Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos

  10/08/2018 10:43
 Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos

Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos

  10/08/2018 10:43
Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos ιδρύθηκε το 1964 με ένα όραμα: να εξυπηρετήσει την εμπορική κοινότητα, παρέχοντας αλληλένδετες υπηρεσίες κάτω από την ίδια στέγη σαν «One-Stop-Shop».
 
Mέσα από συνεχή ανάπτυξη, ο Όμιλος σήμερα κατατάσσεται μεταξύ των 25 κορυφαίων οργανισμών στην Κύπρο. Παρέχει υπηρεσίες στους τομείς των Logistics, Μεταφοράς, Αποθήκευσης, Διανομής, Merchandising, Γενικών Ασφαλειών, Ασφαλειών πιστώσεων, Διαχείρισης Αεροδρομίων και Λιμανιών και Διεθνών και Παγκύπριων υπηρεσιών Express courier. Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos εργοδοτεί πέραν των 1.000 ατόμων και είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου από το 2001. Σήμερα δραστηριοποιείται μέσω 3.000 γραφείων/συνεργατών/σημείων πώλησης σε όλη την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και το Ισραήλ.
 
Ασφάλιση ζωικού κεφαλαίου

Oι ασφαλιστικές υπηρεσίες του Ομίλου παρέχουν στους αγελαδοτρόφους, τους κτηνοτρόφους και σε επαγγελματίες από άλλους συναφείς κλάδους, ασφάλιση ζωικού κεφαλαίου.

Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos ήταν χορηγός στο 2ο Παγκύπριο Συνέδριο Γάλακτος, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 στο Κτήμα  Μακένζυ στη Λάρνακα.

O Χριστόδουλος Προεστός, διευθυντής των Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ομίλου, παρουσίασε με επιτυχία το θέμα της ασφάλισης ζωικού κεφαλαίου και επισήμανε πόσο αναγκαία είναι.  Το τμήμα ασφαλειών του Ομίλου G.A.P. Vassilopoulos προσφέρει σε αγελαδοτρόφους, αιγοπροβατοτρόφους, τυροκόμους, καθώς και σε επαγγελματίες από άλλους συναφείς κλάδους, όπως οι κτηνοτρόφοι και οι ζωοτρόφοι, την ευκαιρία να προστατεύσουν τις κτηνοτροφικές μονάδες τους από κινδύνους που μπορεί να επέλθουν και να προκαλέσουν σοβαρή οικονομική ζημιά, θέτοντάς τις σε δυσχερή θέση και σε οικονομικό αδιέξοδο.

Η κτηνοτροφία, ως κλάδος, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε ασθένειες και φυσικά φαινόμενα, όταν αυτά εκδηλωθούν με δριμύτητα. Στο πλαίσιο αυτό, οι οικονομικές συνέπειες ενδέχεται να είναι καταστροφικές τόσο για μεμονωμένους αγρότες όσο και για ολόκληρες κτηνοτροφικές μονάδες. Ο ζωικός πληθυσμός είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο απώλειάς του, λόγω κάποιου ατυχήματος, ασθένειας/πάθησης, πυρκαγιάς, κεραυνού, θερμοπληξίας, κλοπής και φυσικών φαινομένων, όπως χαλάζι, παγετό, θύελλα, πλημμύρα, καύσωνα, σεισμό κτλ.
 
Πληθώρα ειδικών καλύψεων

Απαντήσεις σε όλες τις πιο πάνω ανησυχίες έδωσε ο κ. Προεστός, κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του στο 2ο Παγκύπριο Συνέδριο Γάλακτος, εξηγώντας πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της ασφάλισης, ενόψει των πολλών κινδύνων που αντιμετωπίζει ο τομέας. Όπως είπε, αυτή συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του κοινωνικού κόστους και στην πρόληψη των ζημιών. Η ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου, τόνισε, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά εργαλεία για τη διαχείριση μεγάλου αριθμού κινδύνων, στους οποίους είναι εκτεθειμένες οι  κτηνοτροφικές μονάδες. Η ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου παρέχεται με πληθώρα ειδικών καλύψεων, ανάλογα με το είδος της, ούτως ώστε να είναι πλήρης. Ο ρόλος της είναι καθοριστικός, καθώς συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αποκαθιστά πολύτιμους πόρους.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
G.A.P. VASSILOPOULOS INSURANCE AGENCY
Τηλέφωνο: 77777775
Ιστοσελίδα: www.gapinsuranceagency.com
 
 
 
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας