Great Place To Work®

  24/06/2020 12:08
Great Place To Work®

Great Place To Work®

  24/06/2020 12:08
Δεδομένα που συλλέχθηκαν από 100 εκατομμύρια και πλέον υπαλλήλους, καταδεικνύουν ότι η εμπιστοσύνη που νιώθουν οι εργαζόμενοι απέναντι στον οργανισμό είναι, σε τελική ανάλυση, το στοιχείο εκείνο που δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον εργοδότη, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον κλάδο ή τη γεωγραφική αγορά. Η πεμπτουσία ενός παραγωγικού εργασιακού περιβάλλοντος εντοπίζεται στο επίπεδο εμπιστοσύνης που βιώνει ο εργαζόμενος προς τον εργοδότη του. Είναι επίσης το αίσθημα υπερηφάνειας για την εργασία που κάνει, καθώς και οι καλές σχέσεις που έχει με τους συναδέλφους.                                             
 
Παραθέτουμε μερικά παραδείγματα σχετικά με τις επιδόσεις που θα πρέπει να αναμένει κανείς σε εταιρείες όπου έχει δημιουργηθεί ένα παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον. 
 
Καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα
Σύμφωνα με την ανεξάρτητη εταιρεία επενδύσεων, FTSE Russell, συσωρευτικά οι αποδόσεις χρηματιστηρίου ανάμεσα στις καλύτερες εισηγμένες Εταιρείες του Fortune 100 (Fortune 100 Best Companies to Work For®) είναι σχεδόν τριπλάσιες του μέσου όρου αγοράς. Προφανώς οι εταιρείες με εργασιακό περιβάλλον υψηλού επίπεδου εμπιστοσύνης κτίζουν ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 
Μειωμένη εναλλαγή προσωπικού
Η ικανότητα ενός οργανισμού να διατηρεί το προσωπικό της οδηγεί σε μεγάλες εξοικονομήσεις με την πάροδο του χρόνου. Έρευνα του Society for Human Resource Management κατέδειξε ότι ο μέσος όρος κόστους λόγω κινητικότητας ανέρχεται στο 90-200% του βασικού μισθού ενός υπαλλήλου που αποχωρεί, αναλογώντας συνολικά στο 12% του προ φόρου εισοδήματος μιας μέσης εταιρείας. Η πιο πρόσφατη μας μελέτη αναφορικά με τις τάσεις και πρακτικές εργοδότησης δείχνει ότι οι Millennials, οι οποίοι βιώνουν έναν παραγωγικό χώρο εργασίας, είναι 50 φορές πιο πιθανό να σχεδιάσουν ένα μακρόχρονο μέλλον με την εταιρεία τους, σε σχέση με αυτούς που δεν νιώθουν το ίδιο.
 
Αφοσιωμένοι υπάλληλοι, ευχαριστημένοι πελάτες
Με τη χρήση δεδομένων από το Great Place To Work®, το πανεπιστήμιο Cornell πραγματοποίησε έρευνα οκτώ ετών, η οποία και κατέδειξε ότι οι αφοσιωμένοι υπάλληλοι αποδίδουν καλύτερα όσον αφορά την εξυπηρέτηση πελατών. Άρα, εταιρείες που εξασφαλίζουν την πιστοποίηση Great Place To Work®, μπορούν να δημιουργήσουν τη καλύτερη δυνατή πελατειακή εμπειρία. 
 
Ευεξία των εργαζομένων

Οι υγιείς και ευτυχείς υπάλληλοι είναι συνήθως και οι πιο αφοσιωμένοι, απουσιάζουν λιγότερο από την εργασία τους λόγω ασθένειας, έχουν μακρύτερη θητεία και είναι πιο δεσμευμένοι στην εταιρεία. Υπολογίζεται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο οι εργοδότες χάνουν μέχρι και 42 δισεκατομμύρια στερλίνες, λόγω άγχους ή κατάθλιψης από πλευράς των υπαλλήλων τους.
 
Καινοτομία
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η καινοτομία αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά. Πώς όμως επιτυγχάνεται αυτό; Απλώς με την καλλιέργεια μιας κουλτούρας καινοτομίας και εμπιστοσύνης που περιλαμβάνει όλους τους υπάλληλους. Ένα τέτοιο περιβάλλον καλλιεργεί καλύτερες ιδέες, με ψηλότερες ταχύτητες εκτέλεσης της εργασίας, που μαζί οδηγούν σε 5.5 φορές μεγαλύτερη αύξηση εσόδων, σε σχέση με εταιρείες που υιοθετούν πρακτικές που δεν ενθαρρύνουν την ελεύθερη διατύπωση απόψεων, τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τη δημιουργική παραγωγή ιδεών. 
 
Ευελιξία –Προσαρμοστικότητα   
Η έρευνα μας σχετικά με την οργανωσιακή ευελιξία κατέδειξε ότι χώροι εργασίας με ψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης εξελίσσονται γρηγορότερα, σε σχέση με επιχειρήσεις όπου το στοιχείο αυτό λείπει. Στην καλύτερη περίπτωση, 33% περισσότεροι υπάλληλοι αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι προσαρμόζονται εύκολα στις αλλαγές, προκειμένου ο οργανισμός τους να καταστεί πιο αποτελεσματικός.
 
Ισχυρή προβολή εργοδότη
Όλο και περισσότεροι καταναλωτές επιδιώκουν εμπορικά σήματα που συνάδουν με τις δικές τους αξίες. Το ίδιο ισχύει και στην αναζήτηση εργασίας. Η εδραίωση της εικόνας ενός οργανισμού ως εργοδότη που παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον ψηλής εμπιστοσύνης προσελκύει καλύτερης ποιότητας εργαζόμενους, που επιδεικνύουν ενδιαφέρον για εργοδότηση στην εταιρεία. Το πλεονέκτημα αυτού του οφέλους αυτονόητο. 
 
Στοιχεια επικοινωνίας: Διεύθυνση: Κώστα Μισιαούλη, 36, Κάτω Δευτερά 2540 Λευκωσία, Κύπρος | Tηλ: 22 364 777 | Email: cy_info@greatplacetowork.com
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας