Δανειολήπτες για το ν/σ περί ελευθεροποίησης του επιτοκίου

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.), με επιστολή που απέστειλε προς τον Προϊστάμενο της Μονάδας Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, Οικονομικό Λειτουργό Α` Διονύση Διονυσίου, παραθέτει τις απόψεις του Συνδέσμου σχετικά με το Νομοσχέδιο με τίτλο «O περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 1 ) Νόμος του 2015.

Στην επιστολή, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι σε περίπτωση που τα πέντε νέα βασικά επιτόκια που θα καθορίσει η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ («ΣΚΤ») είναι χαμηλότερα από αυτά των i. εν ισχύει συμβάσεων πιστωτικών διευκολύνσεων κατά την ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014, ή των  ii. εν ισχύει συμβάσεων πιστωτικών διευκολύνσεων που συνάφθηκαν κατά την περίοδο μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικού)Νόμου του 2014 και έως του καθορισμού των νέων κοινών βασικών επιτοκίων από την ΣΚΤ, θα πρέπει τα βασικά επιτόπια των 2 πιο πάνω κατηγοριών να μειωθούν ανάλογα ούτως ώστε να επιτευχθεί κοινή τιμολογιακή πολιτική.

Νοείται, όπως αναφέρεται, ότι, στις 2 πιο πάνω κατηγορίες, το περιθώριο κέρδους θα παραμένει σταθερό, έτσι ώστε ο δανειολήπτης να επωφεληθεί της μείωσης αυτής. Επομένως οι επιφυλάξεις του Άρθρο 2Γ πρέπει να τροποποιηθούν.

Σε σχέση με την τρίτη επιφύλαξη του νέου Άρθρου 2Γ, ο Σύνδεσμος πιστεύει ότι θα πρέπει να ενημερώνεται κάθε δανειολήπτης για την μεταβολή του βασικού επιτοκίου, και δεν είναι αρκετή μια γενική δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα της ΣΚΤ και έκαστου Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος (ΣΠΙ).

Η ενημέρωση του δανειολήπτη πρέπει να γίνεται με επιστολή στην τελευταία του γνωστή διεύθυνση. Στην επιστολή αυτή θα πρέπει να επεξηγούνται σαφώς η νέα δομή του Βασικού Επιτοκίου και η μέθοδος διακύμανσης του, ώστε το βασικό επιτοκίου τα δανείου να μπορεί να προσδιορίζεται αντικειμενικά και άμεσα από οποιονδήποτε δανειολήπτη χωρίς αυτός να χρειάζεται να ανατρέξει στα «βιβλία» του ΣΠΙ για να ανακαλύψει τους λόγους που μεταβλήθηκε το επιτόκιο.

Επιπλέον, ο Σύνδεσμος θεωρεί ορθότερο, να υπάρχει ρητή πρόνοια στο πιο πάνω νομοσχέδιο, ότι οποιαδήποτε διακύμανση του βασικού επιτοκίου θα βασίζεται ΜΟΝΟ σε κάποιο δείχτη ευρείας προσβασιμότητας (πχ 3 μηνών EURlBOR) και να επιτρέπεται η διακύμανση του μόνο εάν μεταβληθεί ο συγκεκριμένος δείχτης.

Δειτε Επισης

Απέρριψε έφεση εγγυητών σε δάνειο στη Λαϊκή Τράπεζα το Ανώτατο Δικαστήριο-Το σκεπτικό της απόφασης
Καζιμίρ (ΕΚΤ): Μην έχετε δεδομένες τις δύο μειώσεις επιτοκίων φέτος
Τράπεζα Κύπρου: Εφαρμόζει πρώτη τις άμεσες μεταφορές χρημάτων σε πραγματικό χρόνο
Μαχλούφ (ΕΚΤ): Δεν βιαζόμαστε για μια νέα μείωση στα επιτόκια
Στη συνεδρία της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο η προσοχή επενδυτών και αποταμιευτών για μείωση επιτοκίων
Ν. Ποταμάρης: Επιτακτική ανάγκη η επαγγελματική ανάπτυξη στον πολύπλοκο κόσμο των επενδύσεων
Βιλερουά-ΕΚΤ: Εύλογες οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων
Κριστίν Λαγκάρντ: Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη διαδρομή στα επιτόκια
Οι κάρτες VISA της Τράπεζας Κύπρου ταξιδεύουν 4 τυχερούς στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Ετοιμάζεται να βάλει το αποτύπωμα της στην Ελληνική η Eurobank-Εις Σεπτέμβριο τα σπουδαία