Σ. Χειμώνας: Να μετασχηματίσουμε την κυβέρνηση ώστε να λειτουργεί ψηφιακά

Mε απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, την Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου, στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia