Χορηγία Κατηγορίας Υπηρεσίες

Πιέσεις CIPA προς ΥΠΕΞ για συμφωνίες με αφρικανικές χώρες

?? ??t??? d?e???? e?d?af???? ??a s??a?? s?µf????? ap?f???? d?p??? f???????a? ?a? s?µf????? p?????s?? ?a? p??stas?a? t?? epe?d?se?? µe ???e? t?? ?p?sa????a? ?f?????, p??spa?e? ?a p????ße? ?a? ? CIPA.

??t?p????ta? t?? ap??s?a s?et???? s?µf????? ??p??? ?a? ?p? a?af??? ?????, ? ??p??a??? ???a??sµ?? ???s????s?? ?pe?d?se?? as?e? p??se?? p??? t? ?p????e?? ???te????? ?ste µ?s? t?? d?p??µat???? ?d??, ?a d?µ?????????? ?? s?????e? ??a p?????s? t?? s??a??? s?µf?????. ?a??????a, ?p?? ?a? ap? t?? ?d??t??? t?µ?a, ?ts? ?a? ap? t?? CIPA, a??????ta? ep????t???? f???? ??a t? ?p????e?? ??????µ???? t? ?p???, ?at? t?? ?p??? t???, de? p????e? ??a??p???t??? ??e? s?µf???e? ? a??µ? ?a? a?a???s? t?? ?f?st?µe???. ?p?? fa??eta?, ? CIPA ??e? s??a?t?se?  e?????? ??? st? ???? ?a? a?s??d??e? ?t? t? ??µa ?a p??????e?, p????, t???sta.

S?µe???eta? ?t? ? ??p???, µe ??a µa??? ?at????? s?µf????? (s????? 50), de? d?at??e? ??te µ?a µe ?p?sa????a ?f???a???? ???a. S?µf??a ?a? µe p??sfat? ????? t?? InBusinessNews, ? ?p?sa????a ?f???? ap?te?e? p???? t?? p?? «?e?µ?» eta??? t?? ???µat???????µ???? ???t??? a?? t? pa???sµ??. ?? ??µa t?? ????? epe?d?se?? st?? ?f????, ??e? p???d?t?se? ??a a???a d??µ?? µeta?? t?? ???µat???????µ???? ???t???, ta ?p??a ep?d?????? t? s??a?? s?µf????? ??a t? µe??s? t?? f?????????? ???a??asµ?? t?? ????? eta??e??? a??? ?a? ??a t? d?asf???s? t?? e?e? epe?d?se?? t???.
 

Δειτε Επισης

Το κληρονομικό δίκαιο στην Κύπρο... Η διαθήκη, τα καταπιστεύματα και η σειρά των κληρονόμων
ΠτΔ: Επιβεβαιώνεται η πορεία προόδου-Οι οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό
Ο Κεραυνός για την αναβάθμιση-«Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία με υπεύθυνο τρόπο»
Θετικά μαντάτα από Fitch με αναβάθμιση της προοπτικής της κυπριακής οικονομίας σε θετική
Cyprus Public Transport: Όλες οι σχολικές διαδρομές κανονικά από τη Δευτέρα
Πιάνουμε τα προαπαιτούμενα για τις δόσεις μας από το Ταμείο Ανάκαμψης-«Το προσεγγίζω ως ένα μνημόνιο»
Πράσινο Βουλής σε συμπληρωματικές πιστώσεις άνω των €390 εκατ. στον προϋπολογισμό
Κέρδη για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα στο ΧΑΚ
ΕΜΕΛ: Κανονικά από Δευτέρα τα μαθητικά δρομολόγια
Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2011 η ανεργία στην Κύπρο-Υποχώρησε στο 5,8%