KPMG

  24/06/2020 12:11
KPMG

KPMG

  24/06/2020 12:11
Τα πρώτα βήματα της εταιρείας ξεκίνησαν το 1948, όταν ιδρύθηκε το λογιστικό γραφείο του Γ. Συρίμη & Σία και απετέλεσε έναν από τους πρώτους ελεγκτικούς οίκους στο νησί.
 
T ο 1978 η εταιρεία Γ. Συρίμης & Σία συγχωνεύθηκε με τη εταιρεία Μεταξά, Χριστοφίδη, Λοϊζίδη & Σία. Ακολούθως, η νέα εταιρεία Μεταξάς, Λοϊζίδης, Συρίμης & Σία συγχωνεύτηκε το 1989 με τον διεθνή οίκο Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), για να αποτελέσει στη συνέχεια έναν από τους μεγαλύτερους οίκους στο νησί σε ό,τι αφορά την παροχή ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σήμερα η εταιρεία, λειτουργεί με την επωνυμία KPMG Limited και αποτελεί μέλος του παγκόσμιου δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών της KPMG, που εργοδοτεί 219.000 άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες σε 147 χώρες και περιοχές.

Γιατί η εταιρεία σας θεωρείται bestworkplace / εργοδότης προτίμησης;

Ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της, η KPMG Κύπρου αναγνωρίζει ότι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της είναι αναπόφευκτη. Μέσα από την εφαρμογή ενός ενδελεχούς και συγκροτημένου εκπαιδευτικού προγράμματος, φροντίζουμε οι άνθρωποί μας να αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε συχνή βάση. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της εταιρείας, όλοι οι εργαζόμενοι χρειάζεται να παρακολουθήσουν μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για να εμπλουτίσουν την υφιστάμενη γνώση τους, αλλά και για να εκπαιδευτούν σε καινούργιους τομείς. Επίσης, ως μέλος ενός ευρύτερου διεθνούς δικτύου εταιρειών, το προσωπικό μας έχει πρόσβαση σε αστείρευτες πηγές πληροφοριών, καθώς επίσης και την ευκαιρία να συμμετέχει σε διεθνείς συνδιασκέψεις και έργα.
 
Δίδετε έμφαση στην τεχνολογία;
Ασφαλώς. Με το βλέμμα στο μέλλον, η εταιρεία επενδύει στην τεχνολογία και την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία ενός σύγχρονου και τεχνολογικά καταρτισμένου εργασιακού περιβάλλοντος. Στην KPMG επενδύουμε όχι μόνο στην παροχή διάφορων ωφελημάτων και ελκυστικών πακέτων αποδοχών, αλλά και στη συνεχή βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας του προσωπικού μας.

Ποια πιστοποιητικά και διακρίσεις έχετε, που αφορούν σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού;
Αναγνωρίζοντας ότι το πολυτιμότερο αγαθό μας είναι οι άνθρωποί μας, το 2012 αποκτήσαμε τη διεθνή πιστοποίηση «Investors in People», όπου αργότερα, το 2015, καταφέραμε να πετύχουμε την υψηλότερη διάκριση (Silver Level).

Η διεθνής πιστοποίηση των διαδικασιών και των πολιτικών μας, μάς έδωσε τη δυνατότητα να εξετάσουμε με λεπτομέρεια καθώς και να βελτιώσουμε τις διαδικασίες και πρακτικές που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Επιπρόσθετα, το 2015 πιστοποιηθήκαμε για πρώτη φορά «Εργοδότης Ισότητας», αναδεικνύοντας έτσι την εταιρεία πρότυπο εφαρμογής καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον. Η πιστοποίηση αυτή ανανεώθηκε πρόσφατα (Δεκέμβριος 2019). Τέλος, την προηγούμενη χρονιά διακριθήκαμε στην κατηγορία «Learning and Development – Best Team Building Program» στο πλαίσιο των Cyprus HR Awards. Η αναγνώριση αυτή αποδεικνύει περίτρανα την επένδυση της Εταιρείας στους τομείς της εκπαίδευσης τόσο για τεχνικά θέματα όσο και σε θέματα κατάρτισης και δεξιοτήτων.

Πώς θα περιγράφατε την κουλτούρα που διέπει το ανθρώπινο δυναμικό σας;
Ένα από τα χαρακτηριστικά της Εταιρείας μας είναι η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης και του προσωπικού, κατά την οποία επικρατεί διαφάνεια και ειλικρίνεια. Η άμεση επαφή με τους ανθρώπους μας, καθώς και η διεξαγωγή σε ετήσια βάση της έρευνας αντιλήψεων προσωπικού, μας δίνει τη δυνατότητα να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους και να προβαίνουμε στον καταρτισμό σχεδίων δράσης και στη λήψη αντίστοιχων ενεργειών, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία καινούργιων καλών πρακτικών και την ενίσχυση των υφιστάμενων. Η εταιρική μας κουλτούρα χαρακτηρίζεται επίσης από το σεβασμό στη διαφορετικότητα, καθώς και τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου ο κάθε ένας ξεχωριστά μπορεί να διαπρέψει.

Ποια χαρακτηριστικά ψάχνετε στα άτομα που προσλαμβάνετε;
Εκτός από τις τεχνικές ικανότητες και το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε και σε χαρακτηριστικά όπως η επικοινωνία, η εφευρετικότητα και η συναισθηματική νοημοσύνη. Μέσα από την πληθώρα αιτήσεων που λαμβάνουμε, προσπαθούμε να επιλέγουμε τα κατάλληλα άτομα που συμμερίζονται τις αξίες μας και που συμβαδίζουν με τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας και το όραμά της. Επίσης, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε από τα κριτήρια επιλογής μας και το βαθμό που μπορεί κάποιος να συνεργάζεται με άλλα διαφορετικά άτομα, αφού το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών μας διεξάγονται μέσα από ομαδικές εργασίες.

Ποια ιδιαίτερα οφέλη προσφέρετε στο προσωπικό σας;
Με την πάροδο των χρόνων έχουμε εντάξει πρακτικές που συμβάλλουν θετικά στην επίτευξη μιας υγιούς ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.

Παρέχουμε την επιλογή εφαρμογής μειωμένου ωραρίου για τις εργαζόμενες μητέρες, καθώς επίσης και ένα ευέλικτο ωράριο εργασίας για όλο το προσωπικό μας. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας για εξασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, έχουμε συνάψει συμφωνία με έναν από τους καλύτερους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας στους ανθρώπους μας ελκυστικές ασφαλιστικές καλύψεις. Επίσης, θέλοντας να ενισχύσουμε την ιδέα της αποταμίευσης, αλλά και να βοηθήσουμε οικονομικά τους ανθρώπους μας, διατηρούμε ταμείο προνοίας στο οποίο εντάσσονται άτομα του οργανισμού και επωφελούνται της σχετικής χρηματικής συμβολής του εργοδότη.

Πώς προάγετε την ευημερία των εργαζομένων σας;
Θέλοντας να εξασφαλίσουμε ένα άρτιο εργασιακό περιβάλλον, επενδύουμε σημαντικά στην ευημερία των ανθρώπων μας.
Συγκεκριμένα, η Εταιρεία κάτω από την ομπρέλα του «BeWell@KPMG», έθεσε σε εφαρμογή ένα ολιστικό πρόγραμμα που βασίζεται στους τρεις θεμελιώδεις πυλώνες της υγείας: Φυσική - Ψυχική - Κοινωνική.

Στόχος μας είναι η υποστήριξη και η παροχή βοήθειας προς το προσωπικό μας για τη διατήρηση μιας υψηλής κατάστασης υγείας, που θα επιφέρει ως αποτέλεσμα και την αύξηση των επιπέδων παραγωγικότητας. Μέσα στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος είμαστε στη διαδικασία ανέγερσης του δικού μας γυμναστηρίου (KGym) στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, ενώ παράλληλα έχει ήδη αρχίσει η διεξαγωγή διαφόρων εργαστηρίων σε μηνιαία βάση σχετικά με τη διαχείριση του εργασιακού άγχους, τη σωστή διατροφή κτλ. Έχουμε επίσης δημιουργήσει την Ακαδημία Γονέων, που στόχο έχει την ενίσχυση και την παροχή βοήθειας στους εργαζόμενους γονείς σχετικά με την ανατροφή των παιδιών τους. Σημαντική παράμετρος για την επιτυχία της πιο πάνωστρατηγικής είναι και η ένταξη ενός κατάλληλα καταρτισμένου εργασιακού ψυχολόγου στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας σε μόνιμη βάση.
 
Στην KPMG επενδύουμε όχι μόνοστην παροχή διάφορων ωφελημάτων και ελκυστικών πακέτων αποδοχών, αλλά και στη συνεχή βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας του προσωπικού μας
 
 
Facts & Figures
Ετήσιος τζίρος: €53 εκατ. (2018)
Αριθμός Προσωπικού: 925 άτομα
Γραφεία: Οι  εγκαταστάσεις της ΚPMG στην Κύπρο βρίσκονται σε 6 γραφεία σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο, Παραλίμνι και Πόλη Χρυσοχούς.
Για αποστολή βιογραφικού παρακαλώ αποταθείτε στο
www.kpmg.com.cy
 
Μαρία Καραντώνη, Διοικητική Σύμβουλος – Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού
KPMG Limited, Εσπερίδων 14, 1087, Λευκωσία, Κύπρος
T: 22 209 105
F: 22 678 200​
 
Στοιχεια επικοινωνίας: Διεύθυνση: Εσπερίδων 14, 1087, Λευκωσία, Κύπρος | Τηλέφωνο:22 209000 | Ιστοσελίδα: www.kpmg.com.cy
 
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας