Η τεχνολογία στο προσκήνιο τα επόμενα χρόνια καταδεικνύει έρευνα

Ανάγκη για στροφή σε νέους πυλώνες για ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας κατέδειξε έρευνα που διενεργήθηκε από τον οργανισμό IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™, για λογαριασμό του οργανισμού TechIsland. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύθηκαν σε διάσκεψη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου στο αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.