TFI Markets Ltd: Η νέα κανονικότητα στον χώρο των συναλλαγών

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την ταχεία τεχνολογική πρόοδο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι ψηφιακές πληρωμές βρίσκονται στο επίκεντρο του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού τοπίου. «Οι τράπεζες και τα καινοτόμα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος (EMI) βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της εξέλιξης. Το καθένα από αυτά προσφέρει ξεχωριστά πλεονεκτήματα, που διαμορφώνουν τη νέα κανονικότητα στις συναλλαγές», όπως εξηγεί η Επικεφαλής Πωλήσεων της TFI Markets Ltd, Φανή Πέδουλου.

Η σημαντική αύξηση στον αριθμό των ψηφιακών πληρωμών οφείλεται κυρίως στα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Ευκολία: Οι ψηφιακές πληρωμές έχουν κάνει τις οικονομικές συναλλαγές πιο βολικές από ποτέ. Από την πληρωμή λογαριασμών έως τις ηλεκτρονικές αγορές, η δυνατότητα συναλλαγής με λίγα μόνο κλικ σε μια φορητή συσκευή έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας.
  • Ταχύτητα: Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές επιταγές, που μπορεί να χρειαστούν μέρες για να εκκαθαριστούν, οι ψηφιακές πληρωμές είναι άμεσες. Τα χρήματα μπορούν να μεταφερθούν σε όλο τον κόσμο μέσα σε δευτερόλεπτα, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και επιτρέποντας ταχύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια.
  • Κόστος - Αποτελεσματικότητα: Οι ψηφιακές πληρωμές συχνά συνοδεύονται από χαμηλότερες προμήθειες σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες. Αυτή η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας εξυπηρετεί τόσο τα άτομα όσο και τις επιχειρήσεις, εξοικονομώντας τους χρήματα από το κόστος συναλλαγής.
  • Ασφάλεια: Τα ισχυρά μέτρα κρυπτογράφησης και ελέγχου ταυτοποίησης προστατεύουν τις ψηφιακές πληρωμές, καθιστώντας τις ασφαλείς και λιγότερο επιρρεπείς στην απάτη σε σύγκριση με τα μετρητά ή τις επιταγές.
  • Προσβασιμότητα: Η πανταχού παρουσία των smartphone και η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει εκλαϊκεύσει την πρόσβαση στις ψηφιακές πληρωμές, προσφέροντας χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πληθυσμούς που μέχρι πρόσφατα δεν εξυπηρετούνταν και προάγοντας την οικονομική ένταξη. Για παράδειγμα, οι Φιλιππίνες με πληθυσμό 100 εκατομμυρίων, εκ των οποίων το 70% δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς η τεχνολογία μπορεί να παίξει κρίσιμο ρόλο στην παροχή πρόσβασης σε βασικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Τράπεζες έναντι EMI

Τράπεζες

Εμπιστοσύνη και παράδοση: Οι παραδοσιακές τράπεζες είναι συναφείς με την εμπιστοσύνη και την παράδοση, έχοντας λειτουργήσει ως ο ακρογωνιαίος λίθος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για αιώνες.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες: Οι τράπεζες παρέχουν ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών ταμιευτηρίου, δανείων και επενδυτικών λύσεων.

ΕΜΙ

Καινοτομία: Τα EMI έχουν γίνει γνωστά για την ευελιξία και την καινοτομία τους. Συχνά πρωτοστατούν στη χρήση νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες ψηφιακών πληρωμών.

Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα:

Τα EMI τείνουν να προσφέρουν ταχύτερη επεξεργασία συναλλαγών και βελτιστοποιημένες εμπειρίες χρήστη.

Εξειδίκευση: Τα EMI συχνά εξειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς, όπως οι διεθνείς συναλλαγές και οι προσαρμοσμένες λύσεις αντιστάθμισης ρίσκου, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη συνεχιζόμενη βελτίωση των συστημάτων τους και της εμπειρίας των πελατών.

Αυτοματοποίηση διαδικασιών

Στην TFI Markets το 90% των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από εταιρικούς πελάτες γίνεται ψηφιακά. Οι πελάτες μας έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακά εργαλεία μετατροπής συναλλάγματος σε πραγματικό χρόνο, καθώς επίσης και σε εργαλεία αυτοματοποίησης των συναλλαγών μέσω API. Η αυτοματοποίηση και η ταχεία εφαρμογή επιτρέπουν στον πελάτη να στέλνει εντολές για μετατροπές συναλλάγματος σε τιμές αγοράς και να λαμβάνει άμεση επιβεβαίωση για την εκτέλεση της εντολής του. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται σε 24ωρη βάση ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία συνδεσιμότητας μέσω API της TFI Markets για πρόσβαση σε ζωντανές τιμές συναλλάγματος, μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις όπως:

  • Δεδομένα πραγματικού χρόνου: Πρόσβαση σε live συναλλαγματικές ισοτιμίες και δεδομένα, επιτρέποντας τη λήψη έγκαιρων αποφάσεων
  • Αυτοματοποίηση: Ενσωμάτωση live δεδομένων συναλλαγματικών ισοτιμιών στα λογιστικά συστήματα, αυτοματοποιώντας διαδικασίες όπως η τιμολόγηση και οι οικονομικές αναφορές.
  • Ακριβής τιμολόγηση: Επιτυγχάνονται με σαφείς όρους οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές, προσδίδονται έγκυρες και αξιόπιστες τιμές συναλλάγματος.
  • Βελτιωμένη διαχείριση κινδύνων:

Η έγκαιρη πρόσβαση στις ισοτιμίες επιτρέπει την προληπτική διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου μέσω στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου.

  • Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους: Μειώνοντας τη χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων και τον κίνδυνο λαθών, εξοικονομείται χρόνος και αποφεύγονται ενδεχομένως δαπανηρά λάθη.

Η νέα κανονικότητα

Η ραγδαία συνεχής πρόοδος των ψηφιακών τεχνολογιών έχει αυξήσει τις προοπτικές για υιοθέτηση νέων μορφών ψηφιακού χρήματος. Η τεχνολογία προκαλεί ριζικά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει το χρήμα στο μέλλον και οι Ευρωπαίοι πολίτες δείχνουν όλο και μεγαλύτερη προτίμηση στις ψηφιακές συναλλαγές. Αυτό αλλάζει το τοπίο των πληρωμών. Σήμερα, υπάρχει μια αυξανόμενη συζήτηση για τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών (Central Bank Digital Currency), τις άμεσες πληρωμές (instant payments) και το Open Banking. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζας (ΕΚΤ) δημοσίευσε πρόσφατα έκθεση προόδου για το ψηφιακό ευρώ και μελέτη για τα πιθανά χαρακτηριστικά ενός ψηφιακού πορτοφολιού (20 Οκτωβίου 2023) . Το Ευρωσύστημα εξετάζει την εισαγωγή ενός δημόσιου συστήματος ψηφιακών νομισμάτων στην Ευρωζώνη, το οποίο θα επιτρέπει στους πολίτες να αποθηκεύουν τα χρήματά τους στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να πραγματοποιούν με αυτά κάθε είδους βασικές πληρωμές και συναλλαγές. Επιπλέον, υποστηρίζει μια ενδεχόμενη αρχική υιοθέτηση του d-euro ως μέσου πληρωμών λιανικής, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην καθιέρωσή του ως της νέας μορφής μετρητών ενός ψηφιακού οικοσυστήματος, αντανακλώντας μια νέα ψηφιακή πίστη προερχόμενη από τις κεντρικές τράπεζες.

Το νέο σύστημα θα επιτρέπει ασφαλείς και ανιχνεύσιμες πληρωμές (σε αντίθεση με την χρήση ιδιωτικών νομισμάτων όπως είναι τα κρυπτονομίσματα) και συναλλαγές peer-to-peer, πλην όμως, η χρήση του δεν θα συνδέεται με κανένα ενδιάμεσο τραπεζικό ίδρυμα.

Το ψηφιακό σύστημα ευρώ θα άρει την προνομιακή πρόσβαση του τραπεζικού συστήματος σε χρήματα της Κεντρικής Τράπεζας, πράγμα που σημαίνει ότι οι πολίτες θα μπορούν να μεταφέρουν τα χρήματά τους απευθείας στην ΕΚΤ, ήτοι στον ψηφιακό λογαριασμό τους σε ευρώ και αντίστροφα.

Το μέλλον είναι ξεκάθαρο. Οι ψηφιακές πληρωμές, με την υποστήριξη της τεχνολογίας, αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και αποδοτικού μέλλοντος. Η δυνατότητα γρήγορων, ασφαλών και περιβαλλοντικά φιλικών συναλλαγών είναι κάτι που θα επηρεάσει θετικά τη ζωή μας σε πολλά επίπεδα.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση:

Πινδάρου 27, Alpha Business Center, Μπλοκ Α, 3ος όροφος, 1060, Λευκωσία

Τ.κ.: 16022, 2085, Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22749800

Φαξ: 22817496

E-mail: info@tfimarkets.com

Ιστοσελίδα: www.tfimarkets.com

Δειτε Επισης

Digital Payments: The only way forward
payabl.: An omniverse of payments
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αppλά και χωρίς χρεώσεις
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: Μαζί και στην ψηφιακή εποχή
ALPHA BANK: Σύγχρονες ψηφιακές συναλλαγές
ECOMMBΧ: Creating change