Powered by

Νέα έρευνα της IBM: Το εμπόδιο στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων

Τα άτομα που αναζητούν εργασία, οι φοιτητές και όσοι αλλάζουν καριέρα σε όλο τον κόσμο για  να ακολουθήσουν ρόλους που σχετίζονται με την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) σε διάφορους κλάδους, δηλώνουν ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με τις επιλογές καριέρας. Ταυτόχρονα, η διαδικτυακή κατάρτιση και τα ψηφιακά πιστοποιητικά αναδεικνύονται ως ο αναγνωρισμένος δρόμος για  τη λεγόμενη ευκαιρία, καθώς οι ερωτηθέντες σχεδιάζουν να αναζητήσουν νέες θέσεις εργασίας το επόμενο έτος.

Αυτά ήταν μερικά από τα παγκόσμια ευρήματα μιας νέας μελέτης που παρουσίασε σήμερα η IBM. Η μελέτη* που διεξήχθη από τη Morning Consult για λογαριασμό της IBM, βασίζεται σε περισσότερες από 14.000 συνεντεύξεις φοιτητών, ατόμων που αναζητούν νέες θέσεις εργασίας και ατόμων που επιθυμούν να αλλάξουν καριέρα, σε 13 χώρες. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν επίσης ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα των επιλογών σταδιοδρομίας. Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα δεδομένα της αγοράς, σύμφωνα με τα οποία οι εργοδότες επενδύουν στην επανεκπαίδευση του σημερινού εργατικού δυναμικού τους, προκειμένου να συμβαδίσουν με τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία και να παραμείνουν επίκαιροι στη σύγχρονη, ψηφιακή οικονομία.

"Η τεχνολογική κατάρτιση μπορεί να έχει μετασχηματιστική επίδραση στη ζωή ενός ατόμου", δήλωσε η Justina Nixon-Saintil, Chief Impact Officer της IBM. "Υπάρχουν πολλές λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με το τι χρειάζεται κανείς για να ακολουθήσει μια ικανοποιητική και προσοδοφόρα καριέρα στο σημερινό, ταχέως εξελισσόμενο, εργασιακό περιβάλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να αυξήσουμε την επίγνωση του εύρους των επιστημονικών και τεχνολογικών ρόλων που υπάρχουν σε όλους τους κλάδους. Μαζί με τους εταίρους μας στο πρόγραμμα IBM SkillsBuild, αναδεικνύουμε τους πολλούς δρόμους που υπάρχουν για τις υποεκπροσωπούμενες κοινότητες,  ώστε να ακολουθήσουν  καριέρες στον τομεά της  τεχνολογίας".

Για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των παρανοήσεων  και να φέρει την εκπαίδευση STEM πιο κοντά στις παραδοσιακά υποεκπροσωπούμενες κοινότητες στον εν λόγω τομέα, η IBM ανακοινώνει σήμερα 45 νέους εκπαιδευτικούς εταίρους σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι συνεργασίες IBM SkillsBuild με φορείς παροχής  κοινωνικών υπηρεσιών, οικονομικής ανάπτυξης και επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και με κυβερνητικές υπηρεσίες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, θα καταστήσουν τη δωρεάν διαδικτυακή μάθηση ευρέως διαθέσιμη, με σαφείς προοπτικές προς την απασχόληση. Πολλές από αυτές τις οργανώσεις επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες κοινότητες που υποεκπροσωπούνται στον τομέα της τεχνολογίας και θα βοηθήσουν στην εξειδίκευση γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των μητέρων που επιστρέφουν στο εργατικό δυναμικό, των εθνικών μειονοτήτων, των ατόμων με χαμηλό εισόδημα και των προσφύγων. [Ακολουθεί πλήρης κατάλογος των συνεργασιών]

Μελέτη αναδεικνύει λανθασμένες αντιλήψεις αλλά και ευκαιρίες εντός του τομέα της τεχνολογίας και εκτός.

Η μελέτη της IBM / Morning Consult αποκάλυψε τις αντιλήψεις των ερωτηθέντων φοιτητών, των ατόμων που αλλάζουν καριέρα και των ατόμων που αναζητούν εργασία και ενδιαφέρονται για έναν ρόλο στην Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά (STEM):

Παρανοήσεις γύρω από την εκπαίδευση STEM: είναι πολύ ακριβή, οι εκπαιδευόμενοι δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν και δεν γνωρίζουν αρκετά για τα ψηφιακά διαπιστευτήρια.

 • Το 61% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι δεν έχει τα προσόντα να εργαστεί σε μια θέση εργασίας STEM επειδή δεν έχει τα κατάλληλα ακαδημαϊκά πτυχία
 • Το 40% των φοιτητών δηλώνουν ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάπτυξη επαγγελματικών ή τεχνικών δεξιοτήτων είναι ότι δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν
 • Το 60% των ερωτηθέντων ανησυχεί ότι η απόκτηση ψηφιακών διαπιστευτηρίων μπορεί να είναι δαπανηρή
 • Η δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται ενώ αποκτούν διαπιστευτήρια είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους αλλάζουν καριέρα

Οι εκπαιδευόμενοι και οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο σχεδιάζουν να κάνουν μια αλλαγή, με περίπου το 60% των ερωτηθέντων να αναζητούν νέα θέση εργασίας μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

 • Το 61% των φοιτητών και των ατόμων που έχουν αλλάξει καριέρα αναζητούν ενεργά μια νέα θέση εργασίας τώρα ή σκοπεύουν να το κάνουν εντός του επόμενου έτους
 • Περισσότερο από το 80% του συνόλου των ερωτηθέντων σχεδιάζει να αναπτύξει τις δεξιότητές του τα επόμενα δύο χρόνια
 • Τουλάχιστον το 90% είναι βέβαιοι ότι μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες ή να μάθουν κάτι νέο από ένα διαδικτυακό πρόγραμμα

Η επίγνωση των επιλογών γύρω από ρόλους STEM σε διάφορους κλάδους είναι χαμηλή και πολλοί ανησυχούν ότι αυτές οι καριέρες δεν θα αποφέρουν αρκετές αποδοχές.  

 • Το 50% των ερωτηθέντων ενδιαφέρεται να ακολουθήσει μια θέση εργασίας που σχετίζεται με το STEM
 • Το 64% των ατόμων που αλλάζουν καριέρα δεν είναι εξοικειωμένοι με τις θέσεις εργασίας STEM
 • Πολλοί ερωτηθέντες δεν είναι σίγουροι για το ποια επαγγέλματα θεωρούνται εργασία STEM
 • Το 62% των ερωτηθέντων μοιράζεται ανησυχίες σχετικά με το αν θα μπορέσει να βρει μια θέση εργασίας STEM που να πληρώνει αρκετά για να συντηρήσει τον εαυτό του ή την οικογένειά του

Οι ερωτηθέντες είναι αισιόδοξοι ότι οι ρόλοι στους τομείς STEM σε όλους τους κλάδους θα αυξηθούν στο μέλλον και ότι τα ψηφιακά πιστοποιητικά είναι ένας καλός τρόπος να πλαισιωθεί η παραδοσιακή εκπαίδευση και να αυξηθούν οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας.

 • Το 66% του συνόλου των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι θέσεις εργασίας STEM σε όλους τους κλάδους θα αυξηθούν την επόμενη δεκαετία
 • Το 86% των ερωτηθέντων που έχουν αποκτήσει ψηφιακά διαπιστευτήρια συμφωνεί ότι τους βοήθησε να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους
 • Το 75% του συνόλου των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι τα ψηφιακά πιστοποιητικά είναι ένας καλός τρόπος συμπλήρωσης της παραδοσιακής εκπαίδευσης
 • Οι αυξημένες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και τα προσόντα ήταν οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι ερωτηθέντες σε όλο τον κόσμο δήλωσαν ότι ήθελαν να αποκτήσουν ψηφιακά διαπιστευτήρια

45 νέες συνεργασίες σε όλο τον κόσμο

Μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης για την επένδυση στο μέλλον της εργασίας, η IBM υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους και συμβάλλει στην αντιμετώπιση των λανθασμένων αντιλήψεών τους σχετικά με την τεχνολογία και τις σταδιοδρομίες STEM. Η πρωτοβουλία IBM SkillsBuild κάνει διαθέσιμη τη  δωρεάν τεχνολογική κατάρτιση σε εκπαιδευόμενους σε όλο τον κόσμο, με έμφαση στις κοινότητες που υποεκπροσωπούνται στην τεχνολογία. Η διαδικτυακή εκπαίδευση, όπως τα μαθήματα που προσφέρει το πρόγραμμα του IBM SkillsBuild, είναι πιο αποτελεσματική όταν παρέχεται σε συνεργασία με τοπικούς εταίρους. Οι ειδικοί της εν λόγω κοινότητας εμπλουτίζουν τα μαθήματα, με τη μάθηση βάσει έργου (project-based learning) και συνδέουν τους εκπαιδευόμενους με πραγματικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η πρωτοβουλία  IBM SkillsBuild ανακοινώνει 45 νέες και διευρυμένες συνεργασίες σε όλο τον κόσμο:

 • Βραζιλία: Inteli; Mastertech 
 • Κίνα: University of Petroleum 
 • Κόστα Ρίκα:  Asociación Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE)
 • Τσεχία: Czechitas 
 • Γαλλία:  CY Cergy Paris Université; Social Builder  
 • Ινδία: GSHEC-Goa State Higher Education Council; Gurukul Kangri University-Haridwar; Indira Gandhi Delhi Technical University for Women; ISA - International Solar Alliance; KRIES – Karnataka Residential Educational Institutions Society; KSDC- Karnataka Skill Development Corporation; National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT); OSDA – Odisha Skill Development Authority; RV College of Engineering; Sister Nivedita University-Kolkata; Tamil Nadu Skill Development Corporation
 • Ινδονησία: PT Kinema Systrans 
 • Ιαπωνία: Freelance Association Japan FAJ  
 • Μαλαισία: EduNxt Global Sdn Bhd University 
 • Νέα Ζηλανδία: Yoobee Colleges Limited  
 • Κατάρ: Community College of Qatar 
 • Νότιος Αφρική: Innovolution Educational Programmes; Nelson Mandela University; Sefako Makgatho University of Health Sciences;  WeThinkCode_, YiEDI 
 • Σουηδία: New to Sweden, Young Scientists  
 • Ταϊβάν: Gap of Learning & Field (GOLF) 
 • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Abu Dhabi University; University of Wollongong in Dubai; Zayed University             
 • Ηνωμένες Πολιτείες: CompTIA; Digital Promise; Franklin Apprenticeships; HDG University;  ITExperience; Junior Achievement of Arizona; Mom Relaunch; RISE — The Mom Project; The Wond'ry at Vanderbilt University; Transition Overwatch; University of the Cumberlands

Μέσω ανάλογων συνεργασιών,  η IBM συνεχίζει να υλοποιεί τη δέσμευσή της που αφορά στην εκπαίδευση 30 εκατ. ανθρώπων έως το 2030.

*Μεθοδολογία: Η μελέτη αυτή διεξήχθη από την Morning Consult για λογαριασμό της IBM από τις 2 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου 2022. Η μελέτη διεξήχθη σε δείγμα 4.926 φοιτητών, 4.629 ατόμων που αναζητούν εργασία και 4.628 ατόμων που αλλάζουν καριέρα σε 13 χώρες (Βραζιλία, Καναδάς, Αίγυπτος, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ιαπωνία, Μεξικό, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ).

Δειτε Επισης

N. Γιάλλουρος: Οι λύσεις κυβερνοασφάλειας ΜμΕ να έχουν εύρος και βάθος
Χ. Μενελάου: H προστασία ΜμΕ στο εξελισσόμενο τοπίο των κυβερνοαπειλών
Ι. Χαραλάμπους: Κάλεσμα στις ΜμΕ για ολοκληρωμένη δικτυακή αρχιτεκτονική ασφάλειας
Νίκη Ιωάννου-Χανδριώτου: Τα 4 μέτρα για προστασία ΜμΕ από κυβερνοεπιθέσεις
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το exelsysConnect 2023
ASBIS Robotic Solutions (AROS): Νέο επιχειρηματικό τμήμα που σχετίζεται με τη ρομποτική
Cyta: Νέα διεθνής συνεργασία με τον κορυφαίο δορυφορικό πάροχο ABS
Μειώνοντας το ψηφιακό ρίσκο με απλές λύσεις από τη Cyta Business
Υφ. Καινοτομίας: Τρέχει η ψηφιοποίηση του κράτους-Ποιες υπηρεσίες σε πρώτη φάση (video)
Η IBM εγκαινιάζει τη νέα σουίτα ασφάλειας QRadar για την ταχύτερη ανίχνευση και αντιμετώπιση των απειλών