European Mentoring and Coaching Council (EMCC) Κύπρου

  21/06/2022 09:33
European Mentoring and Coaching Council (EMCC) Κύπρου

European Mentoring and Coaching Council (EMCC) Κύπρου

  21/06/2022 09:33

To European Mentoring and Coaching Council (EMCC) Κύπρου είναι ένα από τα 26 συνδεδεμένα μέλη του EMCC Global, το οποίο έχει πέραν των 10.000 μελών με παρουσία σε 85 χώρες. Η σύνδεσή του με το EMCC Global προσθέτει μια κυπριακή παρουσία σε διεθνές επίπεδο στους τομείς Mentoring, Coaching και Supervision.

Ταυτόχρονα, δημιουργεί δέσμευση από μέρους του EMCC Κύπρου να ακολουθεί διεθνή πρότυπα και αξίες στην προσφορά υπηρεσιών από τα μέλη του.

Tο EMCC Κύπρου είναι ο μοναδικός επαγγελματικός σύνδεσμος σε Mentoring, Coaching και Supervision στην Κύπρο. Όραμα μας είναι η ανάπτυξη και η προαγωγή του επαγγέλματος στη χώρα μας, αναδεικνύοντας τα οφέλη που μπορεί να έχει σε άτομα και ομάδες, λειτουργώντας πάντοτε μέσα στο πλαίσιο ενός διεθνούς κώδικα ηθικής και δεοντολογίας.

Ο ρόλος του Coaching

Το Coaching είναι μια διεργασία που στοχεύει να υποστηρίξει τους εμπλεκόμενους να ξεκλειδώσουν τις πραγματικές τους δυνατότητες, ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν τους στόχους που οι ίδιοι θέτουν. Η χρήση του Coaching προσφέρεται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και επικεντρώνεται σε θέματα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης. Χρησιμοποιούνται διάφορα μοντέλα και τεχνικές, δίνοντας έμφαση στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου μέσα από μια δομημένη, συμμετοχική διαδικασία.

Σε εταιρικό πλαίσιο το Coaching προσφέρεται σε επίπεδο ανώτατης διεύθυνσης (Executive Coaching) και ως εργαλείο για την ανάπτυξη των στελεχών της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο σε ατομικό επίπεδο (one-on-one Coaching) όσο και σε επίπεδο ομάδας (team Coaching, group Coaching).

Πώς να επιλέξετε τον coach σας

Το EMCC Κύπρου προωθεί τη σημασία της διαπίστευσης των μελών του από το EMCC Global. Η διαπίστευση EMCC Global Individual Accreditation (EIA) αποτελεί διεθνή αναγνώριση και επιβεβαίωση ότι ο coach έχει επάρκεια γνώσης και ικανοτήτων, για αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών Coaching. Μπορεί κανείς να βρει τη λίστα των διαπιστευμένων coaches στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.emccglobal.org/accreditation/eia/eia-awards, επιλέγοντας την χώρα - Κύπρος. Το EMCC Κύπρου δίνει δωρεάν καθοδήγηση (mentoring) στα μέλη του, που επιθυμούν να προχωρήσουν με τη διαπίστευσή τους.

Πέραν της διαπίστευσης, άλλα κριτήρια επιλογής ενός coach μπορεί να είναι ο τομέας εξειδίκευσης, η κατάρτιση και η δέσμευση στη δική του επαγγελματική ανάπτυξη, τα αποτελέσματα που έχουν πετύχει οι πελάτες του, η εργασιακή του πείρα κ.ά.

Η τάση στο σύγχρονο επιχειρείν

Ο σύγχρονος επιχειρηματίας και τα στελέχη των επιχειρήσεων έχουν να αντιμετωπίσουν συνεχείς προκλήσεις, ως αποτέλεσμα του μεταβαλλόμενου και ρευστού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις παγκόσμια. Η αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων απαιτεί νοοτροπία ανάπτυξης (growth mind set) σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, ενδυναμώνοντας την ικανότητα για προσαρμοστικότητα, ευελιξία και δημιουργικότητα. Ταυτόχρονα, απαιτείται η μέγιστη αξιοποίηση όλων των εργαζομένων, επιτυγχάνοντας ευθυγράμμιση με το όραμα, τη στρατηγική και τις αξίες της επιχείρησης και υλοποίηση των στόχων μέσα από συντονισμό και συνεργασία. Τα μοντέλα ηγεσίας που απαιτούνται σήμερα είναι διαφοροποιημένα και υιοθετούν την προσέγγιση Coaching.

O business coach συμβάλλει θετικά στο σύγχρονο επιχειρείν, μέσω της παροχής μιας εξατομικευμένης διαδικασίας βάσει των ατομικών αναγκών των στελεχών των επιχειρήσεων. Η διαφοροποίηση του Coaching έγκειται στην παραδοχή ότι μια επιτυχημένη συνταγή δεν ισχύει και δεν είναι ίδια για όλους. Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να αναπτύξει τους δικούς του μηχανισμούς, μέσω των οποίων να είναι σε θέση να συμβάλλει στην επαγγελματική του ανάπτυξη.

H συμβολή του coach

 Πολλά άτομα θα ήθελαν να βελτιώσουν τη διαχείριση του χρόνου τους στην καθημερινή τους εργασία, να γίνουν καλύτεροι στην αλληλεπίδραση με την ομάδα τους ή ακόμα και να αποκτήσουν περισσότερη εστίαση στη δράση ή τη διαχείριση της απόδοσης. Επιπρόσθετα, μπορεί να θέλουν να βελτιώσουν τη διαχείριση των επαγγελματικών τους σχέσεων και να εντοπίσουν τους πιο κατάλληλους τρόπους επικοινωνίας με συνεργάτες.  Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν με διαφορετικό τρόπο για τον κάθε ένα, στη βάση των δικών του προσωπικών χαρακτηριστικών και αναγκών.

Επομένως, σε συνεργασία με έναν business coach, οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν τους ατομικούς τους στόχους στη βάση των προτεραιοτήτων που έχουν στην εργασία τους και μέσω μιας δομημένης συζήτησης coaching να κατανοήσουν πρωτίστως καλύτερα τη δική τους επαγγελματική κατάσταση (αυτογνωσία) και κατ’ επέκταση να δουν τα πράγματα με πιο ξεκάθαρο τρόπο, έτσι ώστε να κάνουν και τα απαραίτητα βήματα για βελτίωση/ανάπτυξη.

Τολμήστε να δοκιμάσετε!

Αν θα έπρεπε να δοθεί μια συμβουλή στον σύγχρονο επαγγελματία/επιχειρηματία, θα ήταν να τολμήσει να δοκιμάσει το Coaching, αν δεν το έχει κάνει, μέχρι στιγμής! Να αναζητήσει κάποιον coach με την κατάλληλη εμπειρία και επίσημη πιστοποίηση, προκειμένου να διαθέτει όλα τα εχέγγυα, ώστε να βοηθήσει ουσιαστικά και στοχευμένα. Τα αποτελέσματα του Coaching είναι πολυπεπίπεδα και ουσιαστικά. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ταλέντων των εργαζομένων, που μπορούν να καλλιεργηθούν μέσω του Coaching, είναι πρακτικές που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου και μεγέθους, αναγνωρίζουν πλέον ως ιδιαιτέρως σημαντικές αν όχι κι αναγκαίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι οργανισμοί κι οι εταιρείες μπορούν να εξοικονομήσουν σημαντικά χρηματικά ποσά, αναπτύσσοντας και ενισχύοντας τις δεξιότητες των υφιστάμενων εργαζομένων τους κι αναδεικνύοντας την πραγματική τους δυναμική. Μέσα από μια βιωματική διαδικασία, που διέπεται από συγκεκριμένο κώδικα ηθικής και δεοντολογίας, το Coaching στηρίζει πολύπλευρα τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, μέσα από ένα θετικό κύκλο εξέλιξης και επίτευξης μετρήσιμων προσωπικών κι εταιρικών/οργανωσιακών στόχων, που συμβάλλουν στην κερδοφορία αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Βέλτιστες πρακτικές από το EMCC Κύπρου

Το EMCC Κύπρου έχει ως σκοπό του να προωθεί και να εξασκεί το Coaching, το Mentoring και το Supervision με τις καλύτερες πρακτικές, ώστε να αναπτύσσει τα μέλη του αλλά και την κοινωνία ευρύτερα.

Μέσα από τη δράση του, ως βασικό πυλώνα έχει την υποστήριξη των μελών του, μέσω διαδραστικής μάθησης με σεμινάρια και webinars. Σε πολλές από αυτές τις δράσεις προσκαλείται και το ευρύτερο κοινό, στο πλαίσιο της προώθησης του Coaching ως διαδικασίας επαγγελματικής και ατομικής ανάπτυξης.

Διαδραστική εκπαίδευση 

Η διαδραστική μάθηση είναι κέρδος για όσους συμμετέχουν είτε είναι coaches, mentors και supervisors είτε ενδιαφερόμενοι για τα θέματα, όπως επιχειρηματίες κι επαγγελματίες. Δίνει πρόσβαση σε όσους επιθυμούν να λάβουν γνώση από ειδικούς και έμπειρους εισηγητές, που προσφέρουν νέες, φρέσκες ιδέες και διαφορετικές αντιλήψεις, καθώς και καινοτόμες προσεγγίσεις σε Coaching, Mentoring και Supervision.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων έχουν οργανωθεί webinars από διακεκριμένους ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό, καλύπτοντας ποικίλα θέματα, όπως:

•Ο ρόλος του coach στις δύσκολες εποχές

• Leading across generations

•How might coaches respond to the climate and ecological crises 

• Ethical dilemmas

• Emotional intelligence 

• Improving your personal brand

• Role of Coaching to ensure that talent management activities are a positive experience for all employees.

Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με το EMCC Ελλάδας, έχει διεξαχθεί η αναπτυξιακή δράση «Peer Coaching» μεταξύ coaches Κύπρου κι Ελλάδας, που έδωσε την ευκαιρία στα μέλη των δύο χωρών, να εξασκηθούν και να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές μεθοδολογίες και προσεγγίσεις.

Youth Coaching

Ένα άλλο έργο, που βρίσκεται σε εξέλιξη από το EMCC Κύπρου, είναι η προώθηση του Coaching σε νέους ηλικίας 18 -25 ετών. Το διοικητικό συμβούλιο, μαζί με μια ομάδα μελών, δημιούργησαν το Youth Coaching Working Group, όπου δραστηριοποιούνται άτομα που ειδικεύονται στο Coaching σε νέους.

Μερικές φορές οι νέοι μπορεί να αισθάνονται σαν να προχωρούν σ’ ένα ατελείωτο μονοπάτι. Οι προσδοκίες που έχουν για τον εαυτό τους, καθώς και οι πιέσεις της προσαρμογής, της ενηλικίωσης και του σχεδιασμού ενός ευοίωνου μέλλοντος, συχνά τους δυσκολεύουν. Αισθάνονται ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν.

Το Coaching για νέους έχει ως στόχο να τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες και να μάθουν πώς να διαχειρίζονται περίπλοκες ή αβέβαιες καταστάσεις, που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τον καθορισμό και την επίτευξη στόχων, τη διαχείριση του άγχους ή συγκεκριμένων δύσκολων καταστάσεων. Απώτερος στόχος είναι να βοηθήσει τους νέους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, κάνοντας επιλογές που αντικατοπτρίζουν τις μοναδικές τους δυνάμεις, τις αξίες, τα χαρίσματα και τις δεξιότητές τους.

Στην προσπάθεια αυτή θα ξεκινήσουμε Coaching σε φοιτητές σε συνεργασία με Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια.  Παράλληλα, θα δοθεί η ευκαιρία στα εμπλεκόμενα μέλη και ιδιαίτερα τους συμμετέχοντες νέους, να βιώσουν και να γνωρίσουν τα οφέλη του Coaching, καθώς και να το έχουν υπόψη σαν ένα αναπτυξιακό εργαλείο στην περαιτέρω πορεία τους.

NGO Solidarity Coaching

Μια από τις κύριες δράσεις του Συνδέσμου μας είναι η αφιλοκερδώς παροχή υπηρεσιών Coaching σε στελέχη Μη Κερδοσκοπικών οργανώσεων (ΜΚΟ), στο πλαίσιo της κοινωνικής μας ευθύνης και στήριξης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιo αυτής της πρωτοβουλίας ξεκινήσαμε συνεργασία με διάφορους φορείς, ανάμεσα στους οποίους και το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ). Τα τελευταία τρία χρόνια, εγγεγραμμένα μέλη του EMCC, τα οποία είναι πιστοποιημένοι coaches, λαμβάνουν μέρος εθελοντικά στη συγκεκριμένη δράση, με πολύ θετικά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες από τις ΜΚΟ, αναφορικά με την επίτευξη των στόχων που θέτουν. Μέχρι σήμερα, μέσα από το πρόγραμμα Solidarity Coaching,  το EMCC έχει προσφέρει υπηρεσίες ατομικού Coaching σε 30 συμμετέχοντες από 12 ΜΚΟ.

Συγκεκριμένα, η δράση NGO Solidarity Coaching έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη στελεχών ΜΚΟ σε συγκεκριμένες δεξιότητες, βάσει ανάλυσης αναγκών που γίνεται σε συνεργασία μαζί τους. Συνήθως συμμετέχουν 1-3 άτομα από κάθε ΜΚΟ, τα οποία κατέχουν υπεύθυνες θέσεις ή είναι υπεύθυνοι ομάδας. Οι εθελοντές coaches επιλέγονται με βάση την εμπειρία και την εξειδίκευσή τους. Tο πρόγραμμα έχει διάρκεια 3-4 μήνες και διεξάγονται, περίπου, 6-8 συνεδρίες Coaching για κάθε στέλεχος των ΜΚΟ. 

Η εμπειρία μας, μέχρι σήμερα, έχει επανειλημμένα δείξει ότι το Coaching μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων αυτών των οργανισμών, οι οποίοι παίζουν ένα τόσο σημαντικό κοινωνικό ρόλο. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος επιτυγχάνεται η επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων στελεχών σε ατομικό επίπεδο, έτσι ώστε να συνεισφέρουν θετικά στην ανάπτυξη των οργανισμών.

Corporate Coaching

Μέσα σε αυτό το περίπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, η εισαγωγή και δημοκρατικοποίηση του Corporate Coaching στην Κύπρο αποτελεί μια από τις προτεραιότητες του EMCC Κύπρου.

Είναι βέβαιο πια πως το Corporate Coaching δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα, καθώς μπορεί να στηρίξει τους εργαζόμενους σε πολλαπλά επίπεδα και κατ’ επέκταση τις εταιρείες που τους εργοδοτούν.

Σε αυτό το πλαίσιο, το διοικητικό συμβούλιο μαζί με μια ομάδα μελών, συνέταξαν το Corporate Coaching Working Group. Η ομάδα αυτή δημιούργησε ένα στοχευμένο ερωτηματολόγιο, στο πλαίσιο παγκύπριας έρευνας που διεξάγει, έτσι ώστε να μαζέψει δεδομένα για την κυπριακή πραγματικότητα αναφορικά με τη χρήση κι εφαρμογή του Coaching ως πρακτικής, τις ανάγκες των εταιρειών και των υπαλλήλων τους για βιώσιμη ανάπτυξη και αποτελεσματική επίτευξη των στόχων τους.

Παράλληλα, τα μέλη του Corporate Coaching Working Group έχουν έρθει σε επαφή με εταιρείες, για να τους παρέχουν, αφιλοκερδώς, Corporate Coaching με συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών και διαπιστευμένους coaches, προκειμένου οι εταιρείες να γνωρίσουν και να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Coaching σε εκείνες και τους εργαζόμενούς τους. Μέσω αυτών των συνεδριών στοχεύεται η ενδυνάμωση του επιπέδου παραγωγικότητας κι απόδοσης, το upskilling και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και η δημιουργία ανθεκτικότητας σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς, φέρνοντας τους εργαζόμενους αντιμέτωπους με πολλαπλές προκλήσεις. Τέλος, μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, στόχος είναι οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν να βιώσουν από πρώτο χέρι τα οφέλη του Coaching και έτσι να το υιοθετήσουν ως μέρος της κουλτούρας τους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 96938622

E-mail: emcccyprus@gmail.com

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας