ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2023

H εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί σήμερα έναν από τους κεντρικούς πυλώνες κάθε υγιούς οργανισμού και στρατηγική που αγγίζει κάθε λειτουργία και ενέργεια μιας επιχείρησης που σέβεται τον εαυτό της. Η σωστή εφαρμογή της ΕΚΕ σε μια εταιρεία λειτουργεί ως παράγοντας υπεραξίας για την ίδια, τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις του σήμερα οφείλουν να έχουν ένα ξεκάθαρο πλάνο δράσης για την επίτευξη ενός βιώσιμου αύριο, αφήνοντας το δικό τους θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, αρχίζοντας από το παρόν στο οποίο δραστηριοποιούνται. Ακολουθεί αφιέρωμα με μερικές από τις πιο κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες της Κύπρου, που δραστηριοποιούνται έντονα στο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποτελώντας παραδείγματα προς μίμηση για τις δράσεις τους.

 

Δειτε Επισης

CSI: ΕΚΕ, το δομικό μας στοιχείο
Alpha Bank Cyprus Ltd: Στον παλμό της κοινωνίας
Πετρολίνα: Διαχρονικά στο πλευρό της κυπριακής κοινωνίας
Ελληνική Τράπεζα : Οδηγώντας τη μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία