Χορηγία Κατηγορίας Οικονομία

Kρατική ενίσχυση μελισσοκόμων και δικαιούχων «χρωματισμένου» πετρελαίου

Απόφαση σε σχέση με τα σχέδια ενίσχυσης προς τους μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης και στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς, εξέδωσε η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου.

Αναφορικά με το σχέδιο ενίσχυσης προς τους μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ο συνολικός προϋπολογισμός δεν θα ξεπερνά τα €2 εκατομμύρια, ενώ οι πληρωμές του έτους αναφοράς (Ν) θα γίνονται το επόμενο έτος (Ν+1).

Αναφέρεται ότι από το μέγιστο ποσό προϋπολογισμού για το σχέδιο, θα γίνεται χρήση μέχρι και €450.000 για την εφαρμογή του σχεδίου παροχής ενίσχυσης στους δικαιούχους του σχεδίου για το πετρέλαιο κίνησης, μέσω του οποίου το κράτος θα καταβάλλει ενίσχυση για το πετρέλαιο κίνησης στους δικαιούχους του σχεδίου. Προστίθεται πως το κονδύλι του σχεδίου θα υποβάλλεται για έγκριση πάνω σε ετήσια βάση.           

Σε σχέση με το σχέδιο ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς, ο ετήσιος προϋπολογισμός είναι €50.000 ετησίως ή το 1/10 του συνολικού προϋπολογισμού για το σύνολο της περιόδου από την ημερομηνία έγκρισης του μέχρι την 30η Ιουνίου 2027.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της απόφασης της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, με βάση τις πρόνοιες της Απόφασης της Εφόρου, και μέχρι την ημερομηνία λήξης του σχεδίου που είναι στις 30/6/2027, υπολογίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός για τη λειτουργία του εν λόγω καθεστώτος δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €200.000. Σημειώνεται πως οι πληρωμές του έτους αναφοράς (Ν) θα γίνονται το επόμενο έτος (Ν+1).

Αναφέρεται επίσης ότι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και την υλοποίηση του σχεδίου είναι το Τμήμα Γεωργίας και ότι το εν λόγω σχέδιο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 27/10/2023.

Όπως αναφέρεται, νομική βάση είναι το Άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για ενισχύσεις υπό μορφή μειώσεων περιβαλλοντικών φόρων δυνάμει της οδηγίας 2003/96/ΕΚ.

Δειτε Επισης

Απεργία ταχυδρομικών διανομέων μελών «Ισότητας» μέχρι την Παρασκευή
Κύπρος και Γαλλία υπογράφουν σύμβαση εξάλειψης διπλής φορολογίας
«Στις πρωταρχικές μας έγνοιες η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και της υπαίθρου»
Ν. Χριστοδουλίδης: Μέτρα και δράσεις για ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του Ακάμα
ΠτΔ: Επιβεβαιώνεται η πορεία προόδου-Οι οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό
Ο Κεραυνός για την αναβάθμιση-«Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία με υπεύθυνο τρόπο»
Θετικά μαντάτα από Fitch με αναβάθμιση της προοπτικής της κυπριακής οικονομίας σε θετική
Πιάνουμε τα προαπαιτούμενα για τις δόσεις μας από το Ταμείο Ανάκαμψης-«Το προσεγγίζω ως ένα μνημόνιο»
Πράσινο Βουλής σε συμπληρωματικές πιστώσεις άνω των €390 εκατ. στον προϋπολογισμό
Κέρδη για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα στο ΧΑΚ