Aeoliki: Η εταιρεία πίσω από την περιβαλλοντική μελέτη του EastMed

Σημαντικά είναι τα έργα περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης που έχει στο χαρτοφυλάκιό της η Aeoliki Ltd, με πρόσφατο παράδειγμα, την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αγωγού EastMed, που αφορά την διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας- Ισραήλ.

Ο διευθυντής της Aeoliki Ltd, Δρ. Ιωάννης Π. Γκλέκας, σε συνέντευξή του στο InBusinessNews, μιλά για τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας, καθώς και για τις προκλήσεις του τομέα.

Ανάμεσα σε άλλα, σκιαγραφεί τον τομέα των ΑΠΕ στην Κύπρο, τονίζοντας ότι παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη δυναμική.

«Αυτό οφείλεται, τόσο στην ανάγκη εξεύρεσης ενεργειακών πηγών χαμηλότερου κόστους παραγωγής από τις συμβατικές όσο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κύπρου αναφορικά με την εξαιρετικά υψηλή ηλιοφάνεια, που καθιστά τα φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιαίτερα αποδοτικά», υποδεικνύει.

Παράλληλα, αναφέρεται στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, που με την έναρξη της λειτουργίας της το 2023, όπως τονίζει, θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση για όλους τους συμμετέχοντες, καθώς θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην μεγαλύτερη ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κύπρο.

Ωστόσο, ο Δρ. Γκλέκας υπογραμμίζει ότι η καθυστέρηση της λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργεί στρεβλώσεις που έχουν αντίκτυπο στη διαμόρφωση του ενεργειακού κόστους της κυπριακής αγοράς, επηρεάζοντας, τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους ιδιώτες καταναλωτές.

Πότε ιδρύθηκε η εταιρεία και ποιες οι κύριες δραστηριότητές της;

Η Aeoliki Ltd ιδρύθηκε το 1998 από τους αδελφούς Ιωάννη και Δημήτρη Γκλέκα, Μηχανολόγο και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό αντίστοιχα, και δραστηριοποιείται στους τομείς της Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στην πορεία της πέραν των 20 χρόνων δραστηριοποίησης της, έχει εκπονήσει Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για περισσότερα από 500 έργα που αφορούν σε μια ευρεία γκάμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Βιομηχανία, Εμπόριο, Τουριστικός Τομέας, Ενέργεια) του ιδιωτικού τομέα, ενώ ταυτόχρονα έχει εκπονήσει σωρεία Στρατηγικών Περιβαλλοντικών Μελετών του δημόσιου τομέα.

Επιπρόσθετα, αποτελεί έναν από τους πλέον ενεργούς συμβουλευτικούς οργανισμούς στον τομέα της ενέργειας γενικότερα, και ιδιαίτερα της ενεργειακής μετάβασης προς φιλικότερους προς το περιβάλλον τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης έργων ηλεκτροπαραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συνολικής ισχύος πέραν των 500 MW, στην Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ταυτόχρονα, αποτελεί τεχνικό σύμβουλο τραπεζικών ιδρυμάτων στην Κύπρο, παρέχοντας υπηρεσίες αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων έργων ΑΠΕ, αλλά και παρακολούθησης της υλοποίησης τους.

Από το 2007, οπότε και εκπόνησε την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Ανάπτυξης των Υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ, σε συνεργασία με μια από τις κορυφαίες Περιβαλλοντικές εταιρείας των ΗΠΑ, δραστηριοποιείται ενεργά και στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης των εργασιών εξόρυξης υδρογονανθράκων.

Η Noble Energy είχε αναθέσει στην εταιρεία μας την περιβαλλοντική διαχείριση και εποπτεία των δύο πρώτων διερευνητικών εξορύξεων του κοιτάσματος Αφροδίτη, ενώ πρόσφατα, και συνεργασία με τον οργανισμό ERM (Italy) εκπονεί την Μελέτη Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου EastMed, για λογαριασμό της IGI, που αφορά στην κατασκευή του διασυνδετικού αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου (και υδρογόνου) μεταξύ του Ισραήλ, της Κύπρου και της Κρήτης στην Ελλάδα.

Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα, σχεδόν 25 χρόνια από την ίδρυσή της, η εταιρεία μας διαθέτει, τόσο την εξειδικευμένη γνώση όσο και την εμπειρία για να αναλάβει την επιτυχή διεκπεραίωση και των πλέον σύνθετων και απαιτητικών έργων, αποτελώντας έναν αξιόπιστο συνεργάτη.

Οι συνεργασίες

Η εταιρεία μας έχει μακροχρόνια συνεργασία στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ έχει συνεργαστεί σε κοινά ερευνητικά προγράμματα με ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ποιες είναι σήμερα οι προκλήσεις για τον τομέα και την επιχείρησή σας;

Αναμφίβολα η οικονομική κρίση του 2013, η πανδημία του Covid-19 αλλά και τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία έχουν αντίκτυπο στην παγκόσμια και επακόλουθα στην κυπριακή οικονομία.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ή την ακύρωση υλοποίησης νέων επενδύσεων, ιδιαίτερα στην Κύπρο, καθώς λόγω του περιορισμένου μεγέθους, και μονοδιάστατου θα έλεγα οικονομικού τομέα, αυτός επηρεάζεται έντονα από εξωγενείς παράγοντες όπως αυτοί που ανέφερα προηγουμένως.

Παρ’ όλα αυτά, ο τομέας των ΑΠΕ στην Κύπρο παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη δυναμική. Αυτό οφείλεται τόσο στην ανάγκη εξεύρεσης ενεργειακών πηγών χαμηλότερου κόστους παραγωγής από τις συμβατικές, όσο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κύπρου αναφορικά με την εξαιρετικά υψηλή ηλιοφάνεια που καθιστά τα φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιαίτερα αποδοτικά.

Η καθυστέρηση της λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργεί στρεβλώσεις που κατ’ επέκταση έχουν αντίκτυπο στην διαμόρφωση του ενεργειακού κόστους της κυπριακής αγοράς, επηρεάζοντας τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους ιδιώτες καταναλωτές.

Η διαφαινόμενη, εντός του 2023, έναρξη λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί πρόκληση για όλους τους συμμετέχοντες και προσβλέπουμε ότι αυτό θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην μεγαλύτερη ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κύπρο.

Για μας αποτελεί πρόκληση η στελέχωση της εταιρείας μας με εξειδικευμένους και καλά καταρτισμένους συμβούλους αλλά και η συνεχής ανάπτυξη και επιμόρφωση τους, λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες αλλαγές που δρομολογούνται στους τομείς των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας.

Τέλος, πρόκληση αποτελεί και η ενσωμάτωση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στο επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας μας, και η καλλιέργεια μιας εταιρικής κουλτούρας που θα επιτρέψει την όσο το δυνατόν ομαλότερη υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών στον τρόπο λειτουργείας μας.

Ποια είναι τα πιο σημαντικά projects που έχετε στο χαρτοφυλάκιό σας; 

Στον ενεργειακό τομέα το πιο πρόσφατο σημαντικό έργο ήταν η ετοιμασία της Νέας Χωροθετικής Πολιτικής για την Ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο μέχρι το 2030, καθώς και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός πολλού μεγάλου αριθμού έργων ηλεκτροπαραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συνολικής ισχύος πέραν των 500 MW, στην Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό, που είναι δύσκολο να τα απαριθμήσω ένα - ένα ξεχωριστά.

Στον περιβαλλοντικό τομέα το έργο του Αγωγού EASMED αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο σημαντικά έργα μας, καθώς επίσης και η συνεργασία μας με τις εταιρείες πετρελαιοειδών για την ετοιμασία των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την μετακίνηση των εγκαταστάσεων τους από το παραλιακό μέτωπο της  Λάρνακας στο Βασιλικό. Ξεχωρίζει επίσης και η συμμετοχή μας στην ομάδα μελέτης για την ετοιμασία των Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου σε όλα τα πολεοδομικά συγκροτήματα της Κύπρου.

Ενδεικτικός κατάλογος έργων που έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία η AEOLIKI Ltd. ακολουθεί.

 • EastMed Pipeline Project (Cyprus) – Environmental and Social Impact Assessment Study (in cooperation with ERM Milano Italy), IGI Poseidon;
 • Spatial Planning of National RES Development Programme, Ministry Energy, Commerce and Industry;
 • Strategic Environmental Impact Assessment, National RES Development Programme, Ministry of Energy, Commerce and Industry;
 • Environmental and Social impact Assessment for the construction and operation of the onshore white products and LPG pipeline network connecting PETROLINA offshore berth and Petroleum Companies Fuel Storage Farms at Vassilikos Industrial Area, KODAP Ltd.;
 • CYPRUS Onshore LNG Plant: Environmental Site Assessment and Environmental Social and Health Impact Assessment, NOBLE ENERGY Inc.;
 • Implementation and Monitoring of Waste Management Program during A1 and A2 Exploration activities of Block 12 Offshore Cyprus, NOBLE ENERGY Inc.;
 • Environmental Impacts Assessment of Exploratory Drilling A1 at Block 12 Offshore Cyprus”. Contract with NOBLE ENERGY Inc.;
 • Strategic Environmental Assessment concerning the Hydrocarbon Activities in the Exclusive Zone of the Republic of Cyprus Ministry of Commerce, Industry and Tourism;
 • Strategic Environmental Impact Assessment, National RES Development Programme, Ministry of Energy, Commerce and Industry;
 • Strategic Environmental Assessment, Cohesion Policy Funds Programme 2021-2027, Directorate General for European Programmes, Coordination and Development;
 • Implementation of Article 11 (MONITORING PROGRAMME), THE FRAMEWORK DIRECTIVE FOR MARITIME STRATEGY (OPS) 2008/56/EU, in collaboration with CSA USA Inc., Department of Fisheries and Marine Research;
 • Strategic Environmental Impact Assessment: National Plan for Climate Change and Energy”, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment;
 • Environmental Social Impact Assessment for the two new Integrated Hazardous Waste Management Facilities at Rustavi Industrial Area and Kutaisi Industrial Area in Georgia, European Bank Restructuring and Development;
 • Environmental Risk Assessment for the EAC VASSILIKOS POWER STATION new Environmental Projects (Boiler 1 and 2 Flue gas Desulphurization Systems, Boiler 3 Seawater Flue gas Desulphurization System, Boiler 1,2 and 3 Selective Catalytic Reactor Systems, new Combined Cycle Power Generation Unit 160 MW), EAC;
 • Strategic Noise Mapping, for major urban agglomerations with a population greater than 100.000 inhabitants – Pafos Agglomeration, Department of Environment, Ministry of Agriculture, Rural Development and the Environment;
 • Strategic Noise Mapping, for major urban agglomerations with a population greater than 100.000 inhabitants – Update Study: Nicosia and Limassol Agglomerations, Department of Environment, Ministry of Agriculture, Rural Development and the Environment;
 • Strategic Noise Mapping, for major urban agglomerations with a population greater than 100.000 inhabitants: Larnaca Agglomeration, Department of Environment, Ministry of Agriculture, Rural Development and the Environment;
 • Study on the implementation of rational waste management in the public sector, Funded by Ministry of Environment, Agriculture and Rural Development, Cyprus;  
 • Study on the development of re-use centres and networks in Cyprus, as currently promoted by Article 11 of the existing Waste Framework Directive, Funded by Ministry of Environment, Agriculture and Rural Development, Cyprus;  
 • Preparation of a comprehensive feasibility study (“FS”) to determine a priority investment programme (the “PIP”) of a hazardous waste management project in Georgia and evaluate its benefits prior to the Bank making its financing decision, EBRD;
 • Mid-Term Evaluation of EU 10th EDF Pacific Hazardous Waste Management Programme, FEC BENEFECIARIES 2013 – LOT 6: Environment, Europe Aid/132633/C/SER/multi, European Commission;

Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των εργασιών της επιχείρησής σας;

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, η χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελεί πρόκληση αλλά ταυτόχρονα και ευκαιρία βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας μας.

Αναφέρω δύο παραδείγματα που καταδεικνύουν την συμβολή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην αντιμετώπιση δυσχερειών κατά την εκτέλεση της εργασίας μας και την σημαντικότητα της επιλογής ενός παρόχου που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες μας με αμεσότητα και αξιοπιστία.

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια περιορισμών λόγω Covid 19 η χρήση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών επέτρεψε την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας μας, έχοντας οργανώσει και εφαρμόσει την «τηλε-εργασία» για το σύνολο του προσωπικού της.

Έχοντας όλοι οι εργαζόμενοι πρόσβαση στον κεντρικό «εξυπηρετητή / server» της εταιρείας, είχαν τη δυνατότητα εργασίας χωρίς τη φυσική τους παρουσία στα γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία, ενώ και οι προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες εταιρικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεδιασκέψεων.

Αυτό βέβαια ισχύει και για τις επαφές μας με τους πελάτες μας, επιτρέποντας έτσι την ομαλή επικοινωνία μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας.

2. Η εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον περιλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό εργασίες πεδίου, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τομέα της Οικολογικής Καταγραφής και Αξιολόγησης της περιοχής μελέτης. Οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών 5G μας έδωσαν τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διενέργειας των εργασιών πεδίου, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

Λαμβανομένων των παραπάνω υπόψη, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στη συμβολή της Epic, και την πολύτιμη βοήθεια που είχαμε στο σχεδιασμό του πακέτου συνεργασίας μαζί της, ούτως ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες μας.

Επιλέξαμε την Epic τόσο για την τεχνολογική της πρωτοπορία, εξειδίκευση και ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών, αλλά και για τον ανθρωποκεντρικό της προσανατολισμό, θεωρώντας την ως τον αξιόπιστο συνεργάτη που μπορεί να ανταποκριθεί και υποστηρίξει τις όποιες τηλεπικοινωνιακές μας ανάγκες άμεσα και αποτελεσματικά.

Δειτε Επισης

H CMC για την προβλήτα στο Βασιλικό: Τερματίσαμε από τον Μάρτιο την σύμβαση με την κοινοπραξία υπεργολάβων
Γ. Παπαναστασίου: Οι τρεις πυλώνες που θα αποφέρουν σοβαρή μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος
Καθησυχάζει για τερματικό ο Παπαναστασίου...«Δεν μπορεί να μην υπάρξει συμφωνία γύρω από αυτό το έργο»
Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το σχέδιο χορηγιών «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000»
Διχασμός στην ευρωπαϊκή αγορά ρεύματος-Φθηνή η Δύση και ακριβή η Ανατολή
Πέντε παράγοντες που θα μπορούσαν να ωθήσουν το πετρέλαιο στα 90 δολάρια το 2024
«Αξιοπιστία»... made in China-Η καταγγελία της σύμβασης από CMC και η δικλείδα ασφαλείας της Κ.Δ. για «Προμηθέα»
Καταγγέλλει την CMC και τα μέλη της η ΕΤΥΦΑ-«Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι υποψίες μας...»
Δεν μιλούσαν για τερματισμό, αλλά μόνο για παράδοση του πλοίου οι Κινέζοι-«Δεν είναι κακά νέα»
Αιφνιδίασαν την Λευκωσία για το τερματικό οι Κινέζοι...«Άλλα μας έδειχναν και άλλα έπραξαν τελικά»