Χ. Χρυσοστόμου: Τα success stories του Γραφείου Διασύνδεσης στο ΤΕΠΑΚ

Με σκοπό την παροχή στους φοιτητές της ευκαιρίας για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, το Γραφείο Διασύνδεσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου συνεργάζεται με 70 και πλέον κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς  της Κύπρου, ενώ μέσω της καινοτόμας εφαρμογής της «Κοινής Δικτυακής Πύλης» διενεργήθηκαν σε τρία χρόνια 86 επ’ αμοιβή τοποθετήσεις φοιτητών.

Αυτό επισημαίνει σε συνέντευξή του ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας στο ΤΕΠΑΚ, Δρ. Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, τονίζοντας πως όραμα του Γραφείου Διασύνδεσης είναι να αποτελέσει ένα εξειδικευμένο πυλώνα διασύνδεσης μεταξύ των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας και των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της χώρας.

Αναφερόμενος στην ημερίδα που πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου 2021 με τίτλο «Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας: Από την ακαδημαϊκή γνώση στην εργασιακή εμπειρία. Η περίπτωση του ΤΕΠΑΚ», επισήμανε πως μέσα από τα success stories, θα καταγραφούν οι εμπειρίες φοιτητών και επιχειρήσεων και παράλληλα οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τις διαδικασίες τοποθέτησης αλλά και τα αμφίδρομα οφέλη που προκύπτουν.   

Πότε συστάθηκε το Γραφείο Διασύνδεσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και ποιο είναι το γενικότερο όραμα του;

Το Γραφείο Διασύνδεσης λειτουργεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2011 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το όραμα του Γραφείου Διασύνδεσης είναι να αποτελέσει ένα εξειδικευμένο πυλώνα διασύνδεσης μεταξύ των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας και των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της χώρας για αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΤΕΠΑΚ και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και νέων ιδεών αλλά και για να ενισχύσει τις δυνατότητες απασχολησιμότητας των φοιτητών του.

Ποια τα αποτελέσματα και επιτεύγματα του Γραφείου Διασύνδεσης μέχρι σήμερα;

Το Γραφείο Διασύνδεσης συνεργάζεται με 70 και πλέον κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της χώρας με σκοπό την παροχή στους φοιτητές της ευκαιρίας για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Μέσω της καινοτόμας εφαρμογής της «Κοινής Δικτυακής Πύλης», η οποία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου Έργου, διενεργήθηκαν, τα τελευταία τρία χρόνια 86 επ’ αμοιβή τοποθετήσεις φοιτητών και κατανεμήθηκε στους συμμετέχοντες φοιτητές συνολική χορηγία €43.000. Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι στο 78% των φοιτητών προσφέρθηκε επιπλέον αμοιβή κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, ενώ το 45% των φοιτητών αποδέχθηκε πρόταση από τους οργανισμούς υποδοχής για συνέχιση της εργοδότησης. Επισημαίνεται επίσης, ότι το ποσοστό συμμετοχής ανδρών και γυναικών είναι σχεδόν ισορροπημένο.

Ιδιαίτερα επωφελής υπήρξε και η παροχή συμβουλευτικής από το Γραφείο Διασύνδεσης για προετοιμασία των φοιτητών για ένταξη στον εργασιακό χώρο και μετάδοση της σημασίας των εννοιών της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας με παρονομαστή την ενδυνάμωση του πνεύματος της συνεχούς βελτίωσης μέσω της διενέργειας σεμιναρίων επιμόρφωσης.

Ποια τα οφέλη από την επαφή επιχειρηματικής και φοιτητικής κοινότητας;

Τα οφέλη της διασύνδεσης είναι πολλαπλά και αμοιβαία καθώς δημιουργούνται πλέον σταθεροί σύνδεσμοι αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και του επιχειρηματικού κόσμου. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η άμεση διασύνδεση των θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών των φοιτητών με την πρακτική εφαρμογή για απόκτηση των αναγκαίων επαγγελματικών δεξιοτήτων και εμπειριών στις πραγματικές συνθήκες εργασίας. Επιπρόσθετα, προκύπτουν οφέλη, όπως:

  • Γνωριμία των ασκούμενων φοιτητών με εν δυνάμει εργοδότες και δυνατότητα επαγγελματικής ένταξης στον οργανισμό που πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση τους,
  • Καλύτερος προσανατολισμός των φοιτητών ως προς την επιλογή εξειδικεύσεων στην περαιτέρω φοιτητική ή και επαγγελματική τους πορεία,
  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας του οργανισμού, χάρη στα νέα προσόντα, τη γνώση, τον ενθουσιασμό και τη διαφορετική προσέγγιση των ασκούμενων φοιτητών, και
  • Ευκαιρία για επί τόπου δοκιμή δυνητικού μελλοντικού μόνιμου στελεχιακού δυναμικού από τους οργανισμούς χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Τι να αναμένει κανείς από την ημερίδα που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης;

Σκοπός της ημερίδας είναι αφενός η ενημέρωση για τις δράσεις και επιτεύγματα του Έργου και αφετέρου η περαιτέρω δικτύωση της Πανεπιστημιακής κοινότητας με τον επιχειρηματικό κόσμο. Μέσα από τα success stories, θα καταγραφούν οι εμπειρίες φοιτητών και επιχειρήσεων και παράλληλα οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τις διαδικασίες τοποθέτησης αλλά και τα αμφίδρομα οφέλη που προκύπτουν με σκοπό να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα τοποθέτησης.   

Ποιοι οι μελλοντικοί στόχοι του Γραφείου Διασύνδεσης;

Οι μελλοντικοί στόχοι του Γραφείου Διασύνδεσης περιλαμβάνουν την ενίσχυση των σταθερών συνδέσμων μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του επιχειρηματικού κόσμου με προοπτική περαιτέρω ερευνητικής συνεργασίας προς όφελος αμφοτέρων. Επίσης, η δημιουργία συνθηκών για ευρύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά δρώμενα και σε δράσεις που ενισχύουν την εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία μέσω της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, ερευνητικών συνεργασιών και εκδηλώσεων δικτύωσης.

Who is Who

Ο Δρ. Χαράλαμπος Χρυσοστόμου γεννήθηκε στην Αμμόχωστο και μεγάλωσε στη Λεμεσό.   Φοίτησε στην Παιδαγωγική Ακαδημία αποκτώντας το πτυχίο Δασκάλου και στη συνέχεια απέκτησε πτυχίο Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διεθνών Σχέσεων από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.  Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Birmingham αποκτώντας μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στην Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Εργάστηκε ως Δάσκαλος και ακολούθως ως Επαρχιακός Συντονιστής Πληροφορικής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  Υπηρέτησε επίσης ως Σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στα θέματα ’Ένταξης των νέων τεχνολογικών στο Εκπαιδευτικό Σύστημα.  Δίδαξε για 8 χρόνια στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής στο Frederick University και από το 2007 κατέχει τη θέση του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Έρευνας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Είναι μέλος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Εθνικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού IAESTE, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συντονιστών Erasmus, Γενικός Συντονιστής του Γραφείου Europe Direct Λεμεσού και Γενικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ. Είναι συγγραφέας σειράς επιστημονικών άρθρων και συμμετείχε ως Συντονιστής σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου 2021, η ώρα 10:00 στο ξενοδοχείο Crowne Plaza Limassol, στη Λεμεσό και η συμμετοχή στην Ημερίδα θα είναι δωρεάν. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή πατώντας εδώ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ

 

Πληροφορίες Ημερίδας

Οργανωτής: Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συντονισμός: ΙΜΗ

Χορηγοί επικοινωνίας: IN Business magazine, REPORTER

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ΙΜΗ, τηλ.: +357 22505555, φαξ: 22679820, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com,  ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com

 

Δειτε Επισης

Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος
CYPIN: Οι τελευταίες εξελίξεις και καινοτομίες της Mitsubishi Heavy Industries
Επίσκεψη συνέδρων του Συνασπισμού Europa Uomo της Ευρώπης στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο
Ημερίδα ProW: Η ευζωία των νηπιαγωγών και η θετική σχολική κουλτούρα στο επίκεντρο
CNP CYPRIALIFE: Επιβράβευσε τις παραγωγικές επιτυχίες των κορυφαίων ασφαλιστικών της συμβούλων
O Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου βραβεύει τη νεανική επιχειρηματικότητα στην Κύπρο
H Epic γιόρτασε την ευρωπαϊκή μέρα για τη θάλασσα με καθαρισμό παραλίας
Το ΙΝΓΚ στον αγώνα κατά της Νόσου του Huntington
Φωτογραφική έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας»
O τηλεμαραθώνιος TELETHON επιστρέφει στο ΡΙΚ