Powered by

Logicom Solutions: Digital all the way

Οι προκλήσεις που επέφερε το ξέσπασμα της πανδημίας στάθηκαν η αφορμή για αρκετούς οργανισμούς, να ξεκινήσουν ή να επισπεύσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, για να είναι σε θέση να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Νικόλα Αναστασίου, Director, Business Solutions and Services της Logicom Solutions (LGS), ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια δυναμική διαδικασία χωρίς χρονικούς ορίζοντες, στην οποία πρέπει να επενδύσουν οι οργανισμοί για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την επιτυχία τους.

Σε αυτό τους το ταξίδι, πιστός συνοδοιπόρος είναι η Logicom Solutions, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις για την ολοκληρωτική τους μεταρρύθμιση.

Aκούμε ολοένα και πιο συχνά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Μιλήστε μας για την έννοια και την αναγκαιότητά του.

Πράγματι, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένας όρος που κυριαρχεί ως θεματική ενότητα στις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα πίσω από τις κλειστές πόρτες των αιθουσών συνεδριάσεων διοικητικών συμβουλίων και εκτελεστικών διευθύνσεων πολλών οργανισμών, που δραστηριοποιούνται σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς της οικονομίας, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά σε όλο τον κόσμο.

Καταλύτης και έναυσμά του, στις πλείστες των περιπτώσεων, υπήρξε το ξέσπασμα της πανδημίας, κατά τη διάρκεια της οποίας όλοι οι οργανισμοί κλήθηκαν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που αναδύθηκαν, μέσα από την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων, που αφορούσαν κυρίως τη συνεργασία, την τηλεργασία και το ηλεκτρονικό εμπόριο, που θα τους επέτρεπαν να διασφαλίσουν την επιχειρησιακή τους συνέχεια.

Στην πραγματικότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια αρκετά σύνθετη έννοια, μια συνεχής διαδικασία στην οποία, πλέον, θα πρέπει να επενδύουν όλοι οι οργανισμοί, ώστε να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την επιτυχία τους.

Πώς τον αντιλαμβάνεστε στη Logicom Solutions (LGS);

Στη Logicom Solutions πιστεύουμε πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός εστιάζεται σε τέσσερεις πυλώνες, στην καρδιά των οποίων βρίσκεται η συλλογή και η αποτελεσματική χρήση δεδομένων.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά τον πελάτη και την πελατειακή εμπειρία. Οι καταναλωτές απαιτούν πια από τις επιχειρήσεις να προσφέρουν εμπειρίες τύπου Amazon και AirBnB, εμπειρίες που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών τους και δίνουν έμφαση στην λειτουργικότητα, την ευκολία χρήσης, τη διαφάνεια και την ταχύτητα, μέσω ψηφιακών αλλά και παραδοσιακών καναλιών.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά το προσωπικό. Οι επιτυχημένες ψηφιακές επιχειρήσεις επενδύουν στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού τους, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη μιας κουλτούρας καινοτομίας και υψηλής απόδοσης μεταξύ των εργαζομένων τους. Αυτές οι επιχειρήσεις προσφέρουν παράλληλα και τις ανάλογες ευκαιρίες ανέλιξης και συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού τους τόσο σε «soft skills», για παράδειγμα σε θέματα εξυπηρέτησης και πελατοκεντρικής κουλτούρας, όσο και σε νέες τεχνολογίες και συστήματα, που συνάδουν µε τις ανάγκες της νέας εποχής.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά τις αποτελεσματικές εσωτερικές διαδικασίες. Η ανάλυση, ο επανασχεδιασμός και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών μιας επιχείρησης, με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της σε σχέση με την αποδοτικότητά της, είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που διασφαλίζουν όχι μόνο μια ξεχωριστή πελατειακή εμπειρία αλλά και την οικονομική βιωσιμότητα της εταιρείας.

Τέλος, ο τέταρτος πυλώνας του ψηφιακού μετασχηματισμού αφορά τη δημιουργία νέων εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις, μέσα από την αξιοποίηση της γνώσης των καταναλωτικών συνηθειών και αναγκών, αλλά και των δεδομένων των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται, σε συνδυασμό με τα δεδομένα που συλλέγονται και αναλύονται μέσα από τεχνολογικές λύσεις, μπορούν να αναπτύξουν και να προσφέρουν εξατομικευμένες, καινοτόμες λύσεις με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κάθε αγοράς και των πελατών τους.

Πώς κρίνετε την ωριμότητα της κυπριακής αγοράς αλλά και των άλλων χωρών, όπου δραστηριοποιήστε, σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό;

Ως Logicom Solutions δραστηριοποιούμαστε σε Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα. Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον να εξετάσουν τα οφέλη που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος, ωστόσο, αρκετές από αυτές είναι ακόμα διστακτικές στο να επενδύσουν σε αυτόν, τουλάχιστον στο βαθμό που χρειάζεται και με βάση πάντα ένα δομημένο πλάνο και προσέγγιση.

Η τάση που παρατηρούμε είναι παρόμοια και στις τρεις αυτές αγορές. Βλέπουμε ξεκάθαρα τον χρηματοοικονομικό τομέα να είναι πιο ώριμος και προχωρημένος σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, με τον ασφαλιστικό τομέα και τον τομέα τηλεπικοινωνιών να ακολουθούν.

Συγκεκριμένα, ο τραπεζικός κλάδος, λόγω του οικονομικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος - που περιλαμβάνει πλέον όχι μόνο τοπικούς ή περιφερειακούς ανταγωνιστές με πανομοιότυπης φύσης εργασίες αλλά και τεχνολογικούς κολοσσούς οι οποίοι επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στον χρηματοοικονομικό τομέα, όπως Apple, Google, Facebook, «Neo Banks» και «Challenger Banks» - επενδύει σημαντικά σε όλους τους πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού που προανέφερα, ώστε να παραμείνει σχετικός και να διασφαλίσει ένα ανταγωνιστικό προϊόν και υπηρεσία προς τους πελάτες του.

Ποιος τομέας ακολουθεί, μετά τον χρηματοοικονομικό, στην κούρσα της ψηφιακής μετάβασης;

Ο ασφαλιστικός τομέας αρχίζει δειλά - δειλά να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, λόγω και της καθόδου των «insurtech» εταιρειών, οι οποίες υιοθετούν ψηφιακές τεχνολογίες και πλατφόρμες με δυνατότητες απευθείας προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών στους τελικούς τους πελάτες.

Στον συγκεκριμένο κλάδο βλέπουμε να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών (web και mobile) που στοχεύουν στην καλύτερη και πιο αποτελεσματική εσωτερική λειτουργία του οργανισμού, στον περιορισμό του κόστους, καθώς επίσης και στην καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη. Παράλληλα, επενδύουν στη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων με απώτερο στόχο την κατανόηση των αναγκών των πελατών τους και την προσφορά εξατομικευμένων υπηρεσιών.

Γενικότερα παρατηρούμε στην ευρύτερη αγορά να γίνονται μεμονωμένες, κυρίως, κινήσεις, χωρίς να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο, το οποίο να καθορίζει επακριβώς τις ενέργειες και τις δράσεις που θα οδηγήσουν στην ψηφιακή μεταρρύθμιση ενός οργανισμού με επιτυχία. Πιστεύουμε πως κίνητρα, τα οποία άρχισαν να προσφέρονται πρόσφατα, όπως το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στην Κύπρο καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ελλάδα, θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Να σημειώσω ότι η Logicom Solutions συμμετέχει και στα δύο σχέδια.

Πώς η Logicom Solutions οδηγεί στον μετασχηματισμό

Πώς συμβάλλει η Logicom Solutions στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών της Κύπρου;

Η Logicom Solutions έχει εξελιχθεί σε έναν οργανισμό σύγχρονο και καινοτόμο, ο οποίος προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις, που αφορούν τη μεταρρύθμιση των οργανισμών.

Συγκεκριμένα, στηρίζουμε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς σε όλα τα στάδια και πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ξεκινάμε από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τον καθορισμό του οράματος και της στρατηγικής τους και φτάνουμε μέχρι το σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων τεχνολογίας, που υποστηρίζουν την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων με θετικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική τους δράση, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους.

Πέραν αυτού, συμπληρώνουμε το πορτοφόλιο των υπηρεσιών μας με μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών και λύσεων κυβερνοασφάλειας, που στόχο έχουν να ενδυναμώσουν το πλαίσιο κυβερνοασφάλειας του κάθε οργανισμού και να προστατεύσουν τα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα και πληροφορίες αυτού.

Οι μακροχρόνιες συνεργασίες μας με τους μεγαλύτερους και πιο καινοτόμους τεχνολογικούς οργανισμούς στον κόσμο, όπως τη CISCO, τη Microsoft και την Accenture, και η συμβολή της ομάδας έμπειρων και πλήρως καταρτισμένων συμβούλων και μηχανικών της εταιρείας μας, μας επιτρέπουν να στοχεύουμε ψηλά, αποσκοπώντας στη δημιουργία αξίας και κοινής επιτυχίας για τους πελάτες, τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες μας και την κοινωνία γενικότερα.

Δειτε Επισης

Η Kyndryl στο 2ο CITEA Digital Cyprus Conference
Samsung Electronics: Αποκαλύπτει τις foldable συσκευές επόμενης γενιάς στο Galaxy Unpacked
TechIsland-Mercer: Ξεκίνησε η πρώτη έρευνα για τις αμοιβές στον τομέα του ΙΤ στην Κύπρο
Εντυπωσιάζει το Πλανητάριο Κύπρου στην Ταμασσό-Δείτε εικόνες από τα εγκαίνια
Σε άλλη διάσταση η Κύπρος... Ανοίγει τις πόρτες του το Πλανητάριο στην Ταμασσό (pics)
Μειώνοντας το ψηφιακό ρίσκο με απλές λύσεις: Ένα ταξίδι κυβερνοασφάλειας
Π. Παντζαρής: Ραγδαία άνοδος στις τηλεπικοινωνιακές απάτες
N. Γιάλλουρος: Οι λύσεις κυβερνοασφάλειας ΜμΕ να έχουν εύρος και βάθος
Χ. Μενελάου: H προστασία ΜμΕ στο εξελισσόμενο τοπίο των κυβερνοαπειλών
Cyber security: Μειώνοντας το ψηφιακό ρίσκο με απλές λύσεις