ΚΤΚ: Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών ελέγχου-Καλεί σε προσφορές

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για την αγορά υπηρεσιών ελέγχου από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της ΚΤΚ για τα έτη 2023 – 2027.

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει δια της ανοικτής διαδικασίας και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €192.500, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τις 03/02/2023 μέχρι τις 17/02/2023 σε ηλεκτρονική μορφή πατώντας εδώ. Καλούνται ακολούθως όπως αποστείλουν τα στοιχεία ατόμου επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση epitropiagoron@centralbank.cy με θέμα αναφοράς "Διαγωνισμός αρ.19/2022, για την Αγορά υπηρεσιών ελέγχου από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τα έτη 2023 – 2027". Η ΚΤΚ δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που φορέας δεν δηλώσει ή/και έχει δηλώσει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να μην παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται προς την ΚΤΚ και να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, Γραφείο 018 στο κτίριο της ΚΤΚ, το αργότερο μέχρι τις 06/03/2023 και ώρα 13:00 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των Εγγράφων Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται στην κ. Καλλιόπη Σηφάκη, Τμήμα Λογιστικών Υπηρεσιών και Ελέγχου, τηλέφωνο 22714264, ηλεκτρονική διεύθυνση KalliopiSifaki@centralbank.cy.

Δειτε Επισης

Ν. Χριστοδουλίδης για τραπεζική ένωση: Στόχος η κατάληξη πριν το τέλος του 2023
XAK: Μεγάλες απώλειες των τραπεζικών μετοχών Κύπρου και Ελληνικής
Ηγέτες Ε.Ε.: Ο τραπεζικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανθεκτικός
Αναδιαρθρώθηκαν δάνεια ύψους €2.733 εκ. το 2022, μη εξυπηρετούμενο σχεδόν ένα στα δέκα
Κ. Ηροδότου: Με σημαντική ρευστότητα ο κυπριακός τραπεζικός τομέας
ΕΤΥΚ: Συμφωνεί με Ηροδότου για αύξηση καταθετικών επιτοκίων
Astrobank: Εισάγει ομόλογα στη νέα αγορά του ΧΑΚ
H τραπεζική κρίση και η «άνοιξη» των crypto με αναμνήσεις από Κύπρο
Δείκτης ΣΠΟΔ: Επιβράδυνση της οικονομίας το 2023 αλλά όχι ύφεση
Κριστίν Λαγκάρντ: Οι κινήσεις της ΕΚΤ για τα επιτόκια και το μήνυμα στις τράπεζες