Αναλυτής Δεδομένων – Το επάγγελμα του μέλλοντος

Sponsored Article  12/11/2021 13:37
Αναλυτής Δεδομένων – Το επάγγελμα του μέλλοντος

Αναλυτής Δεδομένων – Το επάγγελμα του μέλλοντος

Sponsored Article  12/11/2021 13:37

Η παγκοσμιοποίηση και το διασυνοριακό εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών έχουν αυξήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων όσο ποτέ άλλοτε. Συνακόλουθα, ο όγκος διαθέσιμων δεδομένων αυξάνεται με εκθετικό ρυθμό, δημιουργώντας τόσο νέες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη, όσο και νέες προκλήσεις στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων. Η ανάδειξη μιας επιχείρησης στην παγκόσμια αγορά, ή ακόμα και η επιβίωσή της, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να συλλέγει αυτές τις μεγάλες ποσότητες δεδομένων από διάφορες πηγές (π.χ., συναλλαγές, κοινωνικά μέσα, κ.λπ.) και να τις αναλύει με σκοπό τη λήψη έγκυρων και έγκαιρων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η ανάλυση δεδομένων είναι ο επιστημονικός κλάδος που υποστηρίζει αυτήν την κρίσιμη διαδικασία, και είναι εκεί που πρέπει να επενδύσουν οι σημερινοί και μελλοντικοί «ηγέτες» της αγοράς. Περιλαμβάνει τη διαχείριση, την εξερεύνηση (χρησιμοποιώντας ποσοτική στατιστική ανάλυση και μοντέλα πρόβλεψης), την ερμηνεία και τέλος την επικοινωνία των δεδομένων, μετατρέποντας αποτελεσματικά τα ακατέργαστα δεδομένα σε χρήσιμες πληροφορίες. Η συστηματική αυτή διαδικασία επιτρέπει σε διαχειριστές και διευθυντές να μετρήσουν αποτελεσματικά τις επιδόσεις της επιχείρησης, όπως επίσης να ανακαλύψουν και να προβλέψουν νέες τάσεις της αγοράς. Ως εκ τούτου, η ανάλυση δεδομένων έχει γίνει σήμερα μια από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες επιστήμες παγκοσμίως, με ρυθμό ανάπτυξης που υπερβαίνει το 130% τα τελευταία χρόνια, με πάνω από 4 εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης, σύμφωνα με έγκυρες πηγές όπως οι Forbes, LinkedIn και Glassdoor.

Σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη και ταυτόχρονα να εδραιώσει την Κύπρο ως κέντρο εξειδίκευσης στην ανάλυση δεδομένων, η Σχολή Επιστημών του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus ανέπτυξε το καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Data Analytics. Το πρόγραμμα προορίζεται για άτομα που προέρχονται από διάφορους επαγγελματικούς χώρους ή έχουν αποκτήσει ποικιλόμορφες ακαδημαϊκές γνώσεις σε κλάδους όπως Πληροφορική, Στατιστική, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Μηχανική, κ.α. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα της διαδικασίας ανάλυσης δεδομένων. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική εμπειρία και εφαρμογή της γνώσης μέσα από σύγχρονα εργαλεία όπως η συλλογή λογισμικών της SAS Business Analytics και Microsoft Business Intelligence, βάσεις/αποθήκες δεδομένων όπως, Oracle και SQL Server και γλώσσες προγραμματισμού Python, R και SQL. Αυτές οι δεξιότητες ενισχύουν τις ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του προγράμματος τόσο στην τοπική, όσο και στη διεθνή αγορά, αφού είναι σε μεγάλη ζήτηση από πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς σε διάφορους κλάδους όπως λιανικό εμπόριο, τραπεζικά, υγειονομικά, ενεργειακά, ασφαλιστικά, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, βιομηχανία, τεχνολογία, κ.λ.π.

Ιδιαίτερα σημαντική πτυχή του προγράμματος είναι η ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας με τη SAS, έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές εργαλείων ανάλυσης δεδομένων στον κόσμο.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η SAS απονέμει κάθε χρόνο στους επιτυχόντες φοιτητές το SAS Joint Certificate in Business Intelligence and Data Mining και από το 2020 με τη σφραγίδα της Acclaim, χορηγεί και digital badges μέσω LinkedIn, σε αναγνώριση της προσπάθειας που κατέβαλλαν και των γνώσεων που αποκόμισαν οι φοιτητές στον κλάδο της εκμετάλλευσης δεδομένων.

data

Επίσης, η συνεργασία προσφέρει στους φοιτητές του προγράμματος πρόσβαση σε δωρεάν λογισμικό, καθώς και σε καινοτόμα μαθήματα που τους προετοιμάζουν για απαιτούμενα από την αγορά επαγγελματικά προσόντα και πιστοποιητικά.

Το πρόγραμμα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία μάθησης μέσω του δικτύου συνεργασίας με αρκετές εθνικές και διεθνείς εταιρείες, οι οποίες παρέχουν πραγματικά δεδομένα και πραγματικές μελέτες από την τοπική και διεθνή αγορά, τα οποία ενσωματώνονται στα μαθήματα του προγράμματος, καθώς και διατριβές που συνεποπτεύονται από ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες.

Tο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Data Analytics, όπως και όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, προσφέρει ένα μοναδικό και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που αντανακλά τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του κλάδου. Ταυτόχρονα, οι απόφοιτοι επωφελούνται με διπλό πτυχίο σε συνεργασία με το  UCLan Ηνωμένου Βασιλείου. Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον Κυπριακό Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και πληροί τα ποιοτικά πρότυπα που απαιτούνται από την Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου (QAA).

*Δρ Παναγιώτης Ανδρέου, Υπεύθυνος Προγράμματος MSc Data Analytics του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus

data

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας