ANCORIA INSURANCE: Εξειδίκευση που κάνει τη διαφορά

Η Ancoria Insurance είναι ασφαλιστική εταιρεία ζωής, σουηδικής καταγωγής, η οποία ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1987 και διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα διαχείρισης επενδύσεων και συνταξιοδοτικών κεφαλαίων. Σήμερα, τα υπό διαχείριση εταιρικά συνολικά κεφάλαια ξεπερνούν τα €300 εκατ., εξυπηρετώντας τις ανάγκες 20.000 και πλέον πελατών για αποταμίευση, επένδυση και σύνταξη, με στόχο πάντα τον έγκαιρο οικονομικό προγραμματισμό.

Η εταιρεία διατηρεί Δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ στο 235% (31/03/2023), πολύ υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και υπερκαλύπτει άνετα το απαιτούμενο εποπτικό όριο του 100%.

Τα τελευταία χρόνια, η Ancoria Insurance επιδεικνύει μια ισχυρότατη δυναμική ανάπτυξης στον κλάδο ζωής και πιο συγκεκριμένα στον συνταξιοδοτικό κλάδο 7. Συγκεκριμένα, το 2022 κατέγραψε αύξηση στα συνολικά ασφάλιστρά της κατά 67% σε σχέση με το 2021, ποσοστό που την ανεβάζει στη 4η θέση παγκύπρια, με συνολικό μερίδιο αγοράς μεταξύ όλων των ασφαλιστικών εταιρειών ζωής στο 8%. Σημαντικός πυλώνας σε αυτή την εντυπωσιακή ανάπτυξη της εταιρείας αποτελεί διαχρονικά το Ancoria Pension Plan, το καινοτόμο ομαδικό συνταξιοδοτικό σχέδιο που προσφέρει η Ancoria Insurance σε ταμεία προνοίας και εργοδότες.

Ancoria Pension Plan για Επιχειρήσεις και Ταμεία Προνοίας

Το ομαδικό συνταξιοδοτικό σχέδιο Ancoria Pension Plan προσφέρεται σε εργοδότες και αποτελεί το μεγαλύτερο πολυεταιρικό συνταξιοδοτικό σχέδιο στην Κύπρο, λαμβάνοντας πέραν του 70% των ετησίων συνεισφορών που πληρώνονται σε επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια που διέπονται από τον κλάδο 7 της ασφαλιστικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιριών Κύπρου. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση του σχεδίου ξεπερνούν σήμερα τα €130 εκατ. και οι μηνιαίες συνεισφορές αγγίζουν τα €3 εκατ. Από την έναρξη του το 2015, στο σχέδιο έχουν ενταχθεί πάνω από 300 εργοδότες και 8000 μέλη.

Το σχέδιο απευθύνεται σε εταιρείες που επιθυμούν να παρέχουν συνταξιοδοτικά ωφελήματα στο προσωπικό τους, όπως επίσης και σε υφιστάμενα Ταμεία Προνοίας που αναζητούν τη μεταφορά κεφαλαίων τους σε επαγγελματίες παρόχους διαχείρισης συνταξιοδοτικών κεφαλαίων.

Το Ancoria Pension Plan διακρίνεται για τις επιλογές ταμείων και την εξατομίκευση που προσφέρει στα μέλη, τις ανταγωνιστικές χρεώσεις και την ψηφιακή διαχείριση, η οποία διευκολύνει τους εργοδότες αυτοματοποιώντας διαδικασίες, όπως η ένταξη και η διαγραφή μελών. Ταυτόχρονα, δίνει στα μέλη τη δυνατότητα για ολοκληρωμένη διαχείριση των συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων ακόμα και από το κινητό τους.

Η φιλοσοφία της Ancoria Insurance

Η άρτια εξυπηρέτηση, η απλότητα, η ευελιξία και η διαφάνεια αποτελούν, μεταξύ άλλων, τις θεμελιώδης πτυχές της φιλοσοφίας της Ancoria Insurance.

Εξυπηρέτηση: Πρωταρχικό μέλημα της Ancoria Insurance είναι η υπεύθυνη και άρτια εξυπηρέτηση των μελών, η πλήρης και συνεχής ενημέρωσή τους στη βάση της ειλικρίνειας και της εμπιστοσύνης. Τα μέλη του Ancoria Pension Plan τυγχάνουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης, καθώς έχουν άμεση και τακτική επικοινωνία με καταρτισμένους επαγγελματίες με εκτενή εμπειρία στη διαχείριση επενδύσεων.

Απλότητα: Τα μέλη του Ancoria Pension Plan έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν και να παρακαλουθούν τα ωφελήματα τους με απλό τρόπο μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας Ancoria OnLine, που τους επιτρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση και ενεργό ρόλο 24/7 από οπουδήποτε.

Ευελιξία: Αξιοποιώντας τις μακροχρόνιες συνεργασίες της με διεθνείς επενδυτικούς οίκους και την πολύχρονη εμπειρία της στη διαχείριση επενδύσεων και συνταξιοδοτικών κεφαλαίων, η Ancoria Insurance προσφέρει ταμεία που ανταποκρίνονται πλήρως στις συνταξιοδοτικές ανάγκες του κάθε μέλους, ανάλογα με την ηλικία και το προφίλ ρίσκου του.

Διαφάνεια: Τα μέλη έχουν πλήρη ενημέρωση για τις επενδύσεις τους διαδικτυακά. Οι αποδόσεις, οι υποκείμενες επενδύσεις και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, που αφορούν στα ταμεία της εταιρείας, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ancoria Insurance.

Συνταξιοδοτικός προγραμματισμός σήμερα

Η εξασφάλιση ενός καλού βιοτικού επιπέδου κατά τη συνταξιοδότηση θεωρείται σήμερα από πολλούς νέους μια μακρινή ανησυχία. Την ίδια ώρα, η έλλειψη χρηματοοικονομικής παιδείας λειτουργεί αρνητικά στο να τους αφυπνίσει ούτως ώστε να ξεκινήσουν νωρίς να αποταμιεύουν αλλά και να επενδύουν τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα σύμφωνα με την ηλικία τους.

Διεθνείς αναλογιστικές μελέτες συμπεραίνουν ότι για να διατηρηθεί το βιοτικό επίπεδο κατά τη συνταξιοδότηση, απαιτείται αναπλήρωση ίση με τουλάχιστον το 70% - 80% του τελικού μισθού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 40% των εργαζομένων στην Κύπρο εξαρτάται αποκλειστικά από την κρατική σύνταξη, αφού δεν έχει κάποιο επαγγελματικό ή ιδιωτικό αποταμιευτικό σχέδιο που θα μπορούσε να ενισχύσει το συνταξιοδοτικό του εισόδημα. Σήμερα, το ποσό της κρατικής σύνταξης που λαμβάνουν οι χαμηλά αμειβόμενοι από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέρχεται περίπου στο 40-50% του τελευταίου μισθού τους, ενώ το ποσοστό αυτό μειώνεται δραματικά μέχρι και κάτω του 20% για εργαζομένους με υψηλότερες απολαβές.

Συμπερασματικά, η κρατική σύνταξη δεν μπορεί να εγγυηθεί από μόνη της ένα επαρκές εισόδημα που θα καλύψει τις ανάγκες των πολιτών για μια αξιοπρεπή διαβίωση στη συνταξιοδότηση. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να αντιληφθούν σήμερα την ανάγκη σχεδιασμού μιας συνταξιοδοτικής στρατηγικής, η οποία να μπορεί να τους εξασφαλίσει το επιπλέον εισόδημα που είναι δεδομένο πως θα χρειάζονται.

Τεχνολογία που αναβαθμίζει την εμπειρία

Η Ancoria Insurance διαθέτει πολυετή εμπειρία στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την αυτοματοποίηση διαδικασιών, την ψηφιοποίηση υπηρεσιών και την ενίσχυση της ψηφιακής εμπειρίας των πελατών της. Η τεχνολογία και ειδικότερα ο ψηφιακός μετασχηματισμός υπήρξε ανέκαθεν άρρηκτα συνδεδεμένος με το επιχειρηματικό μοντέλο της Ancoria Insurance, αφού η εταρεία εξυπηρετεί από την ίδρυσή της ένα μεγάλο αριθμό πελατών εξ αποστάσεως, ενώ πρωταρχικός της στόχος παραμένει η αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών και η βελτίωση της συνολικής τους εμπειρίας, δίνοντας έμφαση σε παράγοντες όπως η χρηστικότητα, η άμεση πληροφόρηση και η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.

Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αναβάθμισης της πελατειακής εμπειρίας αποτελεί η καινοτόμα ηλεκτρονική πλατφόρμα, Ancoria OnLine, η οποία επιτρέπει στους πελάτες της εταιρείας να πραγματοποιούν όλες τις συναλλαγές τους διαδικτυακά και να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τους γρήγορα και απλά.

Οι πελάτες της Ancoria Insurance, πέρα από την πλατφόρμα Ancoria OnLine, έχουν πρόσβαση και σε μία σειρά από καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία, που έχει αναπτύξει η εταιρεία με σκοπό να τους προσφέρει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν ένα άνετο οικονομικά μέλλον. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες τους και να πάρουν κατάλληλες αποφάσεις σχετικά με το επενδυτικό τους προφίλ, την πιθανή αξία των μελλοντικών αποταμιεύσεών τους, όπως επίσης και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τα φορολογικά ωφελήματα που προκύπτουν από τη συνταξιοδοτική αποταμίευση.

Facts & Figures:

 • Έτος ίδρυσης: 1987
 • Αριθμός προσωπικού: 40+
 • Δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ: 235% (31/03/2023)
 • Συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση: €300 εκατ.
 • Συνταξιοδοτικά κεφάλαια κλάδου 7 υπό διαχείριση: €130 εκατ.
 • Αριθμός ιδιωτών πελατών: 20.000+
 • Αριθμός εταιρικών πελατών: 300+
 • Αριθμός μελών Ancoria Pension Plan: 8000+
 • Μερίδιο αγοράς: 70%+ στον κλάδο 7
 • Αριθμός γραφείων στην Κύπρο: 2 (Λευκωσία και Λεμεσό)
 • Ίδια κεφάλαια υπό την Φερεγγυότητα ΙΙ: €26 εκατ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Λαοδικείας 36, 2028, Στρόβολος

Ταχυδρομική θυρίδα: 23415, 1683, Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22551300

Φαξ: 22318925

Ε-mail: info@ancoria.com

Ιστοσελίδα:

www.ancoria.com

Δειτε Επισης

PENSION FUNDS: Αύριο δίχως αναβολή
Eurolife: ΔιΑσφάλισε τη ζωή που σου αξίζει
Aon|International Wealth Practice: Διεθνούς εμβέλειας περγαμηνές
LifeGoals Financial Services: Δυνατοί στόχοι ζωής