CYBARCO CONTRACTING

  02/05/2022 17:00
CYBARCO CONTRACTING

CYBARCO CONTRACTING

  02/05/2022 17:00

Η Cybarco ιδρύθηκε το 1945 και αναπτύχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κατασκευαστικού τομέα και του κλάδου ανάπτυξης γης. Το 2010 διαχωρίστηκε σε δύο ανεξάρτητες εταιρείες, με διαφορετικές διευθυντικές ομάδες και διοικητικά συμβούλια, ώστε να αναπτύξουν περισσότερο τους πυρήνες των δραστηριοτήτων τους. Όπως εξηγεί ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας Ηρακλής Πασσάδης, η Cybarco Contracting Limited είναι η εργοληπτική εταιρεία που προέκυψε από το διαχωρισμό.

Η εταιρεία κατέχει άδεια εργολήπτη Κατηγορίας Α΄ σε τεχνικά και οικοδομικά έργα απεριόριστης αξίας και μεγέθους. Δραστηριοποιείται σε ολόκληρο το φάσμα του κατασκευαστικού κλάδου, περιλαμβανομένων και έργων σύμπραξης δημοσίου -ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Προσφέρει επίσης εξειδικευμένες υπηρεσίες μέσω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της, όπως αφαίρεση και διαχείριση αμιάντου. Πέραν της πολύπλευρης και ιστορικής παρουσίας της στην Κύπρο, η εταιρεία διατηρεί γραφεία και έχει εκτελέσει σημαντικά και βραβευμένα έργα σε χώρες του Αραβικού Κόλπου και στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας και περιβαλλοντικής της συνείδησης, η Cybarco Contracting είναι πιστοποιημένη με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001, με το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας ISO45001, εφαρμόζοντας αυστηρή πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας και επιπρόσθετα με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO9001. Ταυτόχρονα, συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής, έχοντας υιοθετήσει το διεθνές ολοκληρωμένο σύστημα (ERP) J.D. Edwards, που καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς και ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού γραφείου (paperless office). Σήμερα, η Cybarco Contracting εργοδοτεί περίπου 250 πρόσωπα, που απασχολούνται σε εργασίες της εταιρείας και πολύ περισσότερα αν ληφθούν υπόψη και τα άτομα που εργοδοτούνται στις κοινοπραξίες στις οποίες μετέχει.

Τρέχοντα έργα

Κάποια από τα πιο σημαντικά τρέχοντα έργα της Cybarco Contracting, για τα οποία εργάζεται είτε μόνη της είτε ως μέρος κοινοπραξιών, είναι και τα πιο κάτω:

• Trilogy Limassol Seafront Towers

• Limassol Greens Resort στην περιοχή Φασουρίου, Λεμεσός

• Ανέγερση «Amathus Condos & Suites», στην Αμαθούντα, Λεμεσός

• Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δυτική Περιοχή Λεμεσού, τώρα στο στάδιο κατασκευής

• Ολοκληρωμένη Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου, Κατασκευαστικές Φάσεις Α & Β, στη Λευκωσία

• Βελτίωση των λεωφόρων Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Ελλάδος, Νεόφυτου Νικολαΐδη και Γρίβα Διγενή στον Δήμο Πάφου

• Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Αθηένου, τώρα στο στάδιο λειτουργίας

• Επίλυση του προβλήματος των καθιζήσεων και υποχωρήσεων του εδάφους (πασσαλοστοιχία) στην Κοινότητα Πισσουρίου.

Ο τομέας δοκιμάζεται

Ο κατασκευαστικός τομέας έχει επηρεαστεί δυσμενώς από τα απανωτά χτυπήματα που έφερε η οικονομική κρίση του 2013, η πανδημία του covid-19 και η κατάργηση του επενδυτικού προγράμματος πολιτογραφήσεων. Τώρα έρχεται να προστεθεί και η τεράστια κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, με περαιτέρω δραματικές αυξήσεις στις τιμές υλικών και στο κόστος μεταφοράς και εισαγωγής. Όλα αυτά, πέρα των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούν στους εργολάβους και τα υφιστάμενα τους έργα, δημιουργούν και κλίμα αβεβαιότητας κι αναβλητικότητας μεταξύ των πελατών, επιβραδύνοντας ή και αναστέλλοντας την υλοποίηση νέων έργων κι αυξάνοντας τα προβλήματα του κατασκευαστικού κλάδου. Η συζήτηση για επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% για κατοικίες με μέγιστο εμβαδόν τα 140 τ.μ., επιβραδύνει ακόμα περισσότερο τον κατασκευαστικό κλάδο, αφού αναβάλλεται ή μειώνεται το ενδιαφέρον για απόκτηση στέγης. Παρά τις πρόσφατες οικονομικές κρίσεις, η συνεισφορά του κατασκευαστικού τομέα στο ΑΕΠ της Κύπρου κυμαίνεται στο €1.3 δισ. ή 6,5% του ΑΕΠ. Αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας, που εργοδοτεί, άμεσα, γύρω στο 10% του εργατικού δυναμικού της χώρας, κι αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να ωφεληθεί από νέα κίνητρα για επενδύσεις. Οι υφιστάμενες προκλήσεις που ανέφερα πιο πάνω, αναμένω ότι θα συνεχίζουν να επηρεάζουν τον κατασκευαστικό τομέα για το άμεσο μέλλον. Η λήψη των απαραίτητων μέτρων και κινήτρων για την αναζωογόνησή του είναι απαραίτητη όχι μόνο για τις κατασκευαστικές εταιρείες αλλά και για την οικονομία του τόπου γενικότερα. 

Πολλές οι εξελίξεις

Σε ό,τι αφορά γενικότερες εξελίξεις και προκλήσεις, τα πράσινα κτίρια και οι πράσινες κατασκευές γενικότερα αποτελούν μέρος των προσπαθειών, που γίνονται σε παγκόσμια κλίμακα, για αειφορία, βιωσιμότητα και ανάπτυξη κυκλικής οικονομίας. Το ιδεατό πράσινο κτίριο θα πρέπει να έχει μηδενικό ή θετικό συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, λαμβάνοντας υπόψη τα υλικά και τη μεθοδολογία κατασκευής, καθώς και τη λειτουργία του. Η Cybarco, αλλά και ο Όμιλος Λανίτη γενικότερα, ήδη εφαρμόζουν αρχές των πράσινων κτιρίων σε έργα τους, όπως προδιαγραφές ψηλής ενεργειακής απόδοσης, χρήση γεωθερμίας, πράσινοι τοίχοι κι οροφές και άλλα. Θεωρώ ότι η σημασία των πράσινων κατασκευών στην Κύπρο θα αυξηθεί, οδηγούμενη από όρους και προϋποθέσεις, που θα θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο που ο κατασκευαστικός τομέας θεωρείται ώριμος, ο ρόλος της τεχνολογίας εξακολουθεί να είναι σημαντικός. Εμφανίζονται τεχνολογίες που οδηγούν σε οικονομικότερες και πιο πρακτικές επιλύσεις συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως π.χ. η τρισδιάστατη εκτύπωση μικρών κτιρίων. Επίσης, η εισαγωγή συστημάτων ΒΙΜ (Building Information Management systems), με τη χρήση τρισδιάστατης εικονικής επεξεργασίας και συντονισμού όλων των δεδομένων της κατασκευής, από τη μελέτη, την κατασκευή μέχρι και την τελική της χρήση, υπόσχεται βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας της όλης διαδικασίας. Θα ήθελα, επίσης, να σημειώσω τον προβληματισμό μου για την ανάγκη προσέλκυσης νέου ταλέντου στον κλάδο και στο επάγγελμα γενικότερα. Υπάρχει τάση προσέλκυσης ικανών μαθητών σε τομείς σπουδών, που θεωρούνται πιο «σύγχρονοι» και προσοδοφόροι και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στην κοινωνία την αξία που της προσφέρει το πολύπλευρο επάγγελμα του μηχανικού.

Νέα δεδομένα

Είναι αυτονόητο ότι η αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων που προέκυψαν από τις απανωτές κρίσεις των τελευταίων χρόνων αποτελεί προτεραιότητα. Ταυτόχρονα και χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και την κυκλικότητα του κύκλου εργασιών του κλάδου και της εταιρείας. Επομένως, πέραν των προσπαθειών για διατήρηση και βελτίωση του κύκλου εργασιών και κερδοφορίας της εταιρείας, εξετάζουμε συνεχώς και τις δυνατότητες περαιτέρω γεωγραφικής διαφοροποίησης (diversification) της. Η αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων που θα προέρχονται από τις αυξημένες απαιτήσεις, την πολυπλοκότητα και την πολυτομεακή φύση των έργων, θα οδηγήσει στην ανάγκη αύξησης των ικανοτήτων και των γνώσεων, που θα πρέπει να διαθέτουν οι εταιρείες του κλάδου, αλλά και στην ετοιμότητα και την ικανότητά τους να συνεργάζονται με άλλους εξειδικευμένους φορείς, για να μπορούν να προσφέρουν το ζητούμενο τελικό προϊόν. Πιστεύουμε ακράδαντα στην αξία του ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα επίπεδα και θέσεις. Η ανθρωποκεντρική μας φιλοσοφία και η συνεχής προσπάθεια για εκπαίδευση και ανάπτυξη έχει καταστήσει τη Cybarco Contracting προτιμητέο εργοδότη με πολύ ψηλά ποσοστά διατήρησης προσωπικού. Είναι διαχρονικός μας στόχος η συνεχής στελέχωση της εταιρείας με ικανό ανθρώπινο δυναμικό, για να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στον τομέα της. Εν κατακλείδι, η αντιμετώπιση του συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος απαιτεί τη δυνατότητα και την ικανότητα προσαρμογής των εταιρειών στα νέα δεδομένα. Είναι βασικός παράγοντας για την επιβίωσή τους.

Στοιχεία επικοινωνίας

CYBARCO CONTRACTING

Tηλέφωνο: 22741300

Φαξ: 22741400

Ιστοσελίδα: www.cybarco.com

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας