Χορηγία Κατηγορίας Οικονομία

Απόφαση Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων για κίνητρα για κατάρτιση εργαζομένων

Απόφαση σε σχέση με το Μέτρο Ενίσχυσης, με τίτλο «Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (ΚΕ)», για το οποίο αρμόδια Αρχή για εφαρμογή και υλοποίηση του είναι η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), εξέδωσε στις 30 Οκτωβρίου 2023 η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου.

Σε ανακοίνωση, η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων αναφέρει πως για σκοπούς λειτουργίας του Μέτρου, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την 1/1/2024 και θα λήξει την 31/12/2026, θα προνοούνται σχετικές πιστώσεις στους ετήσιους προϋπολογισμούς της αρμόδιας Αρχής και προσθέτει πως για την περίοδο 2024-2026, υπολογίζεται ότι ο ετήσιος Προυπολογισμός της ΑνΑΔ για τη λειτουργία του Σχεδίου δεν θα υπερβαίνει το ποσό του €1.000.000.

O στόχος της κοινοποιηθείσας ενίσχυσης, σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, είναι η παροχή κινήτρων σε εργοδότες (στο πλαίσιο του Νόμου της αρμόδιας Αρχής), για να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζει η αρμόδια Αρχή για κάλυψη αναγκών κατάρτισης των εργοδοτουμένων τους.

Προσθέτει πως οι στόχοι του Μέτρου ανάγονται στην αποστολή της αρμόδιας Αρχής με βάση το Νόμο της, που είναι η «ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις βαθμίδες και τομείς απασχόλησης στο πλαίσιο και τις προτεραιότητες της εκάστοτε οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της Δημοκρατίας».

Αναφέρει ότι δικαιούχοι του κοινοποιηθέντος Μέτρου είναι επιχειρήσεις/οργανισμοί οι οποίες/οι ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένες/οι στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η Έφορος αναφέρει ότι στο Μέτρο διευκρινίζεται ότι ο εργοδότης δυνατόν να αποτελεί επιχείρηση που ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή άλλη οντότητα που δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Αναφέρει ότι εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του Μέτρου η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσθέτει πως «δεν μπορούν να λάβουν ενίσχυση τα αυτοτελώς εργαζόμενα άτομα για συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Σχεδίου».

Σύμφωνα με την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, νομική βάση είναι το Άρθρο 31του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

Το εν λόγω Μέτρο δημοσιοποιήθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 3ης Νοεμβρίου 2023 και θα τεθεί σε ισχύ μετά την έκδοση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δειτε Επισης

Βελτιώθηκε τον Νοέμβριο το οικονομικό κλίμα
Μαρίνα Χατζημανώλη: Η Κύπρος προάγει ισότητα στη ναυτιλία
Επιδοτήσεις 60 εκ. ευρώ σε γεωργούς τον Δεκέμβριο μέσω των εκταρικών επιδοτήσεων
Μέχρι 1η Δεκεμβρίου οι αιτήσεις στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης
Στις 7 Δεκεμβρίου ανακοίνωση Ελεγκτικής για ωφελήματα ΠτΔ την περίοδο 2014-2018
Μεταρρυθμίσεις για να ενισχυθεί η ανάπτυξη-Ποιες οι αντιλήψεις των Κυπρίων
Αυτό είναι το προτεινόμενο νέο πλαίσιο για υπηκοότητα σε επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης
Με έντονα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά ο προϋπολογισμός του Υπ. Εσωτερικών για το 2024
Καταβολή συντάξεων και επιδομάτων πριν από τα Χριστούγεννα
Στις Βρυξέλλες για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. ο Μάκης Κεραυνός