Χορηγία Κατηγορίας Οικονομία

Ο κίνδυνος φτώχειας και σοβαρής υλικής στέρησης στην Κύπρο

Μικρή υποχώρηση καταγράφει το ποσοστό ατόμων στην Κύπρο που βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο φτώχειας και σοβαρής υλικής στέρησης. Την ίδια ώρα, κίνδυνο φτώχειας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν και οι εργαζόμενοι στην κυπριακή αγορά.

Στο 17,3% του πληθυσμού ο κίνδυνος φτώχειας

Σύμφωνα με την φετινή έκθεση παρακολούθησης της Eurostat για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού βρέθηκε το 2021 το 17,3% του πληθυσμού σε σχέση με 22,6% το 2016.

ftwxeia1

Εξάλλου, τα άτομα που κινδυνεύουν από νομισματική φτώχεια μετά από κοινωνικές μεταβιβάσεις ανέρχονται στο 13,8% από 16,1% το 2016.

ftwxeia2

Το ποσοστό ατόμων με σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση στην Κύπρο μειώθηκε στο 2,6% το 2021 σε σύγκριση με 6,6% το 2016.

ftwxeia3

Ο αριθμός ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας συρρικνώθηκε σε ποσοστό στο 5,8% έναντι 10,1% το 2016. Αυτός ο δείκτης περιγράφει το μερίδιο των ατόμων ηλικίας κάτω των 65 ετών που ζουν σε νοικοκυριά όπου οι ενήλικες σε ηλικία εργασίας 18 έως 64 ετών εργάζονταν το 20% ή λιγότερο από το 20% του συνολικού συνδυασμένου δυνητικού χρόνου εργασίας τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

ftwxeia4

Εξαιρούνται οι μαθητές ηλικίας 18 έως 24 ετών και τα άτομα που είναι συνταξιούχοι σύμφωνα με την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση ή που λαμβάνουν οποιαδήποτε σύνταξη (εκτός από τη σύνταξη επιζώντος), καθώς και άτομα ηλικίας 60 έως 64 ετών που είναι ανενεργά και ζουν σε νοικοκυριό όπου το κύριο εισόδημα προέρχεται από συντάξεις (εκτός από τη σύνταξη επιζώντων).

Σε κίνδυνο και οι εργαζόμενοι
Αξίζει να αναφερθεί ότι το ποσοστό εργαζομένων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας (άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω που δηλώνουν ότι εργάζονται είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, αλλά κινδυνεύουν από νομισματική φτώχεια), έφτασε το 2016 στο 7,6% από 8,2% το 2016.

ftwxeia5

Όσον αφορά το ποσοστό ατόμων με υπερβολικό κόστος στέγασης, δηλαδή του δείκτη που αντικατοπτρίζει το μερίδιο του πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριά όπου το συνολικό κόστος στέγασης («καθαρό» από επιδόματα στέγασης) αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος, ανήλθε στο 2,5% το 2021 σε σύγκριση με 3,1% το 2016.

ftwxeia6

Δειτε Επισης

Προϋπολογισμός 2024: Πρόσθετες πιστώσεις, μειώσεις και μεταφορές προτεινόμενων πιστώσεων
Συστάσεις και εισηγήσεις Δημοσιονομικού Συμβουλίου στην Κυβέρνηση-Οι κίνδυνοι και η ανησυχία
Βελτιώθηκε τον Νοέμβριο το οικονομικό κλίμα
Μαρίνα Χατζημανώλη: Η Κύπρος προάγει ισότητα στη ναυτιλία
Επιδοτήσεις 60 εκ. ευρώ σε γεωργούς τον Δεκέμβριο μέσω των εκταρικών επιδοτήσεων
Μέχρι 1η Δεκεμβρίου οι αιτήσεις στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης
Στις 7 Δεκεμβρίου ανακοίνωση Ελεγκτικής για ωφελήματα ΠτΔ την περίοδο 2014-2018
Μεταρρυθμίσεις για να ενισχυθεί η ανάπτυξη-Ποιες οι αντιλήψεις των Κυπρίων
Αυτό είναι το προτεινόμενο νέο πλαίσιο για υπηκοότητα σε επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης
Με έντονα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά ο προϋπολογισμός του Υπ. Εσωτερικών για το 2024