ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) - Σε γερά θεμέλια

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) - Σε γερά θεμέλια
ΑΦΙΕΡΩΜΑ CONSTRUCTION

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) - Σε γερά θεμέλια

Αποτελεί έναν από τους διαχρονικούς και σταθερούς αιμοδότες της κυπριακής οικονομίας, ενώ παρά το γεγονός ότι δέχθηκε καίριο χτύπημα από την οικονομική κρίση, κατάφερε όχι μόνο να μην καταρρεύσει, αλλά ν’ ανακάμψει και να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης. Ο λόγος τον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος ως ένας κλάδος οικοδομημένος σε γερά θεμέλια, συνεχίζει, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), Κώστα Ρουσιά, την ουσιαστική συνεισφορά του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν(ΑΕΠ).
 
Την ανάκαμψη του κατασκευαστικού τομέα καταδεικνύουν, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, βάσει των οποίων αναμένεται η ανέγερση 744 οικιστικών μονάδων. Πρόκειται για αριθμό που, όπως τονίζει ο Κώστας Ρουσιάς, παρουσιάζει αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Παραγωγής στις κατασκευές για το τρίτο τρίμηνο του 2019 ανήλθε στις 198,07 μονάδες (με βάση 2015=100,0), καταγράφοντας αύξηση ύψους 10,5% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2018. Κατά τύπο έργου, άνοδος της τάξης του 14,7% σημειώθηκε στα κτίρια, ενώ μείωση της τάξης του 10,7% παρατηρήθηκε στα έργα πολιτικού μηχανικού. 

«Ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Οκτώβριο του 2019 ανήλθε στις 663», είπε ο κ. Ρουσιάς, με τη συνολική αξία των αδειών αυτών να φθάνει τα €216,1 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 179,9 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές, όπως υπέδειξε, προβλέπεται να ανεγερθούν 744 οικιστικές μονάδες. Σε ό,τι αφορά τις παγκύπριες πωλήσεις των Ιδιωτικών Δομικών Συμβολαίων της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ), κατά το έτος 2019 είχαν, σε σχέση με το 2018, αύξηση 8,91% ως προς τον αριθμό και 7,76% ως προς το συνολικό ποσό της αξίας τους.
 
Τα μεγάλα  προβλήματα
Επισημαίνοντας πως ο κατασκευαστικός τομέας δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα από την οικονομική κρίση, ο Κώστας Ρουσιάς τόνισε πως με επιμονή και προσπάθειες εξακολουθεί να συνεισφέρει στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. «Σαφώς όμως», σημείωσε, «ο κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα», τα οποία συνόψισε στα εξής:
-Η  οικονομική ρευστότητα δυσχεραίνεται από διάφορους παράγοντες, ανάμεσα στους οποίους η αύξηση του εργασιακού κόστους από επιπλέον αποκοπές, όπως η περσινή αύξηση του ποσοστού εισφορών στις κοινωνικές ασφαλίσεις και η προσθήκη της εισφοράς στο ΓΕΣΥ. Επίσης, η καθυστέρηση στην επιστροφή του Φ.Π.Α. από το κράτος προς τις εργοληπτικές εταιρείες. Η εισαγωγή του Άρθρου 11Β, στην περί Φ.Π.Α. Νομοθεσία, ως προσωρινό μέτρο το 2012, προκάλεσε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, αλλά και ανισότητας εις βάρος των εργοληπτών. Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. μέσα από ενέργειες και επαφές της, ζήτησε την κατάργηση του εν λόγω Άρθρου από τη Βουλή. Καθυστερήσεις στις εγκρίσεις και πληρωμές των ενδιάμεσων και τελικών πιστοποιητικών πληρωμών επηρεάζουν, επίσης, τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.
- Οι εργοληπτικές εταιρείες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εξεύρεσης προσωπικού, τόσο ειδικευμένου όσο και ανειδίκευτου. Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. πιστεύει ότι μέρος της λύσης θα μπορούσε να αποτελέσει η εργοδότηση και στον κλάδο των κατασκευών, όπως συμβαίνει σε άλλους κλάδους της οικονομίας, υπηκόων τρίτων χωρών-πολιτικών προσφύγων/αιτητών πολιτικού ασύλου ή φοιτητών-, μετά από παρακολούθηση μαθημάτων επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας.
-Η αύξηση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων προβληματίζει έντονα την Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.. Ενέργειες που έγιναν στο παρελθόν, όπως η επιχορήγηση για αντικατάσταση εξοπλισμού (ικριωμάτων) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνέβαλαν στην μείωση των ατυχημάτων. Θα μπορούσαν να επαναληφθούν για αγορά σύγχρονου εξοπλισμού.
- Μακροχρόνιες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην εκδίκαση υποθέσεων του κατασκευαστικού τομέα, γι’ αυτό και αποτελεί πάγιο αίτημα της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. η σύσταση τεχνικών δικαστηρίων.
 
Εντονότερες  προκλήσεις
Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για εναρμόνιση με νόμους και κανονισμούς που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ο σεβασμός προς το περιβάλλον με ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, καθιστούν τις προκλήσεις του τομέα εντονότερες. «Έργα ενεργειακής αναβάθμισης, θα πρέπει να εκτελούνται από αδειούχους εργολάβους. Υπάρχει η ανάγκη της απαραίτητης τεχνογνωσίας, καθώς και ειδικευμένου προσωπικού για εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών με ασφάλεια και επαγγελματισμό», εξήγησε ο κ. Ρουσιάς. Για να προσθέσει πως η διαχείριση αποβλήτων είναι άλλο ένα θέμα, στο οποίο ο κατασκευαστικός τομέας κλήθηκε να προσαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και να αντιμετωπίσει τις σχετικές απαιτήσεις που απορρέουν. «Εκτός από την υποχρέωση για επιμόρφωση, το ψηλό κόστος μεταφοράς αδρανών και οι μη επαρκείς αδειοδοτημένες μονάδες, είναι θέματα τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται. Άμεσα, επιβάλλεται επίσης, η προώθηση του καθορισμού προτύπων από το CYS για τα ανακυκλωμένα αδρανή, που να επαναχρησιμοποιούνται στη βιομηχανία». Όπως επισήμανε, εξάλλου, η οικονομική κρίση άλλαξε τους κανόνες της αγοράς όσον αφορά στα οικιστικά ακίνητα, με αποτέλεσμα πολλοί να στρέφονται στα ενοίκια ή στην αγορά διαμερισμάτων, ως μία πιο οικονομική λύση στέγασης.
 
Παραχώρηση κινήτρων

Ο Κώστας Ρουσιάς σημείωσε ότι το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων φαίνεται να αύξησε την απασχόληση στον τομέα των κατασκευών, που παρουσίασε ανάκαμψη από το 2015. Κατά την περίοδο 2016-2018, οι επενδύσεις που διενεργήθηκαν για αξιοποίηση των προνοιών του Προγράμματος οδήγησαν στη δημιουργία περίπου δύο χιλιάδων θέσεων εργασίας, αυξάνοντας την απασχόληση του τομέα κατά περίπου 8%. «Η καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, είναι ένα θεσμός που πραγματικά βοήθησε άπορους συμπολίτες μας, αλλά ταυτόχρονα έδωσε την ευκαιρία σε επιτήδειους να τον εκμεταλλευτούν και να αποφεύγουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει να ελέγχει πλήρως την κάθε περίπτωση και να παραχωρεί το επίδομα μόνο στους πραγματικά δικαιούχους», τόνισε.
 
Προώθηση  επιμόρφωσης

Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. λειτουργεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού(ΑνΑΔ), καθώς και ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ), προσφέροντας συστηματικά επιμορφωτικά προγράμματα ανά εξάμηνο, σε διάφορα θέματα του τομέα.

Ταυτόχρονα, έχει προχωρήσει στη δημιουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόμος», σε κοινοπραξία με τη Συντεχνία Οικοδόμων, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου (ΠΕΟ) και την Ομοσπονδία Οικοδόμων, Μεταλλωρύχων και Συναφών Επαγγελμάτων Κύπρου (ΣΕΚ), με στόχο την προώθηση της επιμόρφωσης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στην οικοδομική βιομηχανία.
 
Οι μελλοντικές  προτεραιότητες
«Πρώτιστο μέλημα της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. αποτελεί η εντατικοποίηση των προσπαθειών προώθησης της ασφάλειας και υγείας στην εργασία με τη συμβολή όλων των εμπλεκομένων και με ανάπτυξη κουλτούρας στον τομέα αυτό. Έχουμε δηλώσει επανειλημμένα ότι η ασφάλεια και υγεία στην εργασία αφορά όλους», υπογράμμισε ο κ. Ρουσιάς. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι η προώθηση της κατάρτισης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων στους τομείς της οικοδομικής βιομηχανίας. «Θα συνεχίσουμε», κατέληξε, «να επιμορφώνουμε όλες τις βαθμίδες του εργατικού δυναμικού του κλάδου, να συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς του οικοδομικού τομέα για επίλυση προβλημάτων και ενδυνάμωση της φωνής των επαγγελματιών του κλάδου, να επιλύουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει γενικότερα ο κλάδος και η οικοδομική βιομηχανία και να συμβάλουμε στον εκσυγχρονισμό του Νόμου Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών».
 
Μέλος της FIEC
Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. είναι μέλος της FIEC από το 1996 και συμβάλλει στη διαμόρφωση της θέσης και πολιτικής της στα διάφορα ευρωπαϊκά κοινοτικά όργανα. Στο δυναμικό της FIEC ανήκουν 32 ομοσπονδίες-μέλη σε 29 χώρες, μεταξύ των οποίων: Οι 26 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι E.F.T.A. (European  Free Trade Association): Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Ελβετία και η Τουρκία. Έχει ως πάρεδρα μέλη (associate members) άλλες δύο ομοσπονδίες (στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία) και μία στο Ισραήλ, με σύμφωνο συνεργασίας, εκπροσωπώντας 3,3 εκατομμύρια εργοληπτικούς οίκους όλων των δυναμικοτήτων, οι οποίοι απασχολούν 14,8 εκατομμύρια εργατοτεχνίτες.
 
Επιτυχία και τιμή για την Κύπρο
Μεγάλη επιτυχία και τιμή για την Κύπρο θεωρεί η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., σύμφωνα με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, την φιλοξενία του ετήσιου συνεδρίου Ευρωπαίων κατασκευαστών. Το συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου 2020 στο ξενοδοχείο Amathus στη Λεμεσό, αποτελεί το 113ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών(FIEC), η οποία συνιστά τον κύριο εκφραστή σε θέματα κατασκευαστικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας