Χορηγία Κατηγορίας Οικονομία

Χρηματοδότηση χωρίς αντίκρισμα για εταιρείες στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης

Η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη στην Κύπρο δεν παρουσίασαν την αναμενόμενη βελτίωση απόδοσης της οικονομικής τους θέσης και της βιωσιμότητάς τους μετά τα σχετικά επενδυτικά μέτρα, αναφέρει σε έκθεσή της που δημοσίευσε την Τρίτη η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Στην έκθεσή της με τίτλο «Αξιολόγηση του οφέλους στον τομέα της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης από επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν από μέτρα του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) και των κοινών οργανώσεων αγοράς (ΚΟΑ)», η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι από τα ευρήματά της διαφαίνεται ότι σημαντικό ποσοστό εταιρειών δεν παρουσίασαν την αναμενόμενη βελτίωση στην απόδοση της οικονομικής θέσης και βιωσιμότητάς τους από την υλοποίηση και λειτουργία των επενδύσεων που χρηματοδοτήθηκαν, κατά τα έτη 2007-2016, μέσω των υπό εξέταση επενδυτικών μέτρων του ΠΑΑ και των ΚΟΑ.

Συνεπώς, συμπεραίνει, «ο τομέας της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, στον οποίο δραστηριοποιούνται οι εν λόγω εταιρείες, δεν ωφελήθηκε στον αναμενόμενο βαθμό».

Σημειώνει, επίσης ότι τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνταν με τις αιτήσεις συμμετοχής στα επενδυτικά Μέτρα/Καθεστώτα του ΠΑΑ και των ΚΟΑ δεν ήταν ομοιόμορφα και σε όλες τις περιπτώσεις μετρήσιμα, με αποτέλεσμα να μην ήταν δυνατή η διενέργεια, ικανοποιητικής αξιολόγησης της οικονομικής απόδοσης και βιωσιμότητας των προτεινόμενων επενδύσεων.

Ευρήματα

Σύμφωνα με την έκθεση, σημαντικό ποσοστό των 54 εταιρειών που εξετάστηκε ως δείγμα, δεν παρουσίασαν την προβλεπόμενη βελτίωση στην απόδοση της οικονομικής θέσης και βιωσιμότητας τους.

Οι 54 εταιρείες συνολικά χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των €19,4εκ., για την απόδοση της οικονομικής τους θέσης μετά την υλοποίηση και λειτουργία των επενδύσεων.

Από το έτος χρηματοδότησης, μέχρι το 2020 ή το έτος με τις τελευταίες διαθέσιμες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, 12 εταιρείες, στις οποίες καταβλήθηκε συνολικό ποσό ύψους €4,5εκ. (23,4% του δείγματος), παρουσίασαν βελτίωση στην οικονομική τους θέση.

Από την άλλη, επτά εταιρείες, στις οποίες καταβλήθηκε συνολικό ποσό ύψους €2,5εκ. (13,1% του δείγματος), παρουσίασαν αρνητική απόδοση, 14 εταιρείες, στις οποίες καταβλήθηκε συνολικό ποσό ύψους €4,8εκ. (24,9% του δείγματος), δεν παρουσίασαν βελτίωση στην οικονομική τους θέση, 11 εταιρείες, στις οποίες καταβλήθηκε συνολικό ποσό ύψους €4,1εκ. (21,1% του δείγματος), δεν παρουσίασαν σταθερή βελτίωση στην οικονομική τους θέση, ενώ για επτά εταιρείες, στις οποίες καταβλήθηκε συνολικό ποσό ύψους €2,3εκ. (11,8% του δείγματος), δεν κατέστη δυνατή η αξιολόγηση της οικονομικής θέσης τους λόγω μη υποβολής οικονομικών καταστάσεων στον Έφορο Εταιρειών για όλα ή τα περισσότερα από τα υπό εξέταση έτη.

Επιπλέον, τρεις εταιρείες, στις οποίες καταβλήθηκε συνολικό ποσό ύψους €1,1εκ. (5,7% του δείγματος), εκκαθαρίστηκαν ή βρίσκονται υπό διαχείριση και υπό εκκαθάριση.

Επίσης, από τους ελέγχους διαφάνηκε ότι τα αποτελέσματα των τεχνοοικονομικών μελετών που υποβλήθηκαν από εννέα εταιρείες, στις οποίες καταβλήθηκε χρηματοδότηση ύψους €2,5εκ. (70% του δείγματος), ήταν υπεραισιόδοξα και ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις δεν ωφελήθηκαν στον προβλεπόμενο βαθμό.

Συστάσεις

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι ο ΚΟΑΠ, ως η αρμόδια Αρχή Πληρωμών και το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περβιάλλοντος, ως η Διαχειριστική Αρχή για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των Προγραμμάτων, δεν εξετάζουν κατά πόσο οι χρηματοδοτούμενες επενδύσεις ωφέλησαν τις εταιρείες στον προβλεπόμενο βαθμό όπως αυτός καθορίζεται βάσει των οικονομικών στοιχείων που υποβάλλουν με τις αιτήσεις συμμετοχής τους και βάσει του οποίου εγκρίνονται ή απορρίπτονται οι επενδυτικές προτάσεις τους.

Η εισήγηση της ΕΥ είναι όπως ο ΚΟΑΠ, σε συνεργασία με το Υπουργείο, να καθορίσει για όλα τα επενδυτικά μέτρα, ομοιόμορφους και μετρήσιμους στόχους για την αξιολόγηση του οικονομικού οφέλους από τις προτεινόμενες επενδύσεις, καθώς επίσης και τα οικονομικά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται με τις αιτήσεις συμμετοχής, βάσει των οποίων να καθίσταται δυνατή η σύγκριση με τα αντίστοιχα πραγματικά και η εξαγωγή επαρκούς συμπεράσματος για τη συμβολή των επενδύσεων στην οικονομική απόδοση και βιωσιμότητα των εταιρειών.

Επιπλέον, η ΕΥ εισηγείται ο ΚΟΑΠ και το Υπουργείο να λάβουν μέτρα για την όσο πιο αποδοτική στόχευση των χορηγήσεων και όπως αξιολογούν την οικονομική απόδοση των εταιρειών μετά την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων τους.

Δειτε Επισης

Βελτιώθηκε τον Νοέμβριο το οικονομικό κλίμα
Μαρίνα Χατζημανώλη: Η Κύπρος προάγει ισότητα στη ναυτιλία
Επιδοτήσεις 60 εκ. ευρώ σε γεωργούς τον Δεκέμβριο μέσω των εκταρικών επιδοτήσεων
Μέχρι 1η Δεκεμβρίου οι αιτήσεις στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης
Στις 7 Δεκεμβρίου ανακοίνωση Ελεγκτικής για ωφελήματα ΠτΔ την περίοδο 2014-2018
Μεταρρυθμίσεις για να ενισχυθεί η ανάπτυξη-Ποιες οι αντιλήψεις των Κυπρίων
Αυτό είναι το προτεινόμενο νέο πλαίσιο για υπηκοότητα σε επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης
Με έντονα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά ο προϋπολογισμός του Υπ. Εσωτερικών για το 2024
Καταβολή συντάξεων και επιδομάτων πριν από τα Χριστούγεννα
Στις Βρυξέλλες για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. ο Μάκης Κεραυνός