντανή σύνδεση με τις τράπεζες για ταυτοποίηση στοιχείων.

Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες έχουν τεθεί ως προϋποθέσεις για ταυτοποίηση των υποψήφιων πελατών από τις κεντρικές τράπεζες της κάθε χώρας.

Η NETinfo έχει προσφέρει λύσεις σε αρκετές τράπεζες για χρήση πλήρως αυτοματοποιημένων ή ημιαυτόματων διαδικασιών εγγραφής νέων πελατών. Για παράδειγμα, ορισμένες τράπεζες χρησιμοποιούν τηλεδιάσκεψη για ταυτοποίηση του αιτούντα και στη συνέχεια χρησιμοποιούν υπηρεσίες μηνυμάτων για να λάβουν φυσικές υπογραφές. Άλλες καινοτόμες τράπεζες έχουν προσφέρει ακόμη και drive-through σε διαμορφωμένες εγκαταστάσεις για ταυτοποίηση.
 
Έχει ταυτόχρονα αυξηθεί και η ανάγκη των πολιτών για πρόσθετη ενημέρωση και συμβουλές από τις τράπεζες;
 
Είναι αλήθεια πως άλλη μια πρόκληση, που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, είναι η ανάγκη των πελατών τους για παροχή οικονομικών συμβουλών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση εφαρμογών τηλεδιάσκεψης, όπως Zoom και WebEx.
Πιστεύουμε ότι οι οικονομικοί σύμβουλοι και οι διαχειριστές προσωπικών λογαριασμών είναι αναγκαίο να είναι διαθέσιμοι για να προσφέρουν υποστήριξη όποτε ο πελάτης το έχει ανάγκη. Ο σημερινός τρόπος επικοινωνίας είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης, αλλά ταυτόχρονα κρίνουμε αναγκαία την επένδυση για τη δημιουργία ενός ειδικά διαμορφωμένου ψηφιακού κέντρου εξυπηρέτησης, που θα καταστεί ιδανικό τόσο για την κάθε τράπεζα όσο και για τους πελάτες της.
 
Μετάβαση στη νέα εποχή
 
Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το διαμορφούμενο σκηνικό, ενόψει των νέων δεδομένων;
 
Ο κόσμος αλλάζει και πλέον καλούμαστε να μεταβούμε στη νέα ψηφιακή εποχή. Οι τράπεζες θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν το όραμά τους και να εξετάσουν μια νέα ψηφιακή στρατηγική, επαναξιολογώντας παράλληλα τον ανταγωνισμό τους. Θα χρειαστεί να δημιουργήσουν συνεργασίες με εταιρείες τεχνολογίας, προκειμένου να συμβαδίζουν με τις τελευταίες εξελίξεις και να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις στους πελάτες τους.
 
Θα βιώσουμε αισθητές αλλαγές στην αγορά;
 
Μάλιστα, θα δούμε, πιστεύω, αρκετές εξελίξεις μέσα στα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα, τα νέα οικοσυστήματα και εφαρμογές θα βασίζονται στις ασφαλείς νέες υποδομές του Open Banking. Αυτές οι νέες υποδομές Open Banking APIs αφορούν στη συμμόρφωση των Τραπεζών με την ευρωπαϊκή οδηγία PSD2 και με την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού τους δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν νέες συνεργασίες και εφαρμογές προστιθέμενης αξίας στους τομείς της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και των πληρωμών. Πρόσθετα, παρέχουν τη δυνατότητα σε εταιρείες, που δεν είναι τράπεζες, να προσφέρουν τραπεζικές και γενικότερα χρηματοικονομικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια, τους δίνεται η δυνατότητα να απευθυνθούν στο κοινό με εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία  μπορούν οι τράπεζες ή οι ίδιες να προσφέρουν στο κοινό. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να μοιάζει αρχικά ως απειλή για τις τράπεζες, είναι όμως μια ευκαιρία για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διευρύνουν την γκάμα των υπηρεσιών τους.
 
Ποιο πλεονέκτημα θα κερδίσει μια τράπεζα, εάν συνεργαστεί με τη NETinfo;
 
Ο τραπεζικός κλάδος αντιμετωπίζει συνεχείς αλλαγές στις μέρες μας, επομένως οι παραδοσιακές τράπεζες πρέπει να αξιολογούν συνεχώς και να βελτιώνουν τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες τους, ώστε να συμβαδίζουν με τον γρήγορο ρυθμό των αλλαγών αυτών.
Η NETinfo προσφέρει εξατομικευμένες ψηφιακές λύσεις στις Τράπεζες για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες του πελάτη. Η εταιρεία μας, με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών των τραπεζών, παρέχει τη σωστή ψηφιακή εμπειρία. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι, πλέον, απλώς μια τάση, αλλά είναι τώρα αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής οποιασδήποτε επιχείρησης.
Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιταχύνεται, οι ηγέτες του τραπεζικού τομέα κατανοούν ότι είναι αναγκαίο να συνεργαστούν με ειδικούς, όπως τη NETinfo, για να επωφεληθούν από την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και για να επιτύχουν εξέλιξη και καινοτομία.
 
Τα μέτρα της NETinfo
 
Ποια μέτρα έχει λάβει η NETinfo για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19;
 

Με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της περαιτέρω διάδοσης του ιού στους εργασιακούς χώρους, αλλά και την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, προχωρήσαμε στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας για την πλειοψηφία των επαγγελματιών μας. Η εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του πρότυπου ISO 27001, με το οποίο είναι πιστοποιημένη, έχει ενεργοποιήσει και υλοποιήσει το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας, επιτυγχάνοντας την ομαλή συνέχιση των εργασιών της. Επιτυγχάνοντας την άμεση εφαρμογή του Σχεδίου και έχοντας πλήρη πρόσβαση στην υποδομή της NETinfo, διασφαλίσαμε την εξυπηρέτηση των πελατών μας, τα χρονοδιαγράμματα υφιστάμενων εργασιών μας και παράλληλα αναλάβαμε νέα και απαιτητικά έργα.
 
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Λεωφ. Αγλαντζιάς 23, 2108 Λευκωσία
P.O Box: 22658, 1523 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22753636
Email: mail@netinfo.eu
Ιστοσελίδα: www.netinfo.eu
 
 
 

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας