Πόσα πλήρωσε σε θυγατρικές της Logicom Services για αγορά υπηρεσιών η Ελληνική

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τις πληρωμές που έγιναν δυνάμει συμφωνιών μεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η «Εταιρεία») και των εταιρειών Logicom Solutions Limited, NewCytech Business Solutions Ltd και NewCytech Distribution Ltd, οι οποίες είναι 100% θυγατρικές της Logicom Services Ltd, η οποία έμμεσα κατέχει πέραν του 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Οι υπό αναφορά συμφωνίες συνάφθηκαν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της εταιρείας και αφορούν αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υποστήριξης και άλλων συναφών υπηρεσιών πληροφορικής, εξοπλισμού, λογισμικού και άλλων συναφών προϊόντων καθώς και αδειών χρήσης.

Συγκεκριμένα, για την περίοδο 01.01.2023-30.09.2023, το συνολικό ποσό το οποίο καταβλήθηκε από την εταιρεία αναφορικά με τις συμφωνίες με την Logicom Solutions Limited ανέρχεται στο ποσό των €8.114.306,52 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (όπου εφαρμόζεται), το συνολικό ποσό το οποίο καταβλήθηκε από την εταιρεία αναφορικά με τις συμφωνίες με την NewCytech Business Solutions Ltd ανέρχεται στο ποσό των €1.649.997,36 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (όπου εφαρμόζεται) και το συνολικό ποσό το οποίο καταβλήθηκε από την εταιρεία αναφορικά με τις συμφωνίες με την NewCytech Distribution Ltd ανέρχεται στο ποσό των €538.109,67 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (όπου εφαρμόζεται).

Δειτε Επισης

Καταθετικά προϊόντα με αποδόσεις μέχρι 4% από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου)
Έδωσε από τη Λευκωσία το στίγμα πορείας της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ ο πρόεδρος της Bundesbank
Οι καταθέσεις και τα δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών-Τι λένε οι αριθμοί
Γενικό Λογιστήριο: Αίτημα για παράταση στην υλοποίηση του «Οικία» μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024
Ικανοποίηση δανειοληπτών για τις συζητήσεις για ΜΕΧ και εκποιήσεις
Ιδού το «ενοίκιο έναντι δόσης»-Οι βασικοί όροι του σχεδίου, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα
Με νόμο, δυνατότητα στον ΟΧΣ για πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων
Ελληνική Τράπεζα: Δεν αγγίζουν χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτους οι νέες χρεώσεις από 2 Ιανουαρίου
Λαγκάρντ: Είναι πρόωρο να μιλήσουμε για νίκη επί του πληθωρισμού
Βλέπει δεσμούς της Κύπρου με τη Ρωσία ο S&P.... «Θα μπορούσαν να απειλήσουν και τον τραπεζικό της τομέα»