Safe Bulkers Inc.: Πρωτοπορεί στην υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων

Συνεχείς και σημαντικές είναι οι δράσεις της ναυτιλιακής εταιρείας Safe Bulkers Inc (NYSE: SB), εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, για μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.  

Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα πως προχώρησε σε νέα δανειοληπτική συμφωνία συνολικού ύψους $60 εκατ. διάρκειας πέντε ετών για πέντε πλοία του στόλου της. Το αξιοσημείωτο, είναι πως πρόκειται για την πρώτη συμφωνία συνδεδεμένη με την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων. Συγκεκριμένα προβλέπει εκπτώσεις στο επιτόκιο δανεισμού στην περίπτωση όπου η εταιρεία κατορθώσει να επιτύχει προκαθορισμένους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία του στόλου της.

Αυτή η δράση της εταιρείας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής που συμπεριλαμβάνει και την προσπάθεια ανανέωσης του στόλου της.    Υπενθυμίζεται πως η Safe Bulkers μόνο κατά την διάρκεια του 2021, έχει ήδη προχωρήσει στην πώληση επτά εκ των παλαιότερων ή και ναυπηγημένων στην Κίνα πλοίων της και έχει προχωρήσει στην παραγγελία οκτώ νεότευκτων πλοίων όλα εκ των οποίων θα κατασκευαστούν σε Ιαπωνικά ναυπηγεία με ανταγωνιστικές παραδόσεις από το 2022 έως τις αρχές του 2024.

Τα νεότευκτα πλοία είναι σχεδιασμένα ώστε να πληρούν όλες τις περιβαλλοντικές προβλέψεις που έχουν υιοθετηθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, (IMO) που αφορούν στη Φάση 3 του Δείκτη Σχεδιασμού Ενεργειακής Απόδοσης που σχετίζεται με τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου GHG - EEDI Phase 3 και ώστε να συμμορφώνονται επίσης με τον κανονισμό NOx-Tier III του IMO.

Η στρατηγική ανανέωσης του στόλου της εταιρείας, θα της προσφέρει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αφού θα έχει ένα από τους πιο σύγχρονους στόλους εμπορικών πλοίων τα αμέσως επόμενα χρόνια, πολύ γρηγορότερα από τον ανταγωνισμό. Παράλληλα, η ναυτιλιακή εταιρεία προβαίνει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην επηρεαστεί ο κύκλος εργασιών της μέχρι την παράδοση των νεότευκτων πλοίων. Συγκεκριμένα η εταιρεία έχει ήδη αντικαταστήσει μέρος εκ των παλαιότερων πλοίων, αποκτώντας 4 μεταχειρισμένα πλοία, νεότερα έως και δέκα έτη σε σχέση με αυτά που πούλησε.

Ενώ η εταιρεία διατηρεί μεγάλο ποσοστό του στόλου της στην spot ναυλαγορά, πρόσφατα έχει εισέλθει σε δύο ιδιαίτερα σημαντικές τριετείς ναυλώσεις αυξάνοντας την ορατότητα για τις μελλοντικές ταμειακές ροές της και την ρευστότητα της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία με βάση τις ανακοινώσεις της στις 4 και 7 Οκτωβρίου, εισήλθε σε συμφωνίες ναύλωσης για δύο Capesize πλοία της διάρκειας 3 ετών, που θα αποφέρουν αντίστοιχα έσοδα $26.7 εκατ. και $27.5 εκατ. για την τριετία.

Έκθεση Βιωσιμότητας

Αξίζει να σημειωθεί πως πολύ πρόσφατα η εταιρεία δημοσιοποίησε την έκθεση Βιωσιμότητας της για το 2020, στην οποία καταγράφονται όλες οι δράσεις και ενέργειες που υιοθέτησε και εφαρμόζει με στόχο την τήρηση των βέλτιστων πρακτικών για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση ESG (Environment, Social and Governance) αλλά και τη διαρκή ενίσχυση των συγκεκριμένων διαδικασιών.

Δειτε Επισης

Αυξήθηκε κατά 1,4% η βιομηχανική παραγωγή το 2022
ΟΣΙΚΑ: Εξεύρεση προσωπικού και ακρίβεια στο... τραπέζι
Χορηγίες για ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερυψηλής ταχύτητας έως 1 Gbps
Η Diplomat αναλαμβάνει τη διανομή LIPTON και PG Tips
Θέλει συστημική λύση για ΜΕΧ η ΚΤΚ - Το έργο και ο στόχος
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έργα στο παραλιακό μέτωπο της Πάφου
Ετήσια Τελετή Βράβευσης Αρίστων Εφήβων Νεανίδων 2022
Στα €23 δισ. το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης το 2022
Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων και προώθηση του e-learning στο Δημόσιο
Cyprus: The new Global Tech and Innovation Hub Summit