Powered by

Ανακινείται η ανάπτυξη Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο

Πέραν από εικοσαετία εκκρεμεί η δημιουργία του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο, με το θέμα της εξεύρεσης επενδυτή να χρονίζει και να περνά από συμπληγάδες κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Ωστόσο, σε μία πρόσφατη εξέλιξη, η Κυβέρνηση επαναφέρει στο προσκήνιο το αναπτυξιακό έργο, το οποίο ευελπιστεί να δημιουργήσει μεγάλες προοπτικές στον τομέα της τεχνολογίας, με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να δημοσιεύει τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.

Στόχος, είναι να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η δίκαιη μεταχείριση και η αποφυγή διακρίσεων κατά την προετοιμασία διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάπτυξη και λειτουργία του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου, στη Λεμεσό.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2022, η Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής ζήτησε από την Κυβέρνηση την κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης για τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει τη βασική υποδομή για την προαγωγή της έρευνας, της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο.
 

Μέχρι 10 Φεβρουαρίου οι προτάσεις

Εξάλλου, το περιεχόμενο της δημόσιας διαβούλευσης παρουσιάστηκε, στις 25 Ιανουαρίου, ενώπιον των ενδιαφερομένων φορέων, στα γραφεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού, τα οποία καλούνται να μελετήσουν οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλοντας ταυτόχρονα προτάσεις προκειμένου να βοηθήσουν την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει και να βελτιώσει το πακέτο κινήτρων, βρίσκονται αναρτημένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων της Δημοκρατίας e-procurement.

Τελευταία ημέρα υποβολής σχολίων επί της διαβούλευσης είναι η Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023.

Μίσθωση 50 ετών

Το αρμόδιο Υπουργείο ή η αναθέτουσα αρχή καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τη μίσθωση κρατικής γης με στόχο τη δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου, στο Πεντάκωμο της Επαρχίας Λεμεσού.

Όπως σημειώνεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, για τον σκοπό αυτό θα υπογραφεί σύμβαση μίσθωσης γης με τον ανάδοχο.

Σημειώνεται ότι η προσφορά θα υπολογιστεί για τη συνολική περίοδο μίσθωσης γης που είναι 50 έτη.

Η σύμβαση μίσθωσης γης θα υπογραφεί μεταξύ κυβέρνησης και αναδόχου για περίπου 200.000 τ.μ. γης που ανήκει στο δημόσιο, στην κοινότητα Πεντάκωμου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να γνωρίζουν ότι το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο θα πρέπει να ξεκινήσει τη λειτουργία του εντός πέντε ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης γης.

Η αναθέτουσα αρχή αναμένει ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μελετήσουν και θα προετοιμάσουν ένα συνολικό σχέδιο, το οποίο ουσιαστικά θα αποτελέσει το επιχειρηματικό πλάνο για την ανάπτυξη και λειτουργία του Τεχνολογικού Πάρκου.

Καινοτομία και υψηλή τεχνολογία

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο αναμένεται να συγκεντρώσει επιχειρήσεις που εμπλέκονται εντατικά σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης σε νέους τομείς της οικονομίας που βασίζονται στη γνώση. Πρωταρχικός στόχος είναι το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο να συμβάλει στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, οι οποίες θα συμμετάσχουν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Αυτά τα προϊόντα θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά θετικά οφέλη στην οικονομία. Η λειτουργία τέτοιων επιχειρήσεων στοχεύει στη διευκόλυνση της διαδικασίας μετατροπής των τεχνολογικών αποτελεσμάτων σε επιχειρηματική δράση.

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη και οργανωμένη ανάπτυξη που θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα, καθώς και για επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας (κυρίως spin off επιχειρήσεις).

Θα περιλαμβάνει επίσης τομείς για την ίδρυση επιχειρήσεων σε ένα ελκυστικό τεχνολογικό περιβάλλον. Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο θα προσφέρει ακόμα υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, όλες οι τοποθεσίες και οι υποδομές της ανάπτυξης θα επιτρέπουν την ανάπτυξη προϊόντων από το στάδιο της δημιουργίας ιδεών στο στάδιο της παραγωγής (έρευνα, εκκόλαψη, παραγωγή).

Στόχος είναι η αξιοποίηση της περιοχής που έχει επιλεγεί για τον σκοπό αυτό για το κοινό όφελος μέσω της μακροχρόνιας μίσθωσης της γης σε επενδυτή.

Δειτε Επισης

CTC: Περιόρισε το κόστος και τις ζημιές
Larnaka Land of Tomorrow: Το έργο ορόσημο που μεταμορφώνει την πόλη (pics)
Wizz Air: Μεγαλώνει την βάση της στο αεροδρόμιο Λάρνακας
Ανοίγει κύκλο συναντήσεων με τις διευθύνσεις των τραπεζών ο Κεραυνός
Πρωτοβουλίες ΚΤΚ για διαχείριση ΜΕΧ και βελτίωση του τραπεζικού συστήματος
GoDeals με οικόπεδα και τεμάχια από €26.000
Ο μεγιστάνας John Christodoulou στο κορυφαίο Συνέδριο του Real Estate
Οι τάσεις στην αγορά του τομέα ανάπτυξης γης για το 2023
Guru: Πότε παραδίδονται οι πρώτες κατοικίες του resort των Πλατρών
Υπεραγορές: Η μάχη της Λευκωσίας σπίτι με σπίτι