Elysee: «Streaming Water, Streaming Life!»

Η Elysée είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, που έχει καταφέρει να γίνει κορυφαίος κατασκευαστής και προμηθευτής συστημάτων σωληνώσεων για Αγροτικές Εφαρμογές, Χώρους Πρασίνου, Κατασκευές & Δίκτυα Υποδομών και Βιομηχανικές Εφαρμογές.

Λόγω της βασικής θέσης του νησιού στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, η Elysée εξυπηρετεί εύκολα και αποτελεσματικά περισσότερους από 65 προορισμούς στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Αναμφισβήτητα, το όραμά μας αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στα προϊόντα μας, στην επιμελή κατασκευή, στα υψηλά πρότυπα, στις φημισμένες και αναγνωρισμένες διεθνείς πιστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ISO 9001, DVGW, KIWA, SII και OVGW. Δεν είναι τυχαίο ότι η εταιρεία έχει μια επιτυχημένη παρουσία άνω των 40 χρόνων στον κλάδο, μιας και κύριος στόχος της είναι η συνεχής καινοτομία και βελτίωση. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που αναβαθμίζουμε συνεχώς τα υπάρχοντα προϊόντα μας, εκτός από την ανάπτυξη νέων, διασφαλίζοντας ότι αυτά ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας. Εξαιτίας αυτού, έχουμε αναπτύξει το δικό μας Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης και Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, κύριο καθήκον των οποίων είναι να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα, την ανθεκτικότητα και την ευκολία χρήσης κάθε προϊόντος, προσθέτοντας νέες χρήσιμες και καινοτόμες λειτουργίες. Συγκεκριμένα, είναι υψίστης σημασίας για την εταιρεία να προσφέρει στους πελάτες της αξιόπιστα, κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και βραβευμένα συστήματα για τη ροή νερού και άλλων υγρών στον προορισμό τους.

Προστατεύοντας τη γη

Μία από τις κύριες ανησυχίες της Elysée είναι η προστασία του περιβάλλοντος, ως εκ τούτου, προσπαθούμε πάντα να ελαχιστοποιούμε το αποτύπωμα του άνθρακα. Ταυτόχρονα, προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές, έχοντας ως οδηγό τις τρεις βασικές αρχές μας: να εξοικονομήσετε χρόνο, να εξοικονομήσετε χρήματα και να σώσουμε τον πλανήτη. Εμείς, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τη γη με κάθε δυνατό τρόπο, καθιστώντας την ένα καλύτερο μέρος για να ζεις, διατηρώντας παράλληλα την επιχειρηματική καινοτομία και την πράσινη πολιτική πάντα στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης.

Για τον λόγο αυτό, επιθυμούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για να γίνουμε μια κορυφαία πράσινη εταιρεία, με καινοτόμα, εύχρηστα και έξυπνα συστήματα σωληνώσεων. Στην Elysée αναγνωρίζουμε τόσο τα οφέλη όσο και τις προκλήσεις, που συνεπάγονται από έναν ηγετικό ρόλο στην πράσινη πολιτική και παραμένουμε πλήρως αφοσιωμένοι στη βιωσιμότητα. Το slogan «Streaming Water, Streaming Life!» συνοψίζει τέλεια τις πεποιθήσεις και την κουλτούρα του οργανισμού. Δεν είναι απλώς μια φράση. Είναι το θεμέλιο όλων των αρχών και των στρατηγικών που καθορίζουν την Elysée.

Η στρατηγική της Elyseε

Η Elysée έχει σχεδιάσει μια στρατηγική 10 ετών, που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο στοχεύει να επιτύχει το όραμά της, Elysée50, έως το 2029, όταν η εταιρεία θα γίνει 50 ετών. Αυτή η στρατηγική ορίζει το σύνολο των ενεργειών, που ομαδοποιούνται σε έξι στρατηγικές κατευθύνσεις ή πυλώνες. Κάθε ένας από αυτούς αναλύεται περαιτέρω σε διακριτά έργα. Κάθε έργο έχει συγκεκριμένο στόχο και χρονοδιάγραμμα. Στο πλαίσιο της δεκαετούς στρατηγικής της, η Elysée αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμησή της. Για τον λόγο αυτό, θέτουμε μια στρατηγική προσέγγιση που θα μας βοηθήσει να οδηγηθούμε τελικά σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, μια μαρτυρία της δέσμευσής μας στην ποιότητα προς την εκπλήρωση των στόχων μας για βιωσιμότητα. Γενικά, η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα μιας εταιρείας είναι αυτό που οδηγεί σε ουδετερότητα άνθρακα. To όραμά μας είναι να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας να γίνουμε Πράσινοι Ηγέτες παγκόσμια με καινοτόμα, έξυπνα κι εύχρηστα συστήματα σωληνώσεων, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στο κοινό μια ευρεία επιλογή από τα πιο αξιόπιστα προϊόντα και τα υψηλότερα πρότυπα. Ταυτόχρονα, κάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα, για να γίνουμε τελικά Πράσινος Ηγέτης και υποδειγματικό πρότυπο για άλλες κυπριακές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Δράσεις σε εξέλιξη

Οι ενέργειες της Elysée για την υλοποίηση του οράματός της, να είναι Πράσινος Ηγέτης, συνοψίζονται στις παρακάτω δραστηριότητες:

1. Αποτύπωμα του Άνθρακα

Είμαστε από τις πρώτες εταιρείες στην Κύπρο, που υπολογίζουν σε τακτική βάση το αποτύπωμα του άνθρακα.

Επισημαίνεται, ότι τις αρχές του χρόνου προχωρήσαμε στην αγορά του πρώτου ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου του στόλου της Elysée.

2. Πράσινη ενέργεια

Αυτή τη στιγμή, το 20% της ενέργειας που καταναλώνουμε είναι πράσινη και παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήματα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Έχει γίνει περαιτέρω επένδυση και μέχρι το τέλος του πρώτου εξάμηνου του 2022, το ποσοστό αυτό θα ανεβεί στο 30%.

3. Μηδέν απόβλητα

Έχουμε υιοθετήσει πολιτική για 100% μέτρηση αποβλήτων και το 100% των μη οικιακών αποβλήτων ανακυκλώνεται σε αδειοδοτημένα σημεία ανακύκλωσης ανά την Κύπρο.

4. Κυκλική οικονομία

Αναπτύξαμε και ξεκινήσαμε με επιτυχία τη λειτουργία της μονάδας ανακύκλωσης πλαστικών και μετατροπής του ανακυκλωμένου υλικού σε προϊόν έτοιμο προς χρήση. Το σύστημα λειτουργεί αυτή τη στιγμή με δυναμική μεγαλύτερη των 200 τόνων.

5. Κυκλικά προϊόντα

Μέσα στη χρονιά εξελίξαμε δύο νέα προϊόντα κυκλικής οικονομίας, διευρύνοντας την γκάμα κυκλικών ειδών που προσφέρουμε.

6. Πράσινη πολιτική

Έχουμε αναπτύξει πρότυπο δενδροφύτευσης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας της Κύπρου, που στόχος του είναι να πιστοποιεί την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα, από τις δενδροφυτεύσεις που οργανώνουμε ως εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Θέλουμε, πραγματικά, να εξελιχθούμε σε πρωτοπόρους, που οδηγούν τον δρόμο προς την κυκλική οικονομία στον κλάδο μας. Αυτό είναι εμφανές όχι μόνο από τις τρέχουσες προσπάθειές μας, αλλά, το πιο σημαντικό, από το πάθος μας να ανακαλύψουμε περισσότερους τρόπους, για να κάνουμε τη Γη ένα καλύτερο μέρος για να ζει κανείς. Για τον σκοπό αυτό διερευνούμε επίμονα διαφορετικές μεθόδους επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης πλαστικών απορριμμάτων, προκειμένου να δημιουργήσουμε νέα προϊόντα και να τα επαναφέρουμε στην αγορά με βελτιωμένη αξία για τον χρήστη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διευθυνση: Πενταδακτυλου 5, Βιομηχανικη Περιοχη Εργατών, 2643, Λευκωσια | Τηλεφωνο: 77777455 | Ιστοσελίδα: www.elysee.com.cy

 Social Media:  www.linkedin.com/company/elysee-irrigation-ltd |  www.facebook.com/elysee.cy

Δειτε Επισης

Oxygono & AmpersanD: Ο κόσμος μου. Η δράση μου. Ο πλανήτης μας!
ENOROS CONSULTING: Έργα και στόχοι με προοπτικές
ENERGYINTEL SERVICES: Με όπλο τον ήλιο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: Πρωτοπόρος στην πορεία προς τη βιωσιμότητα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Οικολογικές επιδόσεις
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Με το βλέμμα στο περιβάλλον
Οι γυναίκες σε ρόλο ρυθμιστή
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Η Κύπρος δρα και ΑΛΛΑΖΕΙ